Tilitystietojen toimittaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tilitystietojen toimittaminen

Tilitystiedot pitää toimittaa Kelaan aina ensin paperilomakkeilla. Palveluntuottajan pitää ilmoittaa Kelaan, jos se haluaa siirtyä sähköiseen tilitysmenettelyyn. Tällä sivulla on ohjeet

Näin toimitat tilitystiedot paperilomakkeilla

Palveluntuottaja hakee Kelasta sairaanhoitokorvaukset toimittamalla tilitystiedot Kelaan. Korvaukset pitää hakea 6 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta. Seuraavaksi on listattu ohjeet tilitystietojen toimittamiseen lomakkeella.

 1.  Merkitse tilityslomakkeelle SV 132 (pdf)
  • asiakkaan nimi
  • asiakkaan henkilötunnus
  • palvelun kustannukset
  • sairaanhoitokorvauksen määrä
  • asiakkaan maksaman omavastuun päivämäärä, joko käteismaksun maksupäivämäärä tai tilisiirron eräpäivä.
  • omat tietosi
   • yksilöintitunnus, rekisteröintinumero tai palveluntuottajanumero
   • tilinumero
   • yhteystiedot.
 2. Älä ilmoita seuraavia kustannuksia:
  • sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset
  • tekemättömistä toimenpiteistä perityt maksut
 3. Allekirjoita lomake.
 4. Postita lomakkeet Kelaan
  • Postiosoite: Kela, Skannauskeskus, PL 10, 00056 Kela
  • Seuraavat tilitykset lähetetään Kelan ja palveluntuottajan sopimaan muuhun osoitteeseen:
   • sähköisesti toimitettavat tilitykset
   • helikopterikuljetustilitykset
   • ambulanssitilitykset pohjoisessa vakuutuspiirissä.
  • Älä vie lomakkeita Kelan palvelupisteeseen.
 5. Voit kysyä tilitystietojen toimittamisesta viranomaislinjalta

Palveluntuottajan omat lomakkeet

Palveluntuottaja voi käyttää tilitystietojen toimittamiseen Kelan lomakkeen Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV 132) sijasta myös omia lomakkeitaan. Palveluntuottajien omien lomakkeiden pitää olla Kelan hyväksymiä. 

Lomakkeet lähetetään hyväksyttäväksi osoitteeseen kela.sairausvakuutus@kela.fi.

Huomaa, että et voi toimittaa sähköisesti tilityksiä veteraanien tai miinanraivaajien hammashoidosta. Nämä tiedot pitää aina toimittaa Kelaan lomakkeilla. Lue ohjeet tilitystietojen toimittamiseen lomakkeilla.

Näin siirryt sähköiseen tilitysmenettelyyn

 1. Tilitystiedot pitää toimittaa Kelaan aina ensin paperilomakkeilla. Sinun täytyy ilmoittaa Kelaan, jos se haluat siirtyä sähköiseen tilitysmenettelyyn. Tarkista viranomaislinjan yhteystiedot.
 2. Sovi käyttöönottotestauksesta Kelan kanssa.
 3. Testausvaiheen aikana sinun täytyy toimittaa tilitysaineisto Kelaan sekä lomakkeilla että sähköisesti. Tilitystiedot pitää toimittaa hyväksytyllä tietojärjestelmällä, kun ne toimitetaan sähköisesti. Lue hyväksytyistä tietojärjestelmistä.
 4. Kun Kela on hyväksynyt käyttöönottotestauksen, Kela tekee kanssasi uuden liittymissopimuksen, jossa sovitaan tilitystietojen sähköisestä toimittamisesta.

Runkosopimuksessa on sovittu vastuista, jotka kuuluvat sähköistä tilitysmenettelyä käyttävälle palveluntuottajalle. Tutustu runkosopimukseen (pdf).

Näin toimitat tilitystiedot sähköisesti

Huomaa, että palveluntuottajalle kuuluvat korvaukset pitää hakea viimeistään 6 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.

 1. Toimita tilitystiedot Kelaan kerran viikossa, ellet ole sopinut Kelan kanssa toisin.
 2. Tilitys koostuu maksukerroista. Maksukerta tarkoittaa asiakkaan samalla kertaa maksamia tai häneltä laskutettuja lääkärinpalkkioita sekä tutkimus- ja hoitokustannuksia, joista Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia.
  • Voi sisällyttää yhteen tilitykseen vain saman kalenterivuoden aikana maksettuja tai laskutettuja kustannuksia.
 3. Älä ilmoita seuraavia kustannuksia:
  • sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset
  • tekemättömistä toimenpiteistä perityt maksut.
 4. Sinun pitää toimittaa alkuperäiset tutkimus- ja hoitomääräykset Kelaan, kun haet ensimmäistä kertaa korvausta tutkimuksesta ja hoidosta. Tarkista, mitä tutkimusta ja hoitoa Kela korvaa.
  • Laboratorio- ja radiologisista tutkimuksista ei tarvitse toimittaa lomakkeita Kelaan. Tutkimus- ja hoitomääräyksiä täytyy kuitenkin säilyttää 2 vuotta ja tutkimus- ja hoitomääräyksiä suuhygienistin antamaan hoitoon 3 vuotta. Kela saattaa pyytää määräyksiä palveluntuottajalta jälkikäteen
 5. Toimita tilitykset Kelaan tilitystietojen välityspalvelulla. Lue ohjeet, joiden avulla voit tunnistautua tilitystietojen välityspalveluun.

Maksukertapalkkio

Maksukertapalkkio on korvaus, jonka Kela maksaa sähköiseen tilitysmenettelyyn kuuluvalle palveluntuottajalle. Maksukertapalkkio on 0,59 euroa maksukerralta. Jos maksukerran korvaus hylätään kokonaan, maksukertapalkkiota ei makseta.

Maksukerta tarkoittaa asiakkaan samalla kertaa maksamia tai asiakkaalta samalla kertaa laskutettuja, sairausvakuutuslain mukaan korvattavia kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat

 • lääkärinpalkkiot
 • hammaslääkärinpalkkiot
 • tutkimus- ja hoitokustannukset.

Maksukertapalkkion maksaminen edellyttää, että

 • palveluntuottajalla on käytössään Kelan hyväksymä tietojärjestelmä, jolla tilitystiedot voi toimittaa
 • palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tilitystietojen toimittamisesta sähköisesti
 • maksukerran maksu- tai laskutuspäivä ajoittuu sopimuksen voimassaoloajalle
 • vähintään yksi maksukertaan sisältyvä hoito- tai tutkimuskäynti on ajoittunut sopimuksen voimassaoloajalle.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.3.2024