Toimeentulotukea voi saada kohtuullisen suuruisiin asumismenoihin – Kela ei velvoita ketään muuttamaan | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Toimeentulotukea voi saada kohtuullisen suuruisiin asumismenoihin – Kela ei velvoita ketään muuttamaan

Julkaistu 22.4.2024

Viime aikoina Kelasta on kysytty siitä, onko välttämätöntä muuttaa pois nykyisestä asunnosta, jos sen asumismenot ovat toimeentulotukeen nähden liian suuret. Kela ei velvoita ketään muuttamaan, mutta toimeentulotuki ei välttämättä kata kaikkia asumismenoja, jos ne ylittävät kuntakohtaiset enimmäisrajat.

Huhtikuun alussa sosiaaliturvaan tulleet lainmuutokset ovat herättäneet monenlaisia kysymyksiä ja myös huolta Kelan asiakkaissa. Yksi kysymyksistä liittyy toimeentulotukea saavien asiakkaiden asumismenoihin.

1.4.2024 tuli voimaan lainmuutos, joka liittyy toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin. Asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäisrajat, joista säädetään nyt valtioneuvoston asetuksessa. Jos toimeentulotuen saajan asumismenot ylittävät nämä rajat, Kelan tehtävä on ohjata asiakasta etsimään edullisempi asunto 3 kuukauden sisällä, jollei asiakkaalla ole erityistä perustetta jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan. Määräaikaa voidaan myös tarvittaessa pidentää.

Asiakkaan ei ole pakko muuttaa nykyisestä asunnostaan pois. Jos asiakas ei muuta määräajassa edullisempaan asuntoon, jatkossa Kela voi hyväksyä asumismenot vain enimmäisrajaan saakka. Määräajan jälkeen asiakkaan täytyy siis maksaa kuntakohtaisen rajan ylittävä osuus asumismenoista itse.

Erityisin perustein Kela voi hyväksyä myös kohtuullista suuremmat menot

Lainmuutos ei tuonut suuria muutoksia aiempaan käytäntöön, mutta se kuitenkin tiukensi joiltakin osin niitä perusteita, joiden mukaan Kela voi hyväksyä asumismenot kuntakohtaisia rajoja suurempina.

Erityisiä perusteita saada tukea kuntakohtaisen rajan ylittäviin asumismenoihin ovat edelleen esimerkiksi

  • Tuensaaja tai hänen perheenjäsenensä on iäkäs tai hänen terveydentilansa on heikentynyt.
  • Tuensaaja on etävanhempi, jolla on lisätilan tarve lapsen tapaamisten vuoksi.
  • Perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, ja siksi nykyisen varhaiskasvatus- tai koulupaikan säilyttäminen on lapsen edun mukaista.

Erityisenä perusteena ei kuitenkaan enää hyväksytä sitä, että tuensaajan paikkakunnalla ei ole tarjolla edullisempaa, kuntakohtaisten rajojen mukaista asuntoa. Asiakkaan täytyy osoittaa Kelalle, että hän on etsinyt edullisempaa asuntoa kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla. Jos asiakas ei aktiivisista yrityksistään huolimatta löydä edullisempaa asuntoa 3 kuukauden kuluessa, määräaikaa voidaan pidentää.

Toimi näin, jos olet saanut kehotuksen etsiä edullisempaa asuntoa

Kokosimme neuvoja tilanteeseen, jossa olet saanut Kelasta kehotuksen etsiä edullisempaa asuntoa, eikä sinulla ole erityistä perustetta saada tukea kuntakohtaisen rajan ylittäviin asumismenoihin.

  • Aloita edullisemman asunnon etsiminen viipymättä ja hae asuntoa aktiivisesti. Toimita Kelaan selvitykset asunnonhausta. Näet tarvittavat selvitykset saamastasi päätöksestä.
  • Hae vain sellaista asuntoa, jonka vuokra on pienempi kuin asumismenojen kuntakohtainen raja. Älä rajaa hakusi ulkopuolelle asuntoja esimerkiksi asuinalueen, koon tai ominaisuuksien perusteella.
  • Hae asuntoa kunnan vuokrataloyhtiöltä sekä paikkakunnalla toimivilta suuremmilta vuokranantajilta ja yksityisiltä vuokranantajilta. Jos tarvitset apua asunnon etsimiseen, voit ottaa yhteyttä asuinkuntasi tai muiden tahojen tarjoamaan asumisneuvontaan.
  • Toimeentulotuen asiakkaana voit saada Kelasta muuttoavustusta ja vuokravakuuden uuteen asuntoon, jos sen vuokra ei ylitä kuntakohtaisia rajoja.
  • Jos et muuta edullisempaan asuntoon annetun määräajan sisällä, huomioimme asumismenosi jatkossa kuntakohtaisten rajojen suuruisena. Sinun ei siis tarvitse muuttaa nykyisestä asunnosta pois, mutta määräajan jälkeen sinun täytyy maksaa kuntarajan ylittävä osuus asumismenoista itse.
  • Jos sinulla on vaikeuksia selvitä arjessa tai sinulla on hankala elämäntilanne, sinun kannattaa ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaalitoimistoon. Tarvittaessa voit myös hakea sosiaalitoimistosta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
  • Voit aina olla yhteydessä myös Kelaan, jos sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista tai haluat keskustella tilanteestasi. Voimme myös järjestää keskustelun yhdessä hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiantuntijan kanssa.

 

Lisätietoja asiakkaille:

 

Sivu päivitetty 24.5.2024