Työterveyshuollon korvauksen määrä | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Työterveyshuollon korvauksen määrä

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan.

 • Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
 • Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työterveyshuollon korvaamisessa voidaan huomioida hyväksyttäviä kustannuksia maksimissaan laskennallisen enimmäismäärän verran. Enimmäismäärän ylittävistä kustannuksista ei voida maksaa työterveyshuollon korvausta.

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät

Kela vahvistaa kustannusten laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi. Työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen kustannusten laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan huomioida, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä.

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Sen vuoksi viimeisimmät vahvistetut enimmäismäärät ovat vuodelta 2023. Kela käyttää niitä vuoden 2023 korvaushakemusten ratkaisuissa.

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2023

Työntekijäkohtainen kustannusten yhteinen enimmäismäärä on 470,50 e (KL I + KL II). Korvausluokka I = ehkäisevä työterveyshuolto ja Korvausluokka II = sairaanhoito.

Työntekijäkohtainen enimmäismäärä

Korvausluokka

Kustannusten määrä (e/vuosi)

Korvauksen määrä (e/vuosi)

Korvausluokka I -
korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti

0 - 470,50

0 - 282,30

Korvausluokka II -
korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteistä enimmäismäärää jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä

0 - 188,20

0 - 94,10

Työnantajakohtainen enimmäismäärä (enintään 9 työntekijää)

Korvausluokka

Kustannusten määrä (e/vuosi)

Korvauksen määrä (e/vuosi)

Korvausluokka I -
korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti

0 - 4 705,00

0 - 2 823,00

Korvausluokka II -
korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä

0 - 1 882,00

0 - 941,00

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret.

Korvauksen määrä korotetaan, kun

 • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
 • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Kustannuksia on voinut aiheutua esimerkiksi tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai tietojärjestelmien hankinnasta.

Esimerkkilaskelmia

(ks. Taulukko Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2023)

Työnantaja hakee korvausta 20 työntekijälle järjestämästään työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta. Kaikki ilmoitetut kustannukset (10 000 euroa) katsotaan korvauskäsittelyssä hyväksyttäviksi kustannuksiksi.

Miten lasketaan?

 1. Lasketaan käytettävissä oleva enimmäismäärä (KL I + KL II) kertomalla työntekijämäärä työntekijäkohtaisella yhteisten kustannusten enimmäismäärällä: 20 x 470,50 euroa = 9 410,00 euroa*
 2. Kerrotaan korvausprosentti (60 %) ja kustannusten määrä korvausluokassa I.
 3. Lasketaan, mitä jää korvausluokkaan II enimmäismäärästä jäljelle ja kerrotaan korvausprosentilla (50 %). Jos kustannusten määrä korvausluokassa II on pienempi kuin jäljellä oleva enimmäismäärä, kerrotaan kustannusten määrä korvausprosentilla. Huomioidaan myös, että enimmäismäärästä voi käyttää korvausluokassa II enintään 40 %: 0,4 x 9 410,00 euroa = 3 764,00 euroa**

Huom! Laskeminen tapahtuu koko ajan kustannusten määrällä, ei korvauksen määrällä.

Esimerkki 1. Ehkäisevää toimintaa paljon, sairaanhoitoa vähän
KorvausluokkaKustannusten määrä (e/vuosi)Korvauksen määrä (e/vuosi)Miten lasketaan?

KL I -

korvaus 60 %

7 0004 2000,6 x 7 000

KL II -

korvaus 50 %

3 0001 2050,5 x (9 410* - 7 000)
Yhteensä10 0005 405-

 

Esimerkki 2. Ehkäisevää toimintaa vähän, sairaanhoitoa paljon
KorvausluokkaKustannusten määrä (e/vuosi)Korvauksen määrä (e/vuosi)Miten lasketaan?

KL I -

korvaus 60 %

3 0001 8000,6 x 3 000
KL II -
korvaus 50 %
7 0001 8820,5 x 3 764**
Yhteensä10 0003 682-
  Esimerkki 3. Ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa yhtä paljon
KorvausluokkaKustannusten määrä (e/vuosi)Korvauksen määrä (e/vuosi)Miten lasketaan?
KL I -
korvaus 60 %
5 0003 0000,6 x 5 000
KL II -
korvaus 50 %
5 0001 8820,5 x 3 764**
Yhteensä10 0004 882-
  Esimerkki 4. Ehkäisevää toimintaa paljon, yli enimmäismäärän
KorvausluokkaKustannusten määrä (e/vuosi)Korvauksen määrä (e/vuosi)Miten lasketaan?
KL I -
korvaus 60 %
9 5005 6460,6 x 9 410*
KL II -
korvaus 50 %
5000-
Yhteensä10 0005 646-

 

Lue lisää