Tuen maksaminen vuokranantajalle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tuen maksaminen vuokranantajalle

Kela voi myöntää asumismenoihin yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea tai perustoimeentulotukea. 

Kela voi maksaa vuokralaiselle myönnetyn tuen vuokranantajalle, jos vuokralainen on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksamisen. Kela ei voi maksaa tukea vuokranantajalle pelkästään vuokrasopimuksessa olevan maininnan perusteella. 

Kela ei voi vaikuttaa vuokran maksupäivään. Vuokralainen ja vuokranantaja sopivat maksupäivän ja muut vuokrasuhteen ehdot vuokrasopimuksessa. Sopimuksen osapuolia ovat vuokranantaja ja vuokralainen.

Yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki

Kela voi myöntää vuokralaiselle yleistä asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea. Asumistuen laji riippuu asiakkaan elämäntilanteesta.

Kela voi maksaa asumistuen vuokranantajalle, jos vuokralainen on antanut Kelalle valtuutuksen. Vuokralainen voi antaa valtuutuksen hakemuksessaan tai erikseen. 

Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle myös silloin, jos vuokralainen jättää vuokran maksamatta kokonaan tai osittain vähintään 2 peräkkäisen kuukauden ajalta

Lue lisää

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki henkilölle tai perheelle, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotukea voi saada asumismenoihin. Perustoimeentulotukea voi saada myös, vaikka ei jostain syystä saisi yleistä asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea.

Kela voi maksaa asumismenoihin myönnetyn perustoimeentulotuen vuokranantajalle, jos kyseessä on vuokra- tai osaomistusasunto. 

Asumismenoihin myönnetty perustoimeentulotuki voidaan maksaa vuokranantajalle, jos vuokralainen on antanut Kelalle valtuutuksen. Vuokralainen voi antaa valtuutuksen hakemuksessaan tai erikseen. 

Tuki voidaan maksaa vuokranantajalle myös, jos vuokralainen on jättänyt nykyisessä tai aiemmassa vuokrasuhteessaan vuokran maksamatta kokonaan tai osittain yhden kuukauden ajalta. Kuulemme asiakasta ennen maksun siirtämistä vuokranantajalle.

Lue lisää perustoimeentulotuessa hyväksyttävistä asumismenoista (Henkilöasiakkaat-osio).

Ilmoita vuokranantajan tiedot tuen maksamista varten

Kela tarvitsee vuokranantajan tiedot tuen maksamista varten. Pyydämme tiedot tarvittaessa.

Jos vuokranantajan osoite tai tilinumero muuttuu, vuokranantajan täytyy itse ilmoittaa tiedot Kelaan.

Voit ilmoittaa vuokranantajan tiedot asiointipalvelussa.

Tarvitset kirjautumiseen 

Toinen vaihtoehto on ilmoittaa tiedot lomakkeella. 

Ilmoita asumistukiin vaikuttavista muutoksista

Jos Kela maksaa asumistuen vuokranantajalle ja vuokralainen muuttaa pois, vuokranantajan täytyy ilmoittaa siitä Kelaan.

Jos vuokralainen muuttaa ennen vuokrasopimuksen päättymistä, vuokranantajan ei tarvitse palauttaa asumistukea, joka on maksettu vuokrasopimuksen voimassaolon ajalta. Toisaalta vuokranantajalla ei ole oikeutta asumistukeen muuton jälkeen, jos vuokrasopimus on irtisanottu ja vuokranantajan voidaan katsoa olevan tietoinen poismuutosta. Vuokranantaja ei voi käyttää vuokralaisen muuton jälkeen maksettavaa asumistukea esimerkiksi vuokrarästien kuittaamiseen, vaan tuki pitää palauttaa Kelaan.

Vuokranantajan ei tarvitse palauttaa edellistä asuntoa varten maksettua asumistukea Kelaan, jos vuokralainen muuttaa saman vuokranantajan omistamaan toiseen asuntoon. Vuokranantajan ei tarvitse tällöin tehdä Kelaan erillistä ilmoitusta muutosta.

Vuokranantajan pitää kuitenkin palauttaa asumistuki Kelalle, jos vuokralainen ei hae asumistukea uuteen asuntoon tai jos hän haluaa, että asumistuki maksetaan jatkossa hänelle itselleen. Näissä tapauksissa Kela pyytää asumistuen takaisin vuokranantajalta.

Vuokranantajan kannattaa ilmoittaa Kelaan, jos hän myy vuokraamansa asunnon tai jos asunnon omistusoikeus siirtyy muulla tavoin. Tällaisessa tilanteessa Kela tarvitsee tiedon kaikista henkilöistä, jotka asuvat myytävässä kohteessa ja joiden asumistuki maksetaan vuokranantajalle.

Jos vuokralainen jättää vuokran maksamatta kokonaan tai osittain vähintään 2 peräkkäisen kuukauden ajalta, Kela voi vuokranantajan pyynnöstä siirtää asumistuen maksamisen vuokranantajalle. Ennen maksun siirtoa Kela on kuitenkin yhteydessä tuensaajaan, joten voi kestää 1–2 kuukautta, ennen kuin tuki maksetaan vuokranantajalle.

Vuokralaisen tai vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotka vaikuttavat asumistukeen. Jos Kela ei saa tietoa muutoksista, asumistukea saatetaan maksaa aiheettomasti tai väärän suuruisena.

Jos vuokralainen on muuttanut pois asunnosta ja vuokranantaja on saanut tukea vielä muuton jälkeen, Kela pyytää vuokranantajaa palauttamaan liikaa maksetun tuen.

Jos vuokranantaja ei Kelan pyynnöstä huolimatta palauta liikaa maksettua asumistukea, Kela voi periä sen takaisin vuokranantajalta. Takaisinperinnästä tehdään erillinen päätös. Jos Kela ei saa liikaa maksettua asumistukea takaisin päätöksen mukaisessa määräajassa, perintä siirtyy ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

Kela saa virallisen kuolinilmoituksen Digi- ja väestötietovirastosta yleensä noin viikon kuluessa kuolemasta. Kela voi maksaa asumistuen vielä siltä kuukaudelta, jonka aikana vuokralainen on kuollut. Vuokranantajan kannattaa kuitenkin ilmoittaa Kelaan vuokralaisen kuolemasta.

Ilmoita muutoksista Kelaan

Voit ilmoittaa muutoksista

Viranomaislinjalta saat myös neuvontaa kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat etuuksien maksamista, etuuksien palauttamista tai vuokranantajan tietoja.

Älä anna viranomaislinjan palvelunumeroa vuokralaiselle. Palvelemme vuokralaisia henkilöasiakkaille tarkoitetuissa elämäntilannekohtaisissa palvelunumeroissa (Henkilöasiakkaat-osio).

Lue lisää

Sivu päivitetty 18.3.2024