Perusosan määrä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perusosan määrä

Perusosa on kiinteä summa niistä menoista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin (esim. ruoka ja vaatteet). Jokaiselle perheenjäsenelle huomioidaan laskelmassa menoeränä oma perusosansa.

Vuonna 2024 perusosan määrä yksin asuvalle on 587,71 e/kk.

Katso taulukosta, miten muiden kuin yksin asuvien perusosa lasketaan.

Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee lainmuutos

Lainmuutos ei tuo suuria muutoksia nykyiseen käytäntöön. Se ennen kaikkea selkeyttää asumismenojen hyväksymistä säätämällä siitä lain ja asetuksen tasolla. Muutos kuitenkin myös tiukentaa joiltakin osin niitä perusteita, joiden nojalla asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä normia suurempana. Lainmuutos tulee voimaan 1.4.2024.

Lue lisää muutoksesta

Perusosan määrä vuonna 2024
Perusosa (€/kk)
Yksin asuva, lapseton587,71
Yhteistaloudessa asuva yli 18-vuotias499,55
Yksinhuoltaja669,99
Vanhempiensa tai vanhempansa luona asuva yli 18-vuotias429,03
10–17-vuotias sisarussarjan 1. lapsi 411,40
10–17-vuotias sisarussarjan 2. lapsi382,01

10–17-vuotias sisarussarjan 3. lapsi ja sitä seuraavat, kukin 

352,63

Alle 10-vuotias sisarussarjan 1. lapsi

370,26

Alle 10-vuotias sisarussarjan 2. lapsi

340,87

Alle 10-vuotias sisarussarjan 3. lapsi ja sitä seuraavat, kukin 

311,49

Perusosan määrät säädetään toimeentulotukilaissa. Määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan.

Arvioi laskurilla toimeentulotuen määrä

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, arvioi laskurin avulla, onko sinulla tai perheelläsi oikeus toimeentulotukeen ja paljonko voitte sitä saada.

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.3.2024