Perustoimeentulotuen etuusohjeen muutokset

Toimeentulotuen etuusohje on Kelan sisäinen toimintaohje, jota käytetään toimeentulotukihakemusten ratkaisemisessa.

Alla oleviin dokumentteihin on koottu viimeisimmät muutokset, joita etuusohjeeseen on tehty. Viimeisimmät muutokset on merkitty toimeentulotuen etuusohjeessa (pdf) kursiivilla.