Yrittäjän työterveyshuollon korvausten määrä

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Kela vahvistaa joka vuosi kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän, jotta se vastaa yleistä kustannuskehitystä.

  • Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.
  • Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Kela ei korvaa enimmäismäärän ylittäviä kustannuksia.

Korvaus 50 %

Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Korvaus 60 %

Korvausluokassa I ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, jos

Enimmäismäärät 2018 Kustannukset (€/v)

 Korvaus (€/v)

Ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I)   50% 60%
  • Työpaikkaselvitys (korkeampi)
882,00 441,00 529,20
  • Muu ehkäisevä työterveyshuolto (alempi)
441,00 220,50 264,60
Sairaanhoito (korvausluokka II) 314,00 157,00 -----------

 

 

 

 

 


 

Työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista yrittäjäkohtaista enimmäismäärää:

  • korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle
  • alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esim. terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset ja matkakustannukset).

Sairaanhoidon kustannuksia (korvausluokka II) korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, jos yrittäjä on tehnyt työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltosopimuksen, johon sisältyvät ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut.

Maatalousyrittäjän tilakäynnin korvauksen määrä

Vuoden 2018 alusta alkaen Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen (tilakäynnin) kustannuksista 50 % tai 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja enintään 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta. Maatalousyrittäjä saa siis korvausta

Työterveyshuollon korvausta maksetaan kuitenkin aina enintään yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään saakka. Muutoksen tavoitteena on, että valtion korvauksen osuuden muutos tukisi työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännön laadintaa sekä käyttöä maatalousyrittäjän työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi.

Vuoden 2017 loppuun saakka Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen (tilakäynnin) kustannuksista 50 % tai 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja loput 50 % tai 40 % on valtion muista varoista maksettavaa korvausta. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäynneistä ja työolosuhdehaastatteluista ei siis synny yrittäjälle kustannuksia, jos yrittäjäkohtainen vuotuinen enimmäismäärä ei ylity.

Asiointipalvelusta näet saamasi korvaussummat

Voit katsoa Kelan asiointipalvelusta, paljonko sinulle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko olet saanut niihin korvauksia Kelasta. Sieltä näet myös, paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lue lisää