Matkan kohde | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Matkan kohde

Tällä sivulla on tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sairaanhoitoon tehtyjen matkojen korvaamisesta.

Matkakorvaus myönnetään yleensä lähimpään yksityiseen tai julkiseen terveydenhuollon tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa asiakas voi saada sairausvakuutuslaissa tarkoitetun tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Jos asiakas sairastuu äkillisesti vieraalla paikkakunnalla, matka voidaan korvata julkisen sairaanhoidon osalta sinne, mistä asiakas on hoidon saanut ja yksityisen sairaanhoidon osalta siihen tutkimus- tai hoitopaikkaan, joka on lähimpänä oleskelupaikkaa.

Julkinen terveydenhuolto

Asiakkaan matka lähimpään sote-keskukseen tai julkiseen sairaalaan korvataan riippumatta siitä, mitä hoitoa hän on siellä saanut.

Kela ei kuitenkaan maksa matkakorvausta, jos kyseessä on rokotus, seulonta, terveystarkastus tai hoitotarvikkeiden hakumatka. Korvausta ei myöskään makseta näytteen tai apuvälineen kuljettamisesta ilman asiakasta.

Julkisen terveydenhuollon valinnanvapaus

Jos asiakas on valinnut hoitopaikan oman hyvinvointialueen ulkopuolelta valinnanvapauden perusteella, matka perusterveydenhuoltoon korvataan enintään sen mukaan, mitä asiakkaan matka hyvinvointialueen lähimpään kattavat palvelut tarjoavaan perusterveydenhuollon hoitopaikkaan maksaisi. Tällainen kattavat palvelut tarjoava hoitopaikka on hyvinvointialueen sote-keskus, josta on saatavilla kattavat terveydenhuollon palvelut.

Erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin tehty matka korvataan enintään sen mukaan, mitä matka oman hyvinvointialueen mukaiseen yliopistosairaalaan maksaisi.

Merkitse tällöin todistuksen (SV 67) kohtaan 2 ”Käyntitiedot”, että asiakas on valinnut hoitopaikan julkisen terveydenhuollon valinnanvapauden perusteella.

Yksityinen terveydenhuolto

Matka yksityislääkäriin ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköön korvataan silloin, kun tutkimus tai hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Poikkeuksena voi saada matkakorvauksen myös, jos lääkärin vastaanotolla tekemä toimenpide on sairaudenhoitoa.

Matka korvataan sen mukaan, mitä matka lähimpään tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan maksaisi. Lähin hoitopaikka määräytyy julkisen terveydenhuollon hoidon porrastuksen mukaan. Lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan sote-keskus, jos yksityisen hoidon on antanut esimerkiksi yleislääkäri tai hammaslääkäri.

Jos asiakas matkustaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin vastaanotolle, lähimmäksi hoitopaikaksi tulkitaan lähin yliopistosairaala.

Huomioi, että yksityinen terveydenhuolto voi antaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten (SV 67) vain silloin, kun annettu hoito tai tehty tutkimus on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Merkitse tällöin todistuksen kohtaan 4 ”Käynnin aihe”, että kyseessä on sairaus tai muu syy (esim. julkisen terveydenhuollon järjestämä kuntoutus).

Lisäksi merkitse hoidon antaja todistuksen kohtaan 5 ”Yksityinen terveydenhuolto”. Jos hoidon antaja on muu kuin lääkäri, kirjaa todistukseen tieto hoidon antajasta.

Jos asiakkaalla on maksusitoumus tai palveluseteli

Jos asiakkaalla on hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli, matka korvataan siihen hoitopaikkaan, jossa

  • sairauden hoitoon liittyvät tutkimukset on tehty
  • hoito on annettu
  • kuntoutus on järjestetty.

Merkitse todistuksen kohtaan 2 ”Käyntitiedot”, että matkan aiheena on kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella tai ostopalveluna hankkima tutkimus, hoito tai kuntoutus.

Kirjaa myös sen terveydenhuollon yksikön tai kuntoutusyksikön nimi, jonne maksusitoumus on myönnetty. 1.1.2023 alkaen palveluseteliin perustuvat matkat korvataan samoin, kuin maksusitoumuksen perusteella tehdyt matkat eli sinne, mistä asiakas on palveluseteliin perustuvan hoidon hankkinut.

Merkitse kohtaan 3, jos kyseessä on palveluseteliin perustuva matka.

Kuntoutus

Kelan kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan matka korvataan pääsääntöisesti siihen kuntoutuspaikkaan, johon Kela on myöntänyt kuntoutuksen.

Jos asiakas matkustaa julkisen terveydenhuollon järjestämään kuntoutukseen, merkitse todistuksen (SV 67) kohtaan 2 Käyntitiedot, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumukseen perustuva kuntoutus.

Sopeutumisvalmennuskurssi

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan matka korvataan, jos kurssille on hakeuduttu lääkärin lähetteellä ja kurssiin sisältyy lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, tutkimusta tai hoidon opastusta.

Sopeutumisvalmennuskurssin järjestäjä merkitsee todistukseen, kuka on kirjoittanut potilaalle lähetteen kurssille. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi kurssiohjelma.

Kuntoremonttikurssi

Kela ei korvaa kuntoremonttikursseihin liittyviä matkakustannuksia.

Tieteellinen tutkimus

Kela ei korvaa matkoja, jotka liittyvät tieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen.

Lue Lisää

Mitä mieltä olet sivusta?