Maksusitoumukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Maksusitoumukset

Maksusitoumus on asiakirja, jolla Kela sitoutuu maksamaan asiakkaalle annettavan tuotteen, palvelun kustannukset tai osan niistä. Kela voi antaa perustoimeentulotukea saavalle asiakkaalle maksusitoumuksen esimerkiksi elintarvikeliikkeeseen, milloin elintarvikeliike laskuttaa Kelaa.

Asiakas voi saada maksusitoumuksen esimerkiksi

Kaikki muut paitsi lääkkeisiin tehdyt maksusitoumukset toimivat samalla jäljempänä kerrotulla tavalla. Lue lisää apteekkiin tehdystä maksusitoumuksesta.

Näin ohjaat asiakasta

 1. Asiakas hakee perustoimeentulotukea. Jos asiakas tarvitsee maksusitoumuksen esimerkiksi silmälaseihin, hänen pitää kirjoittaa se hakemuksen Lisätietoja-kohtaan. Asiakkaan pitää hakemuksessa myös perustella, miksi hän tarvitsee uudet silmälasit.
 2. Kela tekee arvion, voiko se myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen.
 3. Kela lähettää maksusitoumuksen asiakkaalle toimeentulotukipäätöksen mukana. Kiireellisessä tilanteessa Kela soittaa asiakkaalle. Kela ja asiakas sopivat, miten maksusitoumus toimitetaan asiakkaalle.
 4. Asiakas antaa maksusitoumuksen palveluntuottajalle.
 5. Palveluntuottaja laskuttaa Kelaa, kun maksusitoumus on käytetty ja asiakas on saanut sovitun palvelun. Tarkemmat laskutusohjeet löytyvät maksusitoumuksesta.

Toimi näin, kun asiakkaalla on maksusitoumus

Kela on tehnyt maksusitoumussopimuksia eri palveluntuottajien kanssa. Sopimusten sisällöt vaikuttavat siihen, mitä palveluita asiakas saa maksusitoumuksella.

Alla kerrotaan, miten palveluntuottaja toimii, kun asiakkaalla on maksusitoumus. Maksusitoumus toimii apteekkeja lukuun ottamatta samalla tavalla kaikilla muilla palveluntuottajilla. Lääkkeisiin tehdyt maksusitoumukset siirtyvät automaattisesti Kelasta apteekkiin.

 • Asiakkaan on esitettävä maksusitoumus ja kuvallinen henkilötodistus heti asioinnin alkaessa.
 • Maksusitoumus on kertakäyttöinen ja jää palveluntuottajalle ostotapahtuman yhteydessä.
 • Vain maksusitoumuksessa nimetty henkilö voi käyttää maksusitoumuksen. Asiakkaan on käytettävä maksusitoumus sen voimassaolon aikana.
 • Asiakas ei saa maksusitoumuksesta rahaa takaisin.
 • Maksusitoumuksen enimmäissummaa ei saa ylittää.
 • Palveluntuottaja sitoutuu pitämään luottamuksellisena maksusitoumuksen tiedot ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin maksusitoumuksen mukaisiin tarkoituksiin.
 • Palveluntuottaja laskuttaa hankinnat suoraan Kelasta.

Apteekit

Lääkkeisiin tehty maksusitoumus siirtyy Kelasta apteekkiin automaattisesti päätöksen tekemisen yhteydessä. Se on asiakkaan käytettävissä seuraavana päivänä. Kiireellisessä tilanteessa maksusitoumus on asiakkaan käytettävissä heti, kun Kela on tehnyt päätöksen perustoimeentulotuesta.

Muuttopalvelut

Kela tukee muuttoa perustoimeentulotuella, jos muutto on perusteltua esimerkiksi opintojen tai työpaikan kannalta. Muuttoa tuetaan ensi sijassa muuttorahalla.

Kela voi myöntää maksusitoumuksen muuttopalvelun käyttöön vain erityistilanteissa. Maksusitoumus voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun asiakas ei sairautensa vuoksi kykene hoitamaan muuttoa itse eikä hänellä ole tukiverkostoa, joka voisi auttaa. Asiakkaan pitää esittää erityiset perusteet sille, miksi hän ei pysty järjestämään muuttoa itse. Kela arvioi oikeuden maksusitoumukseen tapauskohtaisesti.

Kela on kilpailuttanut perustoimeentulotuella myönnettävät muuttopalvelut paikkakuntakohtaisesti. Asiakas saa päätöksessä tiedon, mille muuttoyritykselle maksusitoumus myönnetään.

Lue lisää muuttokustannuksista perustoimeentulotuessa (Henkilöasiakkaat-osio).

Optikkopalvelut

Kela on kilpailuttanut perustoimeentulotuella myönnettävät optikkopalvelut paikkakuntakohtaisesti. Asiakas saa päätöksessä tiedon, mihin optikkoliikkeeseen Kela myöntää maksusitoumuksen.

Katso lisätietoja silmälasien korvaamisesta (Henkilöasiakkaat-osio).

Elintarvikeliikkeet

Kela myöntää maksusitoumuksen elintarvikkeisiin vain kiiretilanteessa. Elintarvikkeisiin myönnettävä maksusitoumus kuuluu toimeentulotuen perusosaan, ja se pienentää tilille maksettavaa perustoimeentulotukea.

Kela on tehnyt elintarvikeliikkeiden kanssa sopimuksia. Sopimuksen mukaan elintarvikeliike hyväksyy perustoimeentulotukena myönnettävän maksusitoumuksen.

Jos elintarvikeliike on halukas tekemään Kelan kanssa sopimuksen ja ottamaan vastaan Kelan elintarvikemaksusitoumuksia, liike voi olla yhteydessä Kelan viranomaislinjaan. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Hammasproteettiset hoidot

Kela huomioi hammasproteettisen hoidon ensi sijassa menona perustoimeentulotuessa. Tällöin asiakkaan pitää toimittaa tosite hoidon kustannuksista Kelaan. Katso tarkemmat ohjeet tositteen lähettämiseen (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela voi joissain tapauksissa myöntää maksusitoumuksen hammasproteettiseen hoitoon. Maksusitoumuksen myöntämiseen tarvitaan aina terveyskeskushammaslääkärin tekemä hoitosuunnitelma ja kustannusarvio.

Kustannusarviossa pitää olla

 • erittely kliinisen ja hammasteknisen työn kustannuksista
 • hammasteknisen työn palveluntuottajan tiedot
 • tieto mahdollisista vaihtoehtoisista hoitosuunnitelmista.

Lue lisää terveydenhuoltomenoista perustoimeentulotuessa (Henkilöasiakkaat-osio).