Matkakorvaus saattajan tai perheenjäsenen matkasta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Matkakorvaus saattajan tai perheenjäsenen matkasta

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille saattajan tai perheenjäsenen matkojen korvaamisesta.

Kela voi maksaa matkakorvauksia myös muista kuin asiakkaan matkoista, kuten saattajan tai perheenjäsenen matkoista.

Matka korvataan halvimman matkustustavan mukaan huomioiden saattajan tai perheenjäsenen terveydentila ja liikenneolosuhteet.

Saattajan matka

Arvioi saattajan tarve asiakkaan terveydentilan perusteella todistuksella SV 67 tai tilauspuhelun yhteydessä.

Saattajan matkat korvataan vain niiltä osin, kun saattaja on matkustanut yhdessä asiakkaan kanssa.

Saattajan yksin tekemä meno- tai paluumatka korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat, jos matka alkaisi asiakkaan vakinaisesta kotiosoitteesta tai päättyisi sinne.

Perheenjäsenen matka

Perheenjäsenen tai muun häneen verrattavan henkilön matkat sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen korvataan osana asiakkaan matkakustannuksia, jos hoitava lääkäri toteaa perheenjäsenen hoitoon osallistumisen välttämättömäksi.

Perheenjäsenen osallistuminen hoitoon voi olla välttämätöntä esimerkiksi tilanteissa, joissa hän saa terveydenhuollosta opastusta kotihoidon tai hoitotoimenpiteiden suorittamiseen tai osallistuu hoitoneuvotteluun. Merkitse todistukseen hoitoon osallistuvan perheenjäsenen nimi, hoitoon osallistumisen ajankohta ja perustelut (kohdat 10 ja 11).

Kela ei korvaa perheenjäsenen vierailumatkoja asiakkaan luo. Vierailumatkalla tarkoitetaan matkaa, joka ei liity hoitoon osallistumiseen eikä ole hoidon toteutumisen kannalta välttämätöntä.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?