Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista

Kela korvaa hyvinvointialueille kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksia. Hyvinvointialue voi saada korvausta, jos se on antanut kiireellistä sosiaalipalvelua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jonka vastaanottopalvelut ovat päättyneet.

Kiireellinen sosiaalipalvelu tarkoittaa

  • ruokaa
  • lääkkeitä
  • hätämajoitusta.

Valtion korvausta voi saada myös julkisen terveydenhuollon palveluiden kustannuksista.

Korvauksen hakeminen

Hyvinvointialue hakee korvausta lomakkeella Valtion korvaus kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista Y 32 (pdf). Hyvinvointialueen täytyy hakea korvausta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset syntyvät.

Esimerkki: Korvausta pitää hakea 12 kuukauden kuluessa

Jos kiireellisen sosiaalipalvelun kustannukset ovat syntyneet 3.1.2023, korvausta on haettava Kelalta viimeistään 31.1.2024.

Hakemukseen täytyy liittää päätös kiireellisen sosiaalipalvelun antamisesta. Muista mainita päätöksessä sosiaalihuoltolain 12. §.

Jos hakemuksessa esitetyt kustannukset perustuvat useampaan päätökseen, hyvinvointialue voi liittää hakemukseen vapaamuotoisen listauksen päätöksistä. Listauksesta täytyy selvitä päätösten päivämäärät ja mitä sosiaalipalvelua asiakkaalle on myönnetty. Tarvittaessa Kela pyytää yksittäisen päätöksen hyvinvointialueelta.

Jos kiireellinen sosiaalipalvelu on myönnetty perheelle, hyvinvointialue täyttää hakemukseen sen henkilön tiedot, jolle päätös on annettu. Lisäksi hyvinvointialue ilmoittaa hakemuksessa muiden perheenjäsenten lukumäärän.

Jos hyvinvointialue myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen ruokaan tai lääkkeisiin, korvausta voi hakea siitä summasta, jonka ruokakauppa tai apteekki laskuttaa hyvinvointialueelta. Jos hyvinvointialue on antanut asiakkaalle rahaa ruoan tai lääkkeiden ostamista varten, korvausta voi hakea annetusta summasta.

Esimerkki: Maksusitoumus ruokakauppaan

Hyvinvointialue on antanut asiakkaalle 100 euron maksusitoumuksen ruokakauppaan 1.2. Maksusitoumus on voimassa 1.–15.2. Asiakas käyttää 7.2. maksusitoumuksesta vain 80 euroa.

Kauppa laskuttaa hyvinvointialueelta asiakkaan käyttämän 80 euron summan vasta 15.4. Hyvinvointialue voi hakea Kelasta korvausta 80 euron toteutuneesta kustannuksesta. Sillä ei ole merkitystä, milloin kauppa laskuttaa hyvinvointialuetta.

Korvauksen maksaminen

Kela maksaa valtion korvaukset viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut Kelaan. Kela maksaa valtion korvausta neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Poikkeustapauksessa Kela voi maksaa valtion korvauksen myös yksittäismaksuna muulloin kuin varsinaisena maksupäivänä. Näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa hyvinvointialue on ilmoittanut hakemuksessa liian pienen summan ja se tekee asiasta oikaisupyynnön Kelalle. Kela voi maksaa lisäsuorituksen yksittäismaksuna.

Kela käsittelee jokaisen Y 32 -lomakkeen omana hakemuksenaan. Jokaisesta hakemuksesta maksetaan erillinen suoritus, vaikka hyvinvointialue olisi toimittanut Kelaan useamman lomakkeen kerralla. Hyvinvointialue voi halutessaan ilmoittaa saman viitteen tai viestitiedon yhteen kokonaisuuteen liittyvissä hakemuksissa, jolloin hyvinvointialueen on helpompi kohdentaa suoritukset. Hyvinvointialueen ilmoittama viite tai viesti näkyy myönteisessä korvauspäätöksessä.

Päätöksen antaminen

Kela lähettää maksetuista korvauksista koontipäätöksen postitse. Päätös lähetetään maksupäivää seuraavana arkipäivänä. Koontipäätöksellä on tiedot kaikista kyseisenä maksupäivänä maksetuista korvauksista. Hylkäävät päätökset lähetetään heti hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Esimerkki: Milloin päätös lähetetään hyvinvointialueelle

Hyvinvointialue on hakenut samalla hakemuksella korvausta hätämajoituksen ja bussikortin kustannuksista. Kela ratkaisee hakemuksen maaliskuun lopulla. Hylkäävä päätös bussikortin kustannuksesta lähetetään heti ratkaisun yhteydessä maaliskuussa. Kela maksaa korvauksen hätämajoituksen kustannuksesta seuraavassa maksuerässä kesäkuussa, jolloin se lähettää myös päätöksen myönnetystä korvauksesta.

Kelan kansainvälisten asioiden keskus 

Jos sinulla on kysyttävää valtion korvauksesta tai korvauspäätöksestä, voit olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Jos hyvinvointialue on tyytymätön Kelan päätökseen, se voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Ohje valituksen tekemiseen on päätöksen liitteenä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.9.2023