Työterveyshuollon korvauksen määrä

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan.

 • Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
 • Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työnantajalle maksettava korvaus on maksimissaan laskennallisen enimmäismäärän mukainen.

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät

Kela vahvistaa laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan huomioida, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä.

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Sen vuoksi viimeisimmät vahvistetut enimmäismäärät ovat vuodelta 2021. Kela käyttää niitä vuoden 2021 korvaushakemusten ratkaisuissa.

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2021

Työntekijäkohtainen kustannusten yhteinen enimmäismäärä on 436,00 e (KL I + KL II). Korvausluokka I = ehkäisevä työterveyshuolto ja Korvausluokka II = sairaanhoito.

Työntekijäkohtainen enimmäismäärä

Korvausluokka

Kustannusten määrä (e/vuosi)

Korvauksen määrä (e/vuosi)

Korvausluokka I -
korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti

0 - 436,00

0 - 261,60

Korvausluokka II -
korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä  

0 - 174,40

0 - 87,20

Työnantajakohtainen enimmäismäärä (enintään 9 työntekijää)

Korvausluokka

Kustannusten määrä (e/vuosi)

Korvauksen määrä (e/vuosi)

Korvausluokka I -
korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti 

0 - 4 360,00

0 - 2 616,00

Korvausluokka II -
korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä

0 - 1 744,00

0 - 872,00

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret.

Korvauksen määrä korotetaan, kun

 • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
 • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Kustannuksia on voinut aiheutua esimerkiksi tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai tietojärjestelmien hankinnasta.

Esimerkkilaskelmia

(ks. Taulukko Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2021)

Työnantaja hakee korvausta 20 työntekijälle järjestämästään työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta. Kaikki ilmoitetut kustannukset (10 000 euroa) katsotaan korvauskäsittelyssä hyväksyttäviksi kustannuksiksi.

Miten lasketaan?

 1. Lasketaan käytettävissä oleva enimmäismäärä (KL I + KL II) kertomalla työntekijämäärä työntekijäkohtaisella yhteisten kustannusten enimmäismäärällä: 20 x 436,00 euroa = 8 720,00 euroa*
 2. Kerrotaan korvausprosentti (60 %) ja kustannusten määrä korvausluokassa I.
 3. Lasketaan, mitä jää korvausluokkaan II enimmäismäärästä jäljelle ja kerrotaan korvausprosentilla (50 %). Jos kustannusten määrä korvausluokassa II on pienempi kuin jäljellä oleva enimmäismäärä, kerrotaan kustannusten määrä korvausprosentilla. Huomioidaan myös, että enimmäismäärästä voi käyttää korvausluokassa II enintään 40 %: 0,4 x 8 720,00 euroa = 3 488,00 euroa**

Huom! Laskeminen tapahtuu koko ajan kustannusten määrällä, ei korvauksen määrällä.

Esimerkki 1. Ehkäisevää toimintaa paljon, sairaanhoitoa vähän

Korvausluokka Kustannusten määrä (e/vuosi) Korvauksen määrä (e/vuosi) Miten lasketaan?
KL I -
korvaus 60 %
7 000 4 200 0,6 x 7 000
KL II -
korvaus 50 %
3 000 860 0,5 x (8 720 - 7 000)
Yhteensä 10 000 5 060  

 

Esimerkki 2. Ehkäisevää toimintaa vähän, sairaanhoitoa paljon

Korvausluokka Kustannusten määrä (e/vuosi) Korvauksen määrä (e/vuosi) Miten lasketaan?
KL I -
korvaus 60 %
3 000 1 800 0,6 x 3 000
KL II -
korvaus 50 %
7 000 1 744 0,5 x 3 488**
Yhteensä 10 000 3 544  

 

Esimerkki 3. Ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa yhtä paljon

Korvausluokka Kustannusten määrä (e/vuosi) Korvauksen määrä (e/vuosi) Miten lasketaan?
KL I -
korvaus 60 %
5 000 3 000 0,6 x 5 000
KL II -
korvaus 50 %
5 000 1 744 0,5 x 3 488**
Yhteensä 10 000 4 744  

 

Esimerkki 4. Ehkäisevää toimintaa paljon, yli enimmäismäärän

Korvausluokka Kustannusten määrä (e/vuosi) Korvauksen määrä (e/vuosi) Miten lasketaan?
KL I -
korvaus 60 %
9 000 5 232 0,6 x 8 720*
KL II -
korvaus 50 %
1 000 0 -
Yhteensä 10 000 5 232  

 

Lue lisää