Vuokravakuus vuokranantajalle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotuki ja vuokravakuus

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea vuokravakuutta varten. Vuokralainen hakee vuokravakuutta Kelasta. Vuokravakuus myönnetään maksusitoumuksena. Maksusitoumus on asuntokohtainen ja voimassa vuokrasopimuksen ajan.

Kelan myöntämä vuokravakuus vastaa yleensä 2 kuukauden vuokran määrää. Kela voi myöntää vuokravakuuden 3 kuukaudeksi perustellusta syystä, esimerkiksi asunnottomuuden uhkan perusteella.

Myöntäessään vuokravakuuden Kela sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jos perustoimeentulotukea saava vuokralainen ei täytä vuokrasuhteeseen kuuluvia velvoitteitaan.

Jos vuokranantaja haluaa hakea vahinkoja korvattavaksi vuokravakuudesta eli käyttää vakuutta, hänen pitää toimittaa Kelaan kirjallinen realisointivaatimus perusteluineen.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?