Lapsilisän määrä ja maksaminen

Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Määrään vaikuttavat ne alle 17-vuotiaat lapset, joista on oikeus saada lapsilisää. Toisesta ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettavat korotukset voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsilisät myönnetään samalle henkilölle.

Lapsilisän määrä ja maksaminen
Lapsilisän määrä lapsiluvun mukaan euroa kuukaudessa
Yhdestä lapsesta 94,88
Toisesta lapsesta 104,84
Kolmannesta lapsesta 133,79
Neljännestä lapsesta 163,24
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,69

Esimerkki

Perheessä on 3 lasta, joista maksetaan lapsilisää yhteensä 333,51 e/kk (94,88 e + 104,84 e + 133,79 e). Perheen vanhimman lapsen täyttäessä 17 vuotta, lapsilisää maksetaan kahdesta lapsesta yhteensä 199,72 e/kk (94,88 e + 104,84 e).

Yksinhuoltajakorotus on 63,30 e/kk jokaisesta lapsesta, josta saat lapsilisää.

Lapsilisä on verotonta tuloa. Omaisuus ja tulot eivät vaikuta lapsilisän määrään.

Ahvenanmaalla lapsilisää rahoittaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Myös Ahvenanmaalla asuvat hakevat lapsilisän Kelasta.

Yksinhuoltajalle korotus lapsilisään

Yksinhuoltajakorotus on 63,30 euroa kuukaudessa jokaisesta lapsesta, josta saat lapsilisää. Voit hakea yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään, jos et ole avio- tai avoliitossa tai olet muuttanut puolisostasi erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Korotus myönnetään muutosta seuraavan kuukauden alusta. Kun muutat yhteen, korotus päättyy seuraavan kuukauden alusta.

Lue lisää, mitä avoliitolla tarkoitetaan

Inflaation vaikutukset tukeen

 • Hallitus ehdottaa, että perheet saisivat joulukuussa 2022 ylimääräisen lapsilisän perheen jokaisesta lapsesta.
 • Hallitus ehdottaa myös lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen 5 euron korotusta kuukaudessa vuoden 2023 ajaksi.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt muutoksia. Lue lisää muutoksista Kelan tukiin.

Maksaminen

Lapsilisä maksetaan kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä esim. maanantaina, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan lapsilisästä tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.      

Lapsilisän maksupäivät vuonna 2022

 • 26.01.2022
 • 25.02.2022
 • 25.03.2022
 • 26.04.2022
 • 25.05.2022
 • 23.06.2022
 • 26.07.2022
 • 26.08.2022
 • 23.09.2022
 • 26.10.2022
 • 25.11.2022
 • 23.12.2022