Päätöksen antaminen ja valtion korvauksen maksaminen

Kela maksaa valtion korvauksen aina julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle eli kunnalle, kuntayhtymälle tai sairaanhoitopiirille, ei hoitoa antaneelle yksikölle.

Kela lähettää maksetuista valtion korvauksista koontipäätöksen postitse kunnalle, kuntayhtymälle tai sairaanhoitopiirille. Päätös lähetetään maksupäivää seuraavana arkipäivänä. Koontipäätöksessä on tiedot kaikista kyseisenä maksupäivänä maksetuista korvauksista.

Hylkäävät päätökset lähetetään aina heti hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Maksuajankohdat

Kela maksaa valtion korvausta neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.

Maksamiseen liittyviä poikkeustilanteita

Poikkeustapauksessa Kela voi maksaa valtion korvausta myös yksittäismaksuna varsinaisten maksupäivien lisäksi. Jos esimerkiksi hakemukseen on merkitty liian pieni summa, asiasta voi tehdä oikaisupyynnön Kelalle. Kela voi maksaa lisäsuorituksen yksittäismaksuna.

Muutoksen hakeminen

Ota yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, jos valtion korvauspäätöksestä on kysyttävää.

Päätökseen voi hakea muutosta Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Ohje valituksen tekemiseen on päätöksen liitteenä.