Muutokset työttömyystukeen, yleiseen asumistukeen ja toimeentulotukeen | KelaSiirry sisältöön

Muutokset työttömyystukeen, yleiseen asumistukeen ja toimeentulotukeen

Eduskunta on päättänyt leikkauksista ja muista muutoksista, jotka koskevat Kelan maksamaa työttömyystukea ja yleistä asumistukea. Myös toimeentulotukeen tulee muutoksia. Tältä sivulta löydät kaikki muutokset ja tietoa siitä, mitä voit tehdä, jos tukesi pienenee.

Näin yleinen asumistuki muuttuu

Yleinen asumistuki pienenee kaikilla yleisen asumistuen saajilla vuonna 2024. Vuonna 2025 yleistä asumistukea ei enää saa omistusasunnon asumismenoihin.

1.4. voimaan tulleet muutokset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea. Voit tarkistaa OmaKelassa, mitä asumistukea sinä saat Kelasta.

Yleisen asumistuen määrä ei pienene kaikilla heti 1.4.2024

Jos olet saanut yleistä asumistukea ennen 1.4.2024, tukesi pienenee vasta, kun seuraavan kerran haet asumistuen tarkistusta. Jos sinulle myönnetään yleinen asumistuki ensimmäistä kertaa 1.4.2024 tai myöhemmin, muutokset vaikuttavat tuen määrään heti.

Lue, milloin sinun pitää hakea yleisen asumistuen tarkistusta.


 

 1. Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta.

  Muutoksen jälkeen aiempaa suurempi osuus asumismenoista jää ruokakunnan itse maksettavaksi.

  Muutos tulee voimaan 1.4.2024.
   
 2. Yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin.

  Muutoksen jälkeen aiempaa suurempi osuus hyväksyttävistä asumismenoista jää ruokakunnan itse maksettavaksi.

  Kun Kela laskee, kuinka paljon asumistukea ruokakunta voi saada, ruokakunnalle määritellään perusomavastuu. Perusomavastuu on jatkossa 50 prosenttia niistä tuloista, jotka ylittävät yleisen asumistuen tulorajojen alarajan.

  Lisäksi yleisen asumistuen perusomavastuun laskukaavaa muutetaan siten, että yleisen asumistuen leikkaukset vaikuttavat lievemmin lapsiperheisiin.

  Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024.
   
 3. Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu.

  Muutoksen jälkeen ruokakunnan kaikki ansiotulot huomioidaan, kun Kela laskee asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää. Aiemmin Kela on jättänyt osan ruokakunnan tuloista huomioimatta laskelmassa.

  Muutos tulee voimaan 1.4.2024.
   
 4. Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee.

  Yleisessä asumistuessa huomioon otettavat enimmäisasumismenot ovat aikaisemmin olleet Helsingissä suuremmat kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Jatkossa Helsingissä asuvien ruokakuntien huomioon otettavien enimmäisasumismenojen enimmäismäärä pienenee ja on saman suuruinen kuin muualla pääkaupunkiseudulla.

  Muutos tulee voimaan 1.4.2024.
   
 5. Yleistä asumistukea ei enää makseta omistusasunnon asumismenoihin.

  Muutos ei koske asumisoikeusasuntoja eikä osaomistusasuntoja. Näihin asuntoihin voi jatkossakin saada yleistä asumistukea.

  Muutos tulee voimaan 1.1.2025.
   
 6. Asuntolainan korkoja ei enää oteta huomioon asumisoikeusasuntojen asumismenoina.

  Muutos tulee voimaan 1.1.2025.

Esimerkit

Esimerkki 1: tuloina osa-aikatyö, työttömyystuki ja yleinen asumistuki

Heikki on osa-aikatyössä. Hän asuu yksin asumisoikeusasunnossa Tampereella. Heikki hakee uutta asumistukea.

Heikin tulot:

 • Palkkatulo 1000 e/kk.
 • Työttömyystuki ennen 1.4.2024: 20,93 e/pv.
 • Työttömyystuki 1.4.2024 jälkeen: 13,95 e/pv.

Heikin asumismenot:

 • Vastike 550 e/kk.
 • Erillinen vesimaksu 20 e/kk.*
 • Asuntolainan korot 38 e/kk.

Heikin asumistuki ennen 1.4.2024: 232,61 e/kk.

Heikin asumistuki 1.4.2024 jälkeen: 124,25 e/kk.

