Todistus matkakorvausta varten, SV 67 | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Todistus matkakorvausta varten, SV 67

Jos asiakas hakee korvausta erityiskulkuneuvolla (esim. taksilla) tehdystä matkasta, hän tarvitsee terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittaman todistuksen matkalle (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). 

Todistuksen täyttää aina terveydenhuollon ammattihenkilö, ei asiakas itse.

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella, millä kulkuneuvolla asiakas voi matkustaa, ja merkitsee kulkuneuvon asiakkaalle annettavaan todistukseen (SV 67, kohta 7). Todistuksen voi kirjoittaa myös julkisen kulkuneuvon käyttöä varten.

  • Todistusta ei tarvita terveydenhuollon tilaamaa yksittäistä taksimatkaa varten
  • Näin terveydenhuollon ammattihenkilö saa lomakkeen
  • Lomakkeen täyttäminen
  • Etukäteen annettu todistus
  • Toistaiseksi voimassa oleva todistus

Todistusta ei tarvita terveydenhuollon tilaamaa yksittäistä taksimatkaa varten

Jos tilaat asiakkaalle yksittäisen matkan terveydenhuollosta kotiin, asiakas ei tarvitse erillistä todistusta, vaan terveydenhuollolle tarkoitettuun maakunnalliseen tilausnumeroon soittamasi tilauspuhelu vastaa todistusta SV 67. Muista kertoa tilauspuhelussa myös asiakkaan mahdollinen yksinmatkustusoikeus taksimatkalle.

Huomaa, että numerot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille.

Muista kuin yksittäisistä terveydenhuollon tilaamista taksimatkoista asiakas tarvitsee edelleen todistuksen SV 67.

Näin terveydenhuollon ammattihenkilö saa lomakkeen

Kela suosittelee ensisijaisesti käyttämään organisaation omia tietojärjestelmiä. Saat tietoa potilastietojärjestelmästä organisaatiosi ohjelmistotoimittajalta.

Voit arkistoida todistuksen Potilastietovarantoon ja välittää sähköisesti Kelaan potilaan suostumuksella, jos organisaatiollasi on käytössä potilastietojärjestelmän uudet ominaisuudet.

Lisäksi lomakkeita saa seuraavista palveluista:

Lomaketta SV 67 voi tilata tarvittaessa myös Kelan lomakevarastosta osoitteesta lomakevarasto@kela.fi. Katso ohjeet lomakkeiden käyttöön (Henkilöasiakkaat-osio).

Lomakkeen täyttäminen

Voit kirjoittaa todistuksen SV 67

  • kertamatkalle
  • määräajaksi 
  • toistaiseksi.

Perustele erityisajoneuvon tarve, jos asiakas tarvitsee saattajan tai ei sovellu yhteiskuljetukseen terveydentilansa takia.

Allekirjoita todistus ja täytä lomakkeeseen myös paikka, päivämäärä ja virka-asemasi.

Jos todistuksen allekirjoittaa joku muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. osastonsihteeri), merkitse todistukseen sen lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen nimi, jonka antamaan lupaan erityisajoneuvon käyttö perustuu.

Jos kyseessä on perheenjäsenen välttämätön osallistuminen potilaan hoitoon (esim. hoitoneuvottelu), todistuksen voi perustella vain lääkäri.

Yksityinen terveydenhuolto voi kirjoittaa asiakkaalle SV 67 -todistuksen vain silloin, kun hoito tai tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa tai kun hoito annetaan hyvinvointialueen maksusitoumukseen tai palveluseteliin perustuen. Lue lisää matkojen korvaamisesta yksityisessä terveydenhuollossa.

Etukäteen annettu todistus

Voit antaa SV 67 -todistuksen asiakkaalle etukäteen esimerkiksi tulevaa sairaalamatkaa tai Kelan kuntoutusmatkaa varten. Merkitse tällöin todistukseen, mihin sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen matka tehdään. 

Asiakas ei tarvitse erillistä todistusta siitä hoitopaikasta, johon hänet kuljetetaan.

Toistaiseksi voimassa oleva todistus

Toistaiseksi voimassa olevan erityiskulkuneuvon todistuksen voit kirjoittaa esimerkiksi asiakkaalle, joka matkustaa usein terveydenhuoltoon ja jonka terveydentila edellyttää pitkäaikaisesti erityiskulkuneuvon (esim. taksin) käyttöä.

Todistus käy kaikilla Kelan korvaamilla matkoilla, jotka tehdään julkisen terveydenhuollon yksikköön tai Kelan tai hyvinvointialueen järjestämään kuntoutukseen.

Perustele pitkäaikaisen erityisajoneuvon tarve (kohta 6) erikseen SV 67 -lomakkeen kohdassa 11 ”Perustelut ja lisätiedot". Merkitse asiakkaalle soveltuva erityisajoneuvo lomakkeen kohtaan 7.

Jos asiakas ei sovellu terveydentilansa vuoksi yhteiskuljetukseen, kirjoita kohtaan 8 yksinmatkustamisen tarpeen voimassaolo (alkamis- ja päättymispäivämäärät).

Ohjaa asiakasta toimittamaan pitkäaikainen taksin käyttöön oikeuttava todistus (SV 67) Kelaan. Kela toimittaa todistuksen tiedot tallennettavaksi edelleen maakunnalliseen tilausvälityskeskukseen. Katso Kelan postiosoite.

 Lue lisää

Sivu päivitetty 29.5.2024