Näin vuokranantaja realisoi vuokravakuuden | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin vuokranantaja realisoi vuokravakuuden

Jos haluat käyttää vuokralaiselle myönnettyä vuokravakuutta, toimita Kelaan realisointivaatimus perusteluineen.

Realisointivaatimuksen täyttäminen ja liitteet

Täytä lomake Vuokravakuuden realisointivaatimus TO7 (pdf). Kirjoita vaatimukseen

 • vaaditun korvauksen määrä
 • korvauksen perusteet
 • vuokrasopimuksen päättymispäivä
 • vuokralaisen poismuuttopäivä.

Liitä realisointivaatimukseen lisäksi

 • kopio vuokrasopimuksesta, ellei sopimusta ole toimitettu Kelaan aiemmin
 • vuokrasopimuksen irtisanomis- tai purkamisilmoitus tai käräjäoikeuden päätös häädöstä
 • häätötilanteessa käräjäoikeuden tai ulosottoviraston kuitit
 • saman vuokralaisen kanssa tehty uusi vuokrasopimus.

Jos haet korvausta vahingoista tai loppusiivouskuluista, liitä hakemukseen lisäksi

 • luotettavat selvitykset vahingoista (esimerkiksi valokuvat tai tarkastusraportti, jonka on tehnyt isännöitsijä tai ulkopuolinen taho)
 • luotettavat selvitykset asunnon siisteydestä (esimerkiksi valokuvat tai tarkastusraportti, jonka on tehnyt isännöitsijä tai ulkopuolinen taho)
 • laskut tai kuitit korjauksista, työtunneista ja materiaaleista.

Jos haet korvausta lukkojen sarjoituksesta, liitä hakemukseen lisäksi kuitti sarjoituksesta.

Realisointivaatimuksen lähettäminen

Toimita realisointivaatimus Kelaan viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut asunnosta pois. Voit täydentää ja täsmentää vaatimusta seuraavan 3 kuukauden aikana.

Lähetä realisointivaatimus liitteineen osoitteeseen

Kela, PL 10
00056 KELA

Vaihtoehtoisesti voit lähettää vaatimuksen liitteineen suojatulla sähköpostilla. Toimi näin:

 1. Tarkista, mihin vakuutuspiiriin asunnon sijaintikunta kuuluu asunnon sijaintikunnan mukaan (Tietoa Kelasta-osio).
 2. Lähetä suojattu sähköposti vakuutuspiirin mukaiseen osoitteeseen:
  • eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Jos haluat kuittauksen siitä, että Kela on vastaanottanut viestin, lisää viestiin vastaanottokuittauspyyntö.

Realisointivaatimusta ei voi toimittaa OmaKelassa.

Kela kuulee vuokralaista realisointivaatimuksessa esitetyistä asioista, ja hänelle annetaan mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiasta.

Kela lähettää vuokranantajalle ilmoituksen siitä, maksetaanko korvaus vai ei. Jos korvausta ei makseta, asia perustellaan ilmoituksessa. Kela voi maksaa vuokranantajalle korvausta enintään vuokralaiselle myöntämänsä vuokravakuuden verran.

Jos vuokranantaja ja Kela ovat eri mieltä vuokravakuuden maksamisen edellytyksistä, asia ratkaistaan viime kädessä siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vuokra-asunto sijaitsee.

Sivu päivitetty 8.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?