Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Valtion korvauksella korvataan valtion varoista hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle. Valtion korvausta voi saada myös kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista.

Kela maksaa valtion korvausta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle eli hyvinvointialueelle.  Korvaus maksetaan aina julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle, ei hoitoa antaneelle yksikölle.

Valtion korvauksen maksaminen 1.1.2023 alkaen

Kela maksaa valtion korvausta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle eli hyvinvointialueelle.  Kela ei maksa valtion korvausta kunnille tai kuntayhtymille enää 1.1.2023 alkaen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille. Kunnat voivat saada valtion korvausta Kelasta vain, jos korvausta on haettu vuoden 2022 aikana.

Kela maksaa valtion korvausta seuraavissa tapauksissa:

  • Asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja hän on todistanut oikeutensa hoitoon hoito-oikeustodistuksella.
  • Asiakkaalla ei ole kotikuntaa eikä hoito-oikeustodistusta. Asiakas on saanut kiireellistä hoitoa, jonka kustannuksia julkinen terveydenhuolto ei ole saanut perittyä häneltä.
  • Asiakkaalla ei ole kotikuntaa eikä hoito-oikeustodistusta, ja hän oleskelee Suomessa pidempiaikaisesti. Asiakas on saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, jonka kustannuksia julkinen terveydenhuolto ei ole saanut perittyä häneltä.
  • Asiakkaalla on kotikunta Suomessa, mutta hänen sairaanhoitonsa kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti. Kela myöntää asiakkaalle todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa ja lähettää sen tiedoksi julkiselle terveydenhuollolle. Todistuksessa on tieto julkisen terveydenhuollon oikeudesta valtion korvaukseen.

Jos asiakas on selvästi maksukyvytön, julkinen terveydenhuolto voi luopua kustannusten perimisestä häneltä. Lue lisää kustannusten perimisestä luopumisesta.

Jos asiakkaan sairaanhoidon kustannuksista vastaa EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, Kela laskuttaa maksamansa valtion korvauksen kyseiseltä maalta.

Korvattavat kustannukset

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvausta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuksista. Korvausta saa avohoidon ja sairaalahoidon kustannuksista.

Valtion korvauksen voi saada myös sellaisista palveluista, jotka ovat asiakasmaksulainsäädännön mukaan maksuttomia palvelujen käyttäjälle. Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi alle 18-vuotiaan asiakkaan käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.

Lue lisää kustannusten korvaamisesta:

Korvauksen määrä

Julkinen terveydenhuolto saa valtion korvausta terveyspalveluiden järjestämisen kustannuksista. Niillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka toisessa kunnassa asuvan potilaan kotikunta maksaisi terveydenhuoltolain mukaisesti, jos hoito tulisi kunnan maksettavaksi.

Kela korvaa palveluista aiheutuneet kustannukset, joista on vähennetty asiakkaalta asiakasmaksulain perusteella perityt asiakasmaksut. Kela ei korvaa potilaan maksettavaksi kuuluvaa asiakasmaksua, vaikka julkinen terveydenhuolto ei olisi saanut perittyä sitä potilaalta.

Valtion korvauksen käsittely on keskitetty Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (Tietoa Kelasta-osio).

Lue lisää valtion korvauksen hakemisesta.

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 20.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?