* Erillinen vesimaksu otetaan asumismenona huomioon vahvistetun normin mukaisesti. Vuosina 2023 ja 2024 vesinormi on 20 e/kk.

Esimerkki 2: tuloina palkkatulo ja yleinen asumistuki

Anni on kokopäivätyössä. Hän kahden alaikäisen lapsensa kanssa vuokra-asunnossa Raumalla. Anni hakee asumistuen vuositarkistusta 1.4.2024.

Annin tulot:

 • Palkkatulo 2500 e/kk.
 • Lapsilisät eivät ole tuloa yleisessä asumistuessa.

Annin asumismenot:

 • Vuokra 800 e/kk.
 • Erillinen vesimaksu 60 e/kk.

Annin asumistuki ennen 1.4.2024: 274,72 e/kk.

Annin asumistuki 1.4.2024 jälkeen: 112,35 e/kk.

* Erillinen vesimaksu otetaan asumismenona huomioon vahvistetun normin mukaisesti. Vuosina 2023 ja 2024 vesinormi on 20 e/kk.

Esimerkki 3: tuloina opintotuki ja yleinen asumistuki

Ilona on opiskelija. Hän asuu yksin vuokra-asunnossa Helsingissä. Ilona hakee asumistuen vuositarkistusta 1.9.2024.

Ilonan tulot:

 • Opintotuki 279,38 e/kk.
 • Opintolaina ei ole tuloa yleisessä asumistuessa.

Ilonan asumismenot:

 • Vuokra ennen 1.9.2024: 740 e/kk.
 • Vuokra 1.9.2024 jälkeen: 800 e/kk.
 • Erillinen vesimaksu 20 e/kk.*

Ilonan asumistuki ennen 1.9.2024: 465,60 e/kk.

Ilonan asumistuki 1.9.2024 jälkeen: 394,10 e/kk.

* Erillinen vesimaksu otetaan asumismenona huomioon vahvistetun normin mukaisesti. Vuosina 2023 ja 2024 vesinormi on 20 euroa kuukaudessa.

Voit arvioida yleisen asumistuen laskurilla, minkä suuruinen asumistukesi määrä on muutosten jälkeen. Laskuri arvioi tuen uuden määrän, kun valitset alkupäivämääräksi 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Nämä yleisen asumistuen muutokset tulevat voimaan 1.4.2024:

 • Yleisen asumistuen korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta.
 • Yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin.
 • Yleisen asumistuen 300 euron ansiotulovähennys poistuu.
 • Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee.

Riippuu kuitenkin tilanteestasi, milloin muutokset pienentävät asumistuen määrää.

Jos sinulle myönnetään yleinen asumistuki ensimmäistä kertaa 1.4.2024 tai myöhemmin, muutokset vaikuttavat asumistuen määrään heti.

Jos olet saanut yleistä asumistukea ennen 1.4.2024, tukesi pienenee silloin, kun sinun täytyy seuraavan kerran hakea asumistuen tarkistusta.

Lue, milloin sinun täytyy hakea yleisen asumistuen tarkistusta.

Lue esimerkit yleisen asumistuen muutosten voimaantulosta eri tilanteissa.

Voit tarkistaa edellisestä yleisen asumistuen päätöksestäsi, milloin tukesi on myönnetty tai milloin se on edellisen kerran tarkistettu. Näet Kelasta saamasi päätökset OmaKelasta.

Nämä yleisen asumistuen muutokset tulevat voimaan 1.1.2025:

 • Yleistä asumistukea ei enää makseta omistusasunnon asumismenoihin.
 • Vuoden 2024 joulukuu on viimeinen kuukausi, jolta yleistä asumistukea voi vielä saada omistusasuntoon.
 • Asuntolainan korkoja ei enää oteta huomioon asumisoikeusasunnon asumismenoina.

Riippuu kuitenkin tilanteestasi, milloin muutos pienentää asumistuen määrää.

Jos sinulle myönnetään yleinen asumistuki ensimmäistä kertaa 1.1.2025 tai myöhemmin, muutokset vaikuttavat asumistuen määrään heti.

Jos olet saanut yleistä asumistukea ennen 1.1.2025, tukesi pienenee silloin, kun sinun täytyy seuraavan kerran hakea asumistuen tarkistusta.

Lue, milloin sinun täytyy hakea yleisen asumistuen tarkistusta.

