Pienituloisten lapsiperheiden tukiin väliaikaisia korotuksia | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Pienituloisten lapsiperheiden tukiin väliaikaisia korotuksia

Julkaistu 28.11.2022

Useita lapsiperheiden tukia korotetaan vuoden 2023 ajaksi. Yksityisen hoidon tukea korotetaan pysyvästi 1.3.2023 alkaen. Lisäksi sairausvakuutuksessa lääkekustannusten vuosiomavastuu jäädytetään vuoden 2022 tasolle.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen, lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, opintorahan huoltajakorotukseen ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaan lapsen perusosaan tulee väliaikainen korotus vuoden 2023 ajaksi. Eduskunta on hyväksynyt lainmuutokset, joiden tavoitteena on tukea pienituloisten lapsiperheiden ostovoimaa hintojen noustessa. 

Lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen tulee ensi vuodeksi 5 euron korotus. Näin yksinhuoltajakorotuksen määrä nousee 63,30 eurosta 68,30 euroon kuukaudessa 1.1.2023 alkaen. Yksinhuoltajakorotusta maksetaan, jos etuuden saaja ei ole avio- tai avoliitossa tai on muuttanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Korotusta maksetaan jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.  

Työttömyysturvan lapsikorotuksiin tulee ensi vuodeksi 20 %:n korotus. Työttömyysturvaan maksetaan lapsikorotus, jos tuen saaja on alaikäisten lasten huoltaja. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotuksiin tehdään samalla myös 4,2 %:n indeksikorotus. Näin lapsikorotusten määrät muuttuvat 1.1.2023 alkaen seuraavasti:

  • Yhdestä lapsesta maksettavan korotus nousee 5,61 eurosta 7,01 euroon päivässä. 
  • Kahdesta lapsesta yhteensä maksettava korotus nousee 8,23 eurosta 10,29 euroon päivässä.
  • Kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä maksettava korotus nousee 10,61 eurosta 13,26 euroon päivässä.

Opintorahan huoltajakorotukseen tulee 10 euron korotus ensi vuodeksi. Opintorahan huoltajakorotukseen on oikeus alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla, joka saa opintorahaa. Huoltajakorotukseen tulee myös indeksikorotus 1.8.2023 alkaen. Näin huoltajakorotuksen määrä nousee 1.1.2023 alkaen 107,17 eurosta 117,17 euroon kuukaudessa ja 1.8.2023 alkaen 122,05 euroon kuukaudessa.

Toimeentulotuen perusosa alle 18-vuotiaasta lapsesta on tällä hetkellä 282,47–373,08 e/kk. Perusosan määrään vaikuttavat lapsen ikä ja sisarusten määrä. Perusosaa korotetaan 10 %:lla vuoden 2023 ajaksi, ja lisäksi perusosaan tulee indeksikorotus 1.1.2023 alkaen. Näin lapsen perusosan määrä toimeentulotuessa on ensi vuonna 327,51–421,88 e/kk.

Yksityisen hoidon tuen hoitolisään pysyvä korotus

Yksityisen hoidon tuen hoitolisän täyttä määrää korotetaan 100 eurolla 1.3.2023 alkaen. Muutos on pysyvä. Tukeen tulee myös indeksikorotus 1.1.2023 alkaen. Näin hoitolisän enimmäismäärä nousee 1.1.2023 alkaen 155,24 eurosta 161,69 euroon ja 1.3.2023 alkaen 265,85 euroon kuukaudessa.

Lapsen vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea silloin, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot (tulot ennen verojen vähentämistä). 

Hoitolisän määrän korotus vaikuttaa myös hoitolisän tulorajoihin. 1.3.2023 alkaen hoitolisää voi saada suuremmilla tuloilla kuin ennen. Tuloraja, jolloin hoitolisää ei enää makseta, on esimerkiksi 4-henkisessä perheessä 5 065 euroa ja 3-henkisessä perheessä 4 258 euroa kuukaudessa.

Lääkekattoon ei korotusta

Sairausvakuutuksessa lääkekustannusten vuosiomavastuu eli ns. lääkekatto on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Vuonna 2022 vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Lääkekustannusten vuosiomavastuuseen ei tehdä vuonna 2023 indeksitarkistusta, eli se pysyy saman suuruisena kuin vuonna 2022.

Lisätietoja asiakkaille

Hallituksen esitys HE 236/2022 vp

Sivu päivitetty 28.11.2022