Opintoraha | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintoraha

Opintorahan määrään vaikuttavat:

 • ikäsi
 • oppilaitoksesi
 • asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona
  • Olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa.
 • oletko avioliitossa
 • onko sinulla lapsia.

Tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahasi määrään.

Opintoraha ei ole tuloa opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnassa.

Paljonko voit saada opintotukea?

Laskuriin

Opintoraha ja lapsilisä

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Et kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Lapsilisä voidaan lakkauttaa lapsilisän saajan eli vanhempasi pyynnöstä. Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa. Huomaa kuitenkin, että jos asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää tai estää sen saamisen. Voit arvioida opintotuen määrän laskurilla

Toisen asteen opiskelijalle

Opintorahan määrä (bruttona) toisen asteen opiskelijalle 1.1.2024 alkaen
OpiskelijaOpintorahan määrä, e/kkVaikuttavatko vanhemman tulot
Alaikäisen lapsen huoltaja421,01eivät vaikuta
Avioliitossa279,38eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt279,38eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 17-vuotias tai nuorempi113,57voivat suurentaa:
113,57 – 279,38 e/kk *
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt90,85voivat suurentaa:
90,85 – 204,42 e/kk
Vanhempansa luona asuva 19-vuotias tai nuorempi43,15voivat suurentaa tai pienentää:
0 – 161,26 e/kk *
Alle 17-vuotiasVoit saada opintorahan oppimateriaalilisää 52,24 e/kk, jos vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 e/v. Et voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen.

* Tuen enimmäismäärään sisältyy oppimateriaalilisä 52,24 e/kk. Et voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen.

Saat iän perusteella määräytyvän suuremman opintorahan sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän. 17 vuoden täyttäminen vaikuttaa opintotukeen kuitenkin vasta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Vanhempien tulot voivat pienentää tai suurentaa opintorahan määrää tai ne voivat estää opintorahan myöntämisen. Lue lisää, miten vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahaasi.

Korkeakouluopiskelijalle

Opintorahan määrä (bruttona) korkeakouluopiskelijalle 1.1.2024 alkaen
Opiskelija
Opintorahan määrä, e/kkVaikuttavatko vanhemman tulot
Alaikäisen lapsen huoltaja421,01eivät vaikuta
Avioliitossa279,38eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt279,38eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 17-vuotias tai nuorempi113,57voivat suurentaa:
113,57 − 227,14 e/kk
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt90,85voivat suurentaa:
90,85 − 204,42 e/kk
Vanhempansa luona asuva 19-vuotias tai nuorempi43,15voivat suurentaa:
43,15 − 109,02 e/kk

Saat iän perusteella määräytyvän suuremman opintorahan sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän.

Vanhempien tulot voivat ainoastaan suurentaa korkeakouluopiskelijan pienimpiä opintorahoja. Lue lisää, miten vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahaasi.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Opintorahan oppimateriaalilisä on 52,24 e/kk 1.8.2023 alkaen.

Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet lapseton ja naimaton opiskelija
 • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
 • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.
 • et ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.

Oppimateriaalilisää voivat saada opintotukeen oikeuttavaa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat. Sitä ei myönnetä korkeakouluopiskelijoille, perusopetuksen opiskelijoille eikä vapaan sivistystyön opiskelijoille esimerkiksi kansanopistolinjoilla.

Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Et voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Päätät peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Voit kuitenkin saada oppimateriaalilisää, jos suoritat opintoja, jotka eivät ole maksuttomia. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi

Jos esimerkiksi opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa Suomessa ja et vielä saa opintotukea, hae opintotukea, kun lähdet suorittamaan opiskelujaksoa ulkomailla.

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada 279,38 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 1.1.2024 alkaen 141,63 e/kk. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen.

Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

 • Huoltajakorotus voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun sinusta on tullut lapsen huoltaja.
 • Huoltajakorotus päättyy viimeistään sen kuukauden lopussa, kun nuorin lapsesi täyttää 18 vuotta tai kun huoltajuus päättyy muusta syystä.

Poikkeukset

Opintorahasi määrä on sama kuin vanhempansa luona asuvalla opiskelijalla, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:

 • asut vanhempasi omistamassa tai vanhemmaltasi vuokratussa asunnossa
 • asunto on samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto.
  • Sama kiinteistö tarkoittaa esimerkiksi samaa asunto-osakeyhtiötä tai tonttia.

Et voi saada opintorahaa, jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta maksettavaa päivärahaa. Tämä koskee Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavia sekä Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan kaksiosaista peruskurssia suorittavia koulutuksen 1. osan aikana ja rajavartijan yksiosaista peruskurssia suorittavia koulutuksen koko ajalla.  Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen. Yleistä asumistukea voit saada, jos et voi asua oppilaitoksen asuntolassa erityisestä syystä.

Indeksikorotus

Opintorahan määriä tarkistetaan yleensä vuosittain elokuun 1. päivänä kansaneläkeindeksin mukaan eli hintojen muutoksen mukaisesti. Opintorahan määriä ei kuitenkaan tarkisteta vuosien 2024–2027 aikana. Siten opintorahan määrä pysyy näiden vuosien ajan samana. Voit katsoa sinulle maksettavan opintorahan määrän OmaKelasta.

Maksupäivä

Kela maksaa opintorahan pankkitilillesi kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Jos kuukauden 1. päivä on esimerkiksi lauantai, tuki tulee maanantaina.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan opintotuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 27.5.2024