Valtion korvauksen hakeminen

Valtion korvauksella korvataan valtion varoista hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle.  Valtion korvausta voi saada myös kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista.

Valtion korvaus maksetaan julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle eli kunnalle, kuntayhtymälle tai sairaanhoitopiirille. Tämän vuoksi hakemuksessa pitää ilmoittaa terveydenhuoltoa ylläpitävän kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tiedot.

Hakuaika

Valtion korvausta on haettava Kelasta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet.

Korvausta ei voi saada, jos hakemus saapuu myöhässä. Rajat ylittävästä terveydenhuollosta säädetyssä laissa ei ole kohtuullistamissäännöstä, jonka perusteella myöhässä saapuneen hakemuksen kustannuksia voitaisiin korvata.

Esimerkki hakuajasta

Asiakas on saanut hoitoa 15.10.2019. Korvaushakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 31.10.2020.

Näin haet valtion korvausta julkisen terveydenhuollon kustannuksista

Toimi näin, kun haet valtion korvausta julkisen terveydenhuollon kustannuksista:

  1. Täytä ja tulosta hakemuslomake Valtion korvaus, Y 31 (pdf). Korvausta ei voi hakea sähköisesti.
  2. Liitä hakemukseen kopio hoito-oikeustodistuksesta, jolla potilas on osoittanut oikeutensa hoitoon.  Hoito-oikeustodistusta ei tarvitse liittää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
    • potilas on saanut kiireellistä hoitoa
    • potilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa
    • kustannuksia on yritetty periä potilaalta itseltään tai muulta taholta.
  3. Allekirjoita hakemus ja postita se Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.  

Valtion korvausta on haettava Kelasta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet.

 

Lue lisää