Muuttokustannukset perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Muuttokustannukset perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea muuttoon liittyviin välttämättömiin menoihin, kuten muuttokuorman kuljetukseen. Kun hoidat muuton itse, toimeentulotuessa voidaan huomioida menona 120 tai 180 euron suuruinen muuttoraha. Rahan suuruus riippuu muuttomatkan pituudesta ja perheen koosta. Erityistilanteissa, esimerkiksi terveydellisin perustein, Kela voi antaa maksusitoumuksen muuttopalvelun käyttöön. Jos olet muuttamassa, ole hyvissä ajoin ennen muuttoa yhteydessä Kelaan.

Muuttokustannuksia voidaan hyväksyä esimerkiksi seuraavista syistä:

 • avo- tai avioero
 • terveydelliset syyt
 • perhekoon muutos
 • asunnottomuus
 • asunnottomuuden uhka
 • työpaikan saaminen toiselta paikkakunnalta
 • tutkintoon johtavan opiskelupaikan saaminen toiselta paikkakunnalta
 • asunnon vaihtaminen edullisempaan.

Muuttokustannuksia ei voida hyväksyä, jos muuton syy on esimerkiksi

 • mukavuussyyt (esim. sauna, piha, kaupunginosan vaihto)
 • kalliimpaan asuntoon muuttaminen
 • paikkakunnan vaihto, jos muutolle ei ole perusteltua syytä 
 • muutto vanhempien luota ilman erityisiä perusteita.
Sivu päivitetty 29.8.2022