Voit tarkistaa edellisestä yleisen asumistuen päätöksestäsi, milloin tukesi on myönnetty tai milloin se on edellisen kerran tarkistettu. Näet Kelasta saamasi päätökset OmaKelasta.

Voit arvioida yleisen asumistuen laskurilla, minkä suuruinen asumistukesi määrä on muutosten jälkeen. Laskuri arvioi tuen uuden määrän, kun valitset alkupäivämääräksi 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan yleisen asumistuen muutosten vuoksi.

Jos sinulla on kysyttävää yleisestä asumistuesta, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin OmaKelassa tai soittamalla palvelunumeroihimme.

Jos sinun tai ruokakuntasi jäsenen tilanne muuttuu, sinun täytyy hakea yleisen asumistuen tarkistusta. Hakemalla tarkistusta varmistat, että tuki maksetaan sinulle oikean suuruisena.

Toimita Kelaan tarkistushakemus esimerkiksi näissä tilanteissa:

 • Ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk.
 • Ruokakunnan tulot pienenevät vähintään 200 e/kk.
 • Asumismenojen määrä muuttuu vähintään 50 e/kk.
 • Muutat toiseen asuntoon.
 • Asunnon asukkaat vaihtuvat.

Huomaa, että esimerkiksi työttömyystuen lapsikorotusten poistuminen saattaa pienentää ruokakunnan tuloja huomattavasti. Silloin voit halutessasi hakea yleisen asumistuen tarkistusta.

Lue lisää työttömyystuen muutoksista.

Lue, milloin sinun täytyy hakea yleisen asumistuen tarkistusta.

Yleisen asumistuen muutokset koskevat kaikkia yleisen asumistuen saajia, myös opiskelijoita.

Voit arvioida yleisen asumistuen laskurilla, minkä suuruinen tukesi määrä on muutoksen jälkeen. Laskuri arvioi tuen uuden määrän, kun valitset alkupäivämääräksi 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Jos tulosi eivät muutoksen jälkeen riitä asumismenojesi maksamiseen, voit tarkistaa toimeentulotuen laskurilla, voisitko saada toimeentulotukea. Toimeentulotukea voi hakea, jos kaikki käytettävissä olevat rahat ja varat eivät riitä välttämättömiin arjen menoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja lääkkeisiin.

Selvitä aina ennen toimeentulotuen hakemista, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyystukea tai opintolainaa. Hae ensin kaikki muut etuudet, joihin olet oikeutettu.

Lue lisää: Mitä teen, jos rahani eivät riitä?

Yleisen asumistuen muutokset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkkeensaajan asumistukea saa jatkossakin myös omistusasuntoihin.

Lue tarkemmin muutoksista Kelan tiedotteesta: Muutoksia eläkkeensaajan asumistukeen vuonna 2024.

Arvioi yleisen asumistuen määrä laskurilla

Siirry laskuriin

Näin työttömyystuki muuttuu

Kelan maksaman työttömyystuen ehtoja tiukennetaan vuonna 2024. Lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon tulee muutoksia.

 1. Työttömyystuen omavastuuaika pidentyi viidestä seitsemään päivään.

  Omavastuuaika alkaa siitä päivästä, jona työttömäksi jäävä on ilmoittautunut työttömäksi. Omavastuuajalta ei saa työttömyystukea. Muutoksen seurauksena työttömäksi jäävä alkaa saada työttömyystukea aiempaa myöhemmin.

  Muutos tuli voimaan 1.1.2024.
 2. Työttömyystuessa otettiin käyttöön palkkatyöstä saatavan lomakorvauksen jaksotus.

  Lomakorvauksen jaksotus koskee työttömäksi jäävää, joka on ollut kokoaikatyössä yli kaksi viikkoa. Jos hänellä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, lomista maksettu korvaus siirtää työttömyystuen alkamista eteenpäin. Myös lomakorvauksen jaksotuksesta seuraa, että työttömäksi jäävä alkaa saada työttömyystukea aiempaa myöhemmin.

  Muutos tuli voimaan 1.1.2024.
   
 3. Työttömyystuesta poistuu 300 euron kuukausittainen suojaosa.

  Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työttömyystukea saava voi ansaita ilman, että se vähentää työttömyystukea. Suojaosan poistuminen vaikuttaa osa-aikatyötä tai keikkatyötä tekeviin työttömiin, jotka saavat soviteltua työttömyystukea.

  Vaikka suojaosa poistuu, työn tekeminen työttömyyden aikana on jatkossakin taloudellisesti kannattavaa, koska tienattu euro pienentää etuutta vain 50 senttiä.

