Yrittäjän työterveyshuollon korvauksen määrä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yrittäjän työterveyshuollon korvausten määrä

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan.

  • Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.
  • Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Kela ei korvaa enimmäismäärän ylittäviä kustannuksia.

Kela vahvistaa joka vuosi kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän, jotta se vastaa yleistä kustannuskehitystä. Vuoden 2023 lopussa on vahvistettu enimmäismäärät yrittäjille vuodelle 2024.

 

Enimmäismäärät 2024
Kustannukset
(e/v)
Korvaus
(e/v)
Korvaus
(e/v)
Ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I)50 %60 %
  • Työpaikkaselvitys (korkeampi)
980,00-588,00
  • Muu ehkäisevä työterveyshuolto (alempi)
490,00-294,00
Sairaanhoito (korvausluokka II)348,50174,25-
Enimmäismäärät 2023
Kustannukset
(e/v)
Korvaus
(e/v)
Korvaus
(e/v)
Ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I)50 %60 %
  • Työpaikkaselvitys (korkeampi)
945,50-567,30
  • Muu ehkäisevä työterveyshuolto (alempi)
473,00-283,80
Sairaanhoito (korvausluokka II)336,40168,20-

 

Työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista yrittäjäkohtaista enimmäismäärää:

  • korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle
  • alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esim. terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset ja matkakustannukset).

Sairaanhoidon kustannuksia (korvausluokka II) korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, jos yrittäjä on tehnyt työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltosopimuksen, johon sisältyvät ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut.

Maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksen korvauksen määrä

Maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksen kustannuksia ovat tilakäynnistä, toimintasuunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta sekä työterveyshuollon ammattihenkilön tekemästä maatalousyrittäjän työolohaastattelusta aiheutuneet kustannukset.

Maatalousyrittäjälle voidaan korvata työpaikkaselvityksen kustannuksista 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja loput 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä ei siis synny yrittäjälle kustannuksia, jos yrittäjäkohtainen vuotuinen enimmäismäärä ei ylity.

Asiointipalvelusta näet saamasi korvaussummat

Voit katsoa OmaKelassa, paljonko sinulle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko olet saanut niihin korvauksia Kelasta. Sieltä näet myös, paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sivu päivitetty 11.12.2023