Muuttokustannukset perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea muuttoon liittyviin välttämättömiin menoihin, kuten muuttokuorman kuljetukseen. Hoitaessasi muuton itse, toimeentulotuen laskelmaasi voidaan huomioida muuttoraha menona. Muuttorahan suuruus on 120 tai 180 euroa. Rahan suuruus riippuu muuttomatkan pituudesta. Erityistilanteissa, esimerkiksi terveydellisin perustein, Kela voi antaa maksusitoumuksen muuttopalvelun käyttöön. Jos olet muuttamassa, ole hyvissä ajoin ennen muuttoa yhteydessä Kelaan.

Muuttokustannuksia voidaan hyväksyä esimerkiksi seuraavista syistä:

  • avo- tai avioero
  • terveydelliset syyt
  • perhekoon muutos
  • asunnottomuus
  • asunnottomuuden uhka (esim. määräaikainen vuokrasopimus päättyy)
  • työpaikan tai opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalta
  • asunnon vaihtaminen edullisempaan

Muuttokustannuksia ei voida hyväksyä, jos muuton syynä on

  • mukavuussyyt (esim. sauna, piha, kaupunginosan vaihto)
  • paikkakunnan vaihto, jos muutto ei ole perusteltu työpaikan tai opiskelun vuoksi.

Esimerkki

Mirja eroaa avomiehestään ja muuttaa toiseen asuntoon eri puolelle kaupunkia. Mirja huolehtii muuttokuljetuksen järjestämisestä itse. 120 euron muuttoraha huomioidaan menona hänen toimeentulotuen laskelmassaan.