Perustoimeentulotuen maksaminen vuokranantajalle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuki

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea vuokravakuuteen.

Vuokralainen hakee vuokravakuutta Kelasta. Vuokravakuus myönnetään maksusitoumuksena. Maksusitoumus on asuntokohtainen ja voimassa vuokrasopimuksen ajan.

Kelan myöntämä vuokravakuus vastaa yleensä 2 kuukauden vuokran määrää. Kela voi myöntää vuokravakuuden 3 kuukaudeksi perustellusta syystä, esimerkiksi asunnottomuuden uhkan perusteella.

Kun Kela myöntää vuokravakuuden, se sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jos perustoimeentulotukea saava vuokralainen ei täytä vuokrasuhteeseen kuuluvia velvoitteitaan.

Jos vuokranantaja haluaa hakea vahinkoja korvattavaksi vuokravakuudesta eli käyttää vakuutta, hänen pitää toimittaa Kelaan kirjallinen realisointivaatimus perusteluineen.

Asumiskulujen maksaminen perustoimeentulotuesta

Asumiskuluja voidaan maksaa vuokranantajalle perustoimeentulotuesta, jos vuokralainen on antanut tähän valtuutuksen. Vuokralainen voi antaa valtuutuksen toimeentulotukihakemuksessa tai erikseen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 11.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?