Muutoksia työnantajan maksuihin, Kela-etuuksiin ja -korvauksiin vuonna 2023 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Muutoksia työnantajan maksuihin, Kela-etuuksiin ja -korvauksiin vuonna 2023

Julkaistu 5.1.2023

Tartuntatautipäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyivät 31.12.2022. Jatkossa tartuntatautipäiväraha edellyttää jälleen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen. Vuosi 2023 tuo uuden muutosturvamaksun ja muutoksia myös osasairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan. 

Vuoden 2023 alusta alkaen tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, eikä tartuntatautipäivärahaa voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella. Samalla tartuntatautipäivärahan hakuaika lyhenee 6 kuukaudesta 2 kuukauteen. 

Lue lisää

Tartuntapäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyvät | Kela

Korvaus koronarokotustoimenpiteestä jatkuu 

Kela jatkaa koronarokotuksista syntyvien kustannusten korvaamista työnantajille 30.6.2023 asti. Korvaus on 16 euroa rokotustoimenpidettä kohden. Rokotevalmisteista ei makseta korvauksia, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia. Hyvinvointialueet vastaavat 1.1.2023 alkaen koronarokotusten järjestämisestä ja koordinoivat rokotusjärjestelyjä. 

Osasairauspäiväraha mahdollinen yhä useammalle 

Vuoden 2023 alusta astui voimaan lakimuutos, jonka myötä osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee 150 arkipäivään. Sairausvakuutuslain muutosten tavoitteena on edistää ihmisten työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön.

Lue lisää

Lakimuutos mahdollistaa osasairauspäivärahan yhä useammalle | Kela

Kuntoutusraha mahdollinen koko kuntoutuksen ajalta 

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä asiakas voi saada kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta ja siirtyä aiempaa helpommin kuntoutusrahan ja muiden Kelan etuuksien välillä. Kuntoutusrahan hakuaika pitenee 6 kuukauteen.

Lue lisää

Lainmuutos selkeyttää kuntoutusrahan myöntämisen perusteita | Kela

Opas hyvinvointialueille työnantajan Kela-asioiden hoitamiseen muutostilanteessa 

Vuodenvaihteessa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyi yli 200 000 työntekijää hyvinvointialueille. Jatkossa hyvinvointialue voi työnantajana hakea itselleen etuuksia ja korvauksia Kelasta. 

Tutustu kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueelle koostettuihin ohjeisiin
Näin hoidat hyvinvointialueen työnantaja-asiat Kelan kanssa muutostilanteessa (pdf)

Työterveyshuollon korvausmäärät vahvistettu 

Kela on vahvistanut työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät työnantajille vuodelle 2022 ja yrittäjille vuodelle 2023. Nyt vahvistettuja enimmäismääriä käytetään työnantajan tilikauden 2022 korvaushakemusten ratkaisuissa. Yrittäjien uusia enimmäismääriä käytetään, kun korvataan yrittäjille vuonna 2023 syntyneitä työterveyshuollon kustannuksia.

Lue lisää

Yrittäjän itselleen järjestämän työterveyshuollon korvauksen määrä
Työnantajan työntekijöilleen järjestämän työterveyshuollon korvauksen määrä

Työnantajille uusi muutosturvamaksu 

55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa pyritään parantamaan uudella muutosturvakokonaisuudella, johon kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha ja vapaaehtoinen muutosturvakoulutus. Työnantajille tämä tarkoittaa uutta muutosturvamaksua. 

Lue lisää

55 vuotta täyttäneille irtisanotuille tulee uusi muutosturva – työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat | Kela

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia. Oikeus etuuksiin alkaa, jos ansaitsee vähintään 800,15 e/kk (aiemmin 767,98 e/kk). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Lue lisää

Työntekijä ulkomailta Suomeen | Kela

Sairausvakuutusmaksuihin muutos 

Sairausvakuutusmaksujen maksuprosentit muuttuvat. Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia. Maksu on 0,19 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2022.

Työeläkemaksuihin korotus 

Vuonna 2023 työnantajan keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 17,4 prosenttia. Vuonna 2020 työeläkevakuutusmaksun tasoa alennettiin koronaepidemian vuoksi. Työeläkemaksun alennuksesta syntynyt vaje kompensoidaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina 2022–2025. Vuonna 2023 korotus on 0,44 prosenttiyksikköä. 

Yrittäjän eläkelakiin muutoksia

Vuoden 2023 yrittäjän eläkelakiin tuli muutoksia, joilla halutaan parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että yrittäjän työtulo vastaa jatkossa paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Lue lisää

Yrittäjän eläkelain muutokset voimaan 1.1.2023 (stm.fi)
Yrittäjän tulot | Kela

Työnantajan palvelut kootusti

Työnantajien asiakaspalvelusivuilta löytyvät kootusti kaikki Kela-asiointiin tarvittavat tiedot, oppaat ja laskurit sekä neuvonnan yhteystiedot.  

Lue lisää

Asiakaspalvelu | Kela

Sivu päivitetty 5.1.2023