  Jos työtön saa tällä hetkellä työttömyyden aikana esimerkiksi 400 euroa palkkaa, työttömyystuen määrä pienenee suojaosan ansiosta vain 50 euroa.

  Työttömyystuen suojaosan poistumisen jälkeen 400 euron palkkatulot vähentävät työttömyystukea 200 euroa.

  Muutos tulee voimaan 1.4.2024.
   
 4. Kelan maksaman työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuvat.

  Tämä muutos koskee työttömiä, joilla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia.

  Muutos tulee voimaan 1.4.2024.
   
 5. Palkansaajan työssäoloehtoon tulee muutoksia.

  Palkansaajan työssäoloehto pitenee nykyisestä noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehtoa tulee siis jatkossa kertyä yhteensä 12 kuukautta, jotta työttömällä on oikeus ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan.

  Lisäksi työssäoloehtoa alkaa kertyä kalenterikuukauden aikana maksetun palkkatulon perusteella. Nykyään työssäoloehtoa kertyy työajan perusteella sellaisista kalenteriviikoista, joiden aikana palkansaaja on työskennellyt vähintään 18 tuntia.

  Jatkossa työssäoloehtoa kertyy yksi kuukausi, jos kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 930 euroa. Työssäoloehtoa kertyy myös puolikkaita kuukausia silloin, kun kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on 465–930 euroa.

  Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhtäjaksoisesta työstä, vaan työssäoloehtoon lasketaan kaikki 28 kuukauden tarkastelujakson aikana tehty työ, jonka palkkatulot kerryttävät työssäoloehtoa.

  Jotta työ kerryttää työssäoloehtoa, täytyy työsopimukseen kirjatun palkan olla vähintään alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 331 euroa kuukaudessa.

  Muutos tulee voimaan 2.9.2024.

Esimerkit

Esimerkki 1: Työttömyysturvan suojaosa poistuu

Vilma tekee osa-aikatyötä 20 tuntia viikossa.

Ennen 1.4.2024 Vilma saa soviteltua peruspäivärahaa 774 e/kk:

 • Vilman palkka on 1000 e/kk.
 • Vilman palkasta huomioidaan peruspäivärahan sovittelussa 300 euron suojaosan ylittävä määrä eli 700 e.
 • Jokainen suojaosan ylittävä euro palkkaa vähentää peruspäivärahan määrää 50 senttiä.

1.4.2024 jälkeen Vilma saa soviteltua päivärahaa 450 e/kk:

 • Vilman palkka on 1000 e/kk.
 • Vilman palkasta huomioidaan peruspäivärahan sovittelussa koko määrä eli 1000 e.
 • Jokainen euro palkkaa vähentää peruspäivärahan määrää 50 senttiä.

Esimerkki 2: Työttömyysturvan lapsikorotukset poistuvat

Mikko tekee satunnaisia työkeikkoja. Hän on kahden lapsen yksinhuoltaja.

Ennen 1.4.2024 Mikko saa soviteltua työmarkkinatukea 774 e/kk:

 • Mikon palkka on 720 e työmarkkinatuen sovittelujakson aikana.
 • Palkasta huomioidaan työmarkkinatuen sovittelussa 300 e:n suojaosan ylittävä määrä eli 420 e.
 • Jokainen suojaosan ylittävä euro palkkaa vähentää työmarkkinatuen määrää 50 senttiä.
 • Mikko saa työmarkkinatuen lapsikorotusta kahdesta lapsesta yhteensä 184 e/kk.

1.4.2024 jälkeen Mikko saa soviteltua työmarkkinatukea 440 e/kk:

 • Mikon palkka on 720 e työmarkkinatuen sovittelujakson aikana.
 • Palkasta huomioidaan työmarkkinatuen sovittelussa koko määrä eli 720 e.
 • Jokainen euro palkkaa vähentää työmarkkinatuen määrää 50 senttiä.
 • Työmarkkinatuen lapsikorotusta ei makseta 1.4.2024 jälkeen.

Voit arvioida työttömyystuen laskureilla, minkä suuruinen työttömyystukesi määrä on muutosten jälkeen. 1.4. voimaan tulevat muutokset päivitetään laskuriin 17.3. mennessä. Laskuri arvioi tuen uuden määrän, kun valitset alkupäivämääräksi 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Nämä työttömyystuen muutokset tulevat voimaan 1.1.2024:

 • Työttömyystuen omavastuuajan pidennys ja lomakorvausten jaksotus.

