Tilitystietojen toimittaminen

Tilitystiedot pitää toimittaa Kelaan aina ensin paperilomakkeilla. Palveluntuottajan pitää ilmoittaa Kelaan, jos se haluaa siirtyä sähköiseen tilitysmenettelyyn. Alla on ohjeet

Näin toimitat tilitystiedot lomakkeilla

Palveluntuottaja hakee Kelasta sairaanhoitokorvaukset toimittamalla tilitystiedot Kelaan. Alla on ohjeet tilitystietojen toimittamiseen lomakkeella. Korvaukset pitää hakea 6 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.

 1.  Merkitse tilityslomakkeelle SV 132 (pdf)
  • asiakkaan nimi
  • asiakkaan henkilötunnus
  • kustannukset
  • sairaanhoitokorvauksen määrä
  • asiakkaan maksama omavastuu (käteismaksun maksupäivämäärä tai annetun tilisiirron eräpäivä)
  • palveluntuottajan tiedot
   • palveluntuottajanumero
   • tilinumero
   • yhteystiedot.
 2. Älä ilmoita seuraavia kustannuksia:
  • sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset
  • tekemättömistä toimenpiteistä perityt maksut
 3. Ilmoita aina suun tutkimukset, jotka on tehty koodeilla SAA01, SAA02 ja SAA03. Ne pitää ilmoittaa tilityksissä, vaikka niistä ei olisi annettu korvausta. Kela tarvitsee tiedon suun tutkimustarpeen tiheydestä.
 4. Tilityksen tekijä allekirjoittaa lomakkeen.
 5. Postita tilityslomake liitteineen Kelaan osoitteeseen
  • Kela, Skannauskeskus, PL 10, 00056 Kela
  • Poikkeuksena ovat
   • sähköisesti toimitettavat tilitykset
   • helikopterikuljetustilitykset
   • ambulanssitilitykset pohjoisessa vakuutuspiirissä.
  • Edellä mainitut tilitykset lähetetään Kelan ja palveluntuottajan sopimaan osoitteeseen.
  • Älä vie lomakkeita Kelan palvelupisteeseen.
 6. Voit kysyä tilitystietojen toimittamisesta viranomaislinjalta. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Palveluntuottajan omat lomakkeet

Palveluntuottaja voi käyttää tilitystietojen toimittamiseen Kelan lomakkeen SV 132 sijasta myös omia lomakkeitaan. Palveluntuottajien omien lomakkeiden pitää olla hyväksytty Kelassa.

Lomakkeet lähetetään hyväksyttäväksi osoitteeseen svkorvaus(at)kela.fi. Huomaa, että et voi toimittaa sähköisesti tilityksiä

 • veteraanien tai miinanraivaajien hammashoidosta.

Nämä tiedot pitää aina toimittaa Kelaan lomakkeilla. Katso ohjeet tilitystietojen toimittamiseen lomakkeilla.

Ohje sähköiseen tilitysmenettelyyn siirtymisestä

Alla on ohjeet siihen, miten palveluntuottaja voi siirtyä sähköiseen tilitysmenettelyyn.

 1. Tilitystiedot pitää toimittaa Kelaan aina ensin paperilomakkeilla. Palveluntuottajan pitää ilmoittaa Kelaan, jos se haluaa siirtyä sähköiseen tilitysmenettelyyn. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.
 2. Kela ja palveluntuottaja sopivat käyttöönottotestauksesta.
 3. Testausvaiheen aikana palveluntuottaja toimittaa Kelaan tilitysaineiston sekä lomakkeilla että sähköisesti. Tilitystietojen toimittaminen sähköisesti pitää tehdä hyväksytyllä tietojärjestelmällä. Katso hyväksytyt tietojärjestelmät.
 4. Kun Kela on hyväksynyt käyttöönottotestauksen, Kela ja palveluntuottaja tekevät uuden liittymissopimuksen, jossa sovitaan tilitystietojen sähköisestä toimittamisesta.

Runkosopimuksessa on sovittu vastuista, jotka kuuluvat sähköistä tilitysmenettelyä käyttävälle palveluntuottajalle. Katso runkosopimus (pdf).

Näin toimitat tilitystiedot sähköisesti

Korvaukset pitää hakea viimeistään 6 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.

 1. Toimita tilitystiedot Kelaan kerran viikossa, ellei palveluntuottaja ole sopinut Kelan kanssa toisin.
 2. Tilitys koostuu maksukerroista. Maksukerta tarkoittaa asiakkaan samalla kertaa maksamia tai häneltä laskutettuja lääkärinpalkkioita sekä tutkimus- ja hoitokustannuksia, joista Kela maksaa sairaanhoitokorvauksia.
  • Yhteen tilitykseen voi sisällyttää vain saman kalenterivuoden aikana maksettuja tai laskutettuja kustannuksia.
 3. Älä ilmoita seuraavia kustannuksia:
  • sairausvakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset
  • tekemättömistä toimenpiteistä perityt maksut
 4. Ilmoita aina suun tutkimukset, jotka on tehty koodeilla SAA01, SAA02 ja SAA03. Ne pitää ilmoittaa tilityksissä, vaikka niistä ei olisi annettu korvausta. Kela tarvitsee tiedon suun tutkimustarpeen tiheydestä.
 5. Alkuperäiset tutkimus- ja hoitomääräykset pitää toimittaa Kelaan, kun palveluntuottaja hakee ensimmäistä kertaa korvausta tutkimuksesta ja hoidosta. Katso, mitä tutkimusta ja hoitoa Kela korvaa.
  • Tutkimus- ja hoitomääräykset annetaan lomakkeella SV 3 (valohoito, sairaanhoitajan antama hoito, psykologin tekemät tutkimukset) tai SV 3FM (tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan).
  • Lomakkeita ei tarvitse toimittaa Kelaan radiologisten ja laboratoriotutkimusten osalta. Tutkimus- ja hoitomääräyksiä tulee kuitenkin säilyttää 2 vuotta, sillä Kela saattaa pyytää niitä jälkikäteen palveluntuottajalta.
 6. Toimita tilitykset Kelaan tilitystietojen välityspalvelulla. Näin tunnistaudut tilitystietojen välityspalveluun.

Maksukertapalkkio

Maksukertapalkkio on korvaus, jonka Kela maksaa sähköiseen tilitysmenettelyyn kuuluvalle palveluntuottajalle. Maksukertapalkkio on 0,59 euroa maksukerralta. Jos maksukerran korvaus hylätään kokonaan, maksukertapalkkiota ei makseta.

Maksukerta tarkoittaa asiakkaan samalla kertaa maksamia tai asiakkaalta samalla kertaa laskutettuja, sairausvakuutuslain mukaan korvattavia

 • lääkärinpalkkioita
 • hammaslääkärinpalkkioita
 • tutkimus-, hoito- ja fysioterapiakustannuksia.

Maksukertapalkkion maksaminen edellyttää, että

 • palveluntuottajalla on käytössään Kelan hyväksymä tietojärjestelmä tilitystietojen toimittamiseen
 • palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tilitystietojen toimittamisesta sähköisesti
 • maksukerralla maksu- tai laskutuspäivä on sopimuksen voimassaoloaikana
 • vähintään yksi maksukertaan sisältyvä hoito- tai tutkimuskäynti on tapahtunut sopimuksen voimassaoloaikana.