Vuokranantajat | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Vuokranantajat

Kela tukee asumista asumistukien ja perustoimeentulotuen avulla. Asumistukia ovat yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki. Kela voi myöntää perustoimeentulotukea myös vuokravakuuden maksamiseen. Asumistuki maksetaan yleensä suoraan vuokralaiselle. Vuokralainen voi silti joutua maksamaan osan vuokrasta itse, vaikka hän saisi asumiseen liittyviä tukia.

Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokrasopimuksessa sovitaan vuokrasuhteen ehdot, esimerkiksi vuokran maksupäivä.

Kela ei voi ilman vuokralaisen suostumusta luovuttaa vuokranantajalle tietoja, jotka koskevat asumistukea, perustoimeentulotukea tai muuta etuutta. Jos asumistuen saaja on valtuuttanut vuokranantajan maksunsaajaksi, vuokranantaja voi saada tiedon asumistuen määrästä ja maksupäivästä. Tällainen järjestely edellyttää vuokralaisen ja vuokranantajan välistä sopimusta ja valtuutusta.

Vuokranantaja voi olla Kelaan yhteydessä soittamalla viranomaislinjalle tai lähettämällä Kelaan suojattua sähköpostia.

Yleinen asumistuki pienenee vuonna 2024, ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy vuonna 2025

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen.

Lue lisää yleisen asumistuen muutoksista

 

Mitä mieltä olet sivusta?