Perustoimeentulotukea vuokravakuuteen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Perustoimeentulotukea vuokravakuuteen

Vuokralainen voi hakea perustoimeentulotukea vuokravakuutta varten. Lue lisää vuokravakuudesta perustoimeentulotuessa (Henkilöasiakkaat-osio).

Vuokravakuus myönnetään maksusitoumuksena. Maksusitoumus on asuntokohtainen ja voimassa vuokrasopimuksen ajan.

Kelan myöntämä vuokravakuus vastaa yleensä 2 kuukauden vuokran määrää. Kela voi myöntää vuokravakuuden 3 kuukaudeksi perustellusta syystä, esimerkiksi asunnottomuuden uhkan perusteella.

Kun Kela myöntää vuokravakuuden, se sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle vahinkoja, jos perustoimeentulotukea saava vuokralainen ei täytä vuokrasuhteeseen kuuluvia velvoitteitaan.

Jos vuokranantaja haluaa hakea vahinkoja korvattavaksi vuokravakuudesta eli käyttää vakuutta, hän voi hakea vuokravakuuden realisointia Kelasta. Vaatimuksessaan vuokranantajan täytyy perustella, miksi hän hakee vakuuden realisointia.

Vuokravakuuden myöntäminen

Kela voi myöntää vuokralaiselle vuokravakuuden, jos

Muuttoa voidaan pitää perusteltuna esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • avo- tai avioero
 • terveydelliset syyt
 • perhekoon muutos
 • asunnottomuus
 • asunnottomuuden uhka
 • työpaikan tai opiskelupaikan saanti toiselta paikkakunnalta
 • asunnon vaihtaminen edullisempaan silloin, kun nykyisen asunnon vuokra ylittää kunnan kohtuullisen tason ja Kela kehottaa asiakasta muuttamaan.Lue lisää toimeentulotuesta ja asumismenoista (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela ei yleensä myönnä vuokravakuutta, jos muuton peruste on

 • mukavuussyyt, kuten oma sauna, piha tai kaupunginosan vaihto
 • vuokralaisen toive muuttaa paikkakunnan kohtuullista vuokratasoa kalliimpaan asuntoon
 • paikkakunnan vaihto, ellei muuton syynä ole esimerkiksi työpaikka tai opiskelu.

Kela voi korvata vuokranantajalle vuokravakuudesta esimerkiksi

 • maksamattomat vuokrat
 • maksamattomat vesimaksut, autopaikkamaksut ja saunamaksut, jos maksut on mainittu vuokrasopimuksessa
 • sopimussakon, jos vuokralainen on irtisanonut määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräaikaa tai irtisanonut toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ennen vuokrasopimuksessa sovittua ensimmäistä mahdollista irtisanomisajankohtaa
 • vuokrasopimuksen purkamisesta aiheutuneen vahingon
 • vahingot, jotka vuokralainen tai huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskellut henkilö on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut huoneistolle
  • Näihin vahinkoihin ei kuulu huoneiston tavanomainen kuluminen. Huoneiston tavanomaista kulumista ovat normaaliin elämiseen kuuluvat jäljet, kuten taulukoukkujen tai kirjahyllyn kiinnittäminen seinään. Tavanomaiseen kulumiseen kuuluvat myös tupakoinnista aiheutuneet haitat, jos tupakointia ei ole erikseen kielletty vuokrasopimuksessa.
 • ylimääräiset loppusiivouskulut, jos vuokralainen ei ole huolehtinut huoneiston loppusiivouksesta tai vienyt tavaroita pois
 • lukkojen sarjoituksen, jos vuokralainen ei palauta kaikkia avaimia, jotka hänelle on luovutettu vuokrasuhteen aikana
 • häädöstä aiheutuneet viranomaiskulut (oikeudenkäyntimaksu, häädön täytäntöönpanomaksu ulosotossa).

Vuokravakuudesta ei korvata

 • vuokranantajan välillisiä kuluja, esimerkiksi matkakuluja
 • vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet huonekaluille tai muulle irtaimistolle, joka ei kuulu kiinteästi asuntoon
 • tupakoinnista aiheutuneita haittoja, jos tupakointia ei ole erikseen kielletty vuokrasopimuksessa
 • taloyhtiölle tai muulle kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja.

Vuokranantaja ei voi sopia vuokralaisen kanssa siitä, että vuokravakuus käytetään esimerkiksi viimeisen vuokran maksamiseen. Vuokralainen vastaa vuokranmaksusta itse vuokrasuhteen voimassaoloaikana.

Kela voi korvata vuokralaisen aiheuttamia vahinkoja vasta, kun vuokrasopimus on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut pois asunnosta.

Vuokravakuuden hakeminen

Kun vuokralainen hakee vuokravakuutta Kelasta, vuokranantajan täytyy huolehtia, että Kela saa vuokrasopimuksesta tiedot, jotka se tarvitsee vakuuden myöntämiseen. Jos vuokrasopimusta ei ole vielä tehty, tiedot voi ilmoittaa asuntotarjouksessa.

Jotta Kela voi myöntää vuokravakuuden, vuokranantajan täytyy huolehtia, että vuokrasopimuksessa tai asuntotarjouksessa on seuraavat tiedot:

 • vuokrattavan asunnon osoite
 • vuokralaisen tai vuokralaisten nimet
 • vuokranantajan nimi
 • vuokran määrä
 • aika, jolle vuokrasopimus on tehty
 • vuokravakuuden määrä.

