Perusosan määrä

Perusosa on kiinteä summa, joka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin. Perusosan määrä on laskennallinen, ja sen suuruudesta säädetään toimeentulotukilaissa. Määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan.

Vuonna 2018 toimeentulotuen perusosan määrä on yksin asuvalle 491,21 e/kk. Katso taulukosta, miten muiden kuin yksin asuvien perusosa lasketaan.

  Perusosa (€/kk)
Perusosan määrä vuonna 2018
Yksin asuva, lapseton 491,21
Yhteistaloudessa asuva yli 18-vuotias (85% yksin asuvan perusosasta) 417,53
Yksinhuoltaja (yksin asuvan perusosa + 10%) 540,33
Vanhempiensa tai vanhempansa luona asuva yli 18-vuotias (73% yksin asuvan perusosasta) 358,58

10–17-vuotias lapsi

  • sisarussarjan 1. lapsi (70% yksin asuvan perusosasta)
  • sisarussarjan 2. lapsi (65% yksin asuvan perusosasta)
  • sisarussarjan 3. lapsi ja sitä seuraavat, kukin (60% yksin asuvan perusosasta)

 

343,85
319,29
294,73

Alle 10-vuotias lapsi

  • sisarussarjan 1. lapsi (63% yksin asuvan perusosasta)
  • sisarussarjan 2. lapsi (58% yksin asuvan perusosasta)
  • sisarussarjan 3. lapsi ja sitä seuraavat, kukin (53% yksin asuvan perusosasta)

 

309,46
284,90
260,34

Perustoimeentulotukea voidaan myöntää lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi. Silloin tuen määrä päivää kohden lasketaan siten, että tuen koko kuukauden perusosan määrä jaetaan 30:llä.

Voit arvioida mahdollisuutesi toimeentulotukeen laskurilla.

Lue lisää