Potilaan kuljetus ja matkat

Kela voi maksaa korvausta sairaanhoitoon liittyvistä matkakustannuksista joko asiakkaalle itselleen tai kuljetuspalvelun tuottajalle.

Taksimatkat

Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä. Jos taksi tilataan muualta, asiakas ei saa korvausta matkasta. Menettely ei kuitenkaan koske Ahvenanmaata. Ahvenanmaalla asiakas voi tilata taksin suoraan autoilijalta.

Taksimatkojen suorakorvausjärjestelmä perustuu suomalaiseen henkilötunnukseen. Tämän vuoksi suorakorvausta taksimatkasta ei voida antaa henkilölle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi itse hakea sitä jälkikäteen Kelasta. Myös näissä tapauksissa taksimatka pitää tilata tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä.

Lue lisää taksimatkoista ja niiden tilaamisesta.

Ambulanssimatkat ja ensihoito

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sairausvakuutetut saavat suorakorvauksen ensihoidon kustannuksista esittämällä jonkin seuraavista hoito-oikeustodistuksista:

Australiassa asuvat saavat suorakorvauksen esittämällä passin.

Kuljetuspalvelun tuottaja pyytää asiakasta esittämään jonkin edellä mainituista hoito-oikeustodistuksista ja ottaa kopion todistuksesta.

Lue lisää sairaankuljetuksesta ja sen korvaamisesta.

Lue lisää