Kela toimittaa vuokravakuutta koskevan päätöksen ja vuokravakuuden maksusitoumuksen vuokralaiselle. Vuokralainen toimittaa maksusitoumuksen vuokranantajalle.

Kela voi lähettää maksusitoumuksen myös suoraan vuokranantajalle esimerkiksi suojattuna sähköpostina, jos vuokralainen pyytää sitä. Vuokralaisen täytyy esittää pyyntö hakemuksessaan ja ilmoittaa vuokranantajan sähköpostiosoite, johon Kela voi lähettää maksusitoumuksen.

Jos vuokralainen ei toimita maksusitoumusta vuokranantajalle, vuokranantajan kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä vuokralaiseen ja pyytää häntä toimittamaan maksusitoumus.

Muutoksista ilmoittaminen

Jos vuokralaisen tai vuokranantajan tilanne muuttuu, siitä täytyy ilmoittaa Kelaan. Muutokset voivat vaikuttaa vuokravakuuden voimassaoloon ja kestoon.

Vuokralaisen täytyy hakea vuokravakuutta uudelleen, jos määräaikainen vuokrasopimus päättyy ja asuminen samassa asunnossa jatkuu uudella sopimuksella. Hakemus täytyy toimittaa Kelaan viimeistään 1 kuukauden kuluttua siitä, kun aiempi vuokrasopimus on päättynyt. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan jatkosopimus tai tarjous jatkosopimuksesta. Jotta Kela voi myöntää vuokravakuudelle jatkoa, asiakkaalla täytyy edelleen olla oikeus perustoimeentulotukeen.

Jos vuokrasuhde jatkuu ja asuntoon myönnetään uusi vuokravakuus, aiempi maksusitoumus ei ole enää voimassa. Uusi maksusitoumus kattaa kuitenkin vahingot myös aiemman maksusitoumuksen voimassaoloajalta. Vuokranantaja voi käyttää vuokavakuuden vasta, kun vuokrasuhde asiakkaan kanssa päättyy ja asiakas muuttaa pois asunnosta.

Jos asiakas muuttaa saman vuokranantajan toiseen asuntoon, Kelan myöntämä vuokravakuus vanhaan asuntoon ei ole enää voimassa. Tällöin asiakkaan täytyy hakea uutta vuokravakuutta.

Vuokralaisen ei tarvitse hakea uutta vuokravakuutta, jos asunnon omistaja vaihtuu ja voimassa oleva vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan asunnon uudelle omistajalle.

Jos vuokranantaja ja vuokralainen tekevät uuden vuokrasopimuksen tai vuokrasuhteen ehdot muuttuvat, vuokralaisen täytyy hakea Kelasta uutta vuokravakuutta uusien asumistietojen perusteella.

Jos vuokranantajan osoite tai tilinumero muuttuu, uudet tiedot voi ilmoittaa vuokranantajan asiointipalvelussa.

Tarvitset kirjautumiseen 

Toinen vaihtoehto on ilmoittaa tiedot lomakkeella.

Vuokravakuuden realisointi

Vuokranantaja voi tietyissä tilanteissa vaatia vuokravakuuden maksamista itselleen. 

Vuokranantajan täytyy tehdä hakemus viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut asunnosta pois. Hakemusta voi täydentää ja täsmentää seuraavan 3 kuukauden aikana.

Kela tarvitsee hakemuksen käsittelyä varten seuraavat tiedot:

 • vaaditun korvauksen määrä
 • korvauksen perusteet
 • vuokrasopimuksen päättymispäivä
 • vuokralaisen poismuuttopäivä.

Voit hakea vuokravakuuden realisointia Vuokranantajan asiointipalvelussa.

Toinen vaihtoehto on hakea vuokravakuuden realisointia lomakkeella.

Liitä hakemukseen

 • kopio vuokrasopimuksesta, ellei sopimusta ole toimitettu Kelaan aiemmin
 • vuokrasopimuksen irtisanomis- tai purkamisilmoitus tai käräjäoikeuden päätös häädöstä
 • häätötilanteessa käräjäoikeuden tai ulosottoviraston kuitit
 • uusi vuokrasopimus, jos olet solminut saman vuokralaisen kanssa uuden vuokrasuhteen.

Jos haet korvausta vahingoista tai loppusiivouskuluista, liitä hakemukseen lisäksi

 • luotettavat selvitykset vahingoista (esimerkiksi valokuvat tai tarkastusraportti, jonka on tehnyt isännöitsijä tai ulkopuolinen taho)
 • luotettavat selvitykset asunnon siisteydestä (esimerkiksi valokuvat tai tarkastusraportti, jonka on tehnyt isännöitsijä tai ulkopuolinen taho)
 • laskut tai kuitit korjauksista, työtunneista ja materiaaleista.

Jos haet korvausta lukkojen sarjoituksesta, liitä hakemukseen lisäksi kuitti sarjoituksesta.

Olemme yhteydessä vuokralaiseen ja annamme hänelle mahdollisuuden esittää oma näkemyksensä realisointivaatimuksessa esitetyistä asioista.

Kela lähettää vuokranantajalle ilmoituksen siitä, maksetaanko korvaus vai ei. Jos korvausta ei makseta, päätös perustellaan ilmoituksessa. Kela voi maksaa vuokranantajalle korvausta enintään vuokralaiselle myöntämänsä vuokravakuuden verran.

Jos vuokranantaja ja Kela ovat eri mieltä vuokravakuuden maksamisesta, asia ratkaistaan viime kädessä siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokra-asunto sijaitsee.

Lue lisää