Nämä työttömyystuen muutokset tulevat voimaan 1.4.2024:

 • Työttömyystuen suojaosa poistuu. Muutos vaikuttaa työttömyystuen määrään 1.4.2024 ja sen jälkeen alkavilla sovittelujaksoilla.
 • Työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat.

Nämä työttömyystuen muutokset tulevat voimaan 2.9.2024:

 • Palkansaajan työssäoloehdon muutokset.

  Jos palkansaajan työssäoloehto täyttyy viimeistään sunnuntaina 1.9.2024, sovelletaan työssäoloehdon säännöksiä, jotka ovat olleet voimassa ennen 2.9.2024.

Voit arvioida työttömyystuen laskureilla, minkä suuruinen työttömyystukesi määrä on muutosten jälkeen. 1.4.2024 voimaan tulevat muutokset päivitetään laskureihin maaliskuun 2024 aikana. Laskuri arvioi tuen uuden määrän, kun valitset alkupäivämääräksi 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Lue tarkemmin työttömyystuen muutoksista (elämässä.fi).

Jos Kela on perinyt työttömyystukesi lapsikorotukset kuukausittain erääntyvän elatusavun maksamiseen, huomioi, että lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024.

Sinun pitää tehdä uusi suunnitelma siitä, miten maksat erääntyvän elatusavun Kelalle. Lähetä maksusuunnitelma viestillä OmaKelassa. Maksusuunnitelman pitää täyttää Kelan ehdot, jotta se voidaan hyväksyä.

Kuukausittain erääntyvän elatusavun määrän voit tarkistaa OmaKelasta.  

Voit tarvittaessa myös neuvotella uuden elatussopimuksen laatimisesta lapsesi lähivanhemman kanssa. Ota tätä varten yhteyttä hyvinvointialueesi lastenvalvojaan.

Jos et pysty maksamaan elatusapua, sinulle kertyy elatusapuvelkaa.

Jos sinulla on elatusapuvelkaa ja Kela on perinyt työttömyystukesi lapsikorotukset velan lyhentämiseksi, huomioi, että lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024. Sen jälkeen lapsikorotukset eivät enää lyhennä elatusapuvelkaasi.

Elatusapuvelan tilanteen ja kuukausittain erääntyvän elatusavun määrän voit tarkistaa OmaKelasta.  

Jos elatusapuvelkasi ei ole ulosotossa, voit tehdä uuden suunnitelman siitä, miten maksat elatusapuvelan Kelalle. Lähetä maksusuunnitelma viestillä OmaKelassa. Maksusuunnitelman pitää täyttää Kelan ehdot, jotta se voidaan hyväksyä.

Voit tarvittaessa neuvotella uuden elatussopimuksen laatimisesta lapsesi lähivanhemman kanssa. Ota tätä varten yhteyttä hyvinvointialueesi lastenvalvojaan.

Jos et pysty lyhentämään elatusapuvelkaasi, selvitä, oletko oikeutettu elatusapuvelan maksuvapautukseen. Maksuvapautusta on haettava säännöllisesti: Hae maksuvapautusta kahden kuukauden välein, jos elatusapuvelkasi ei ole ulosotossa. Jos velkasi on ulosotossa, voit hakea maksuvapautusta harvemmin.

Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaasi, et hae maksuvapautusta tai et ole siihen oikeutettu, Kela lähettää elatusapuvelkasi ulosottoviranomaisen perittäväksi. Emme lähetä tästä asiakkaille erillistä ilmoitusta.

Riippuu elatussopimuksestasi tai -päätöksestäsi, vaikuttavatko työttömyystuen muutokset Kelalta saamaasi elatustukeen.

Muutokset eivät vaikuta elatustukeesi tässä tilanteessa:

 • tuomioistuimen päätöksessä tai kunnan tai hyvinvointialueen vahvistamassa elatussopimuksessa on vahvistettu elatusavun määräksi työttömyysturvan lapsikorotus
 • päätöksessä tai sopimuksessa on ilmoitettu myös elatusavun euromäärä.

Tässä tilanteessa Kela jatkaa elatustuen maksamista sinulle samalla tavalla kuin ennen. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos saamasi elatusavun määrää muutetaan uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, toimita uusi asiakirja Kelaan elatustuen tarkistamista varten.

Muutokset vaikuttavat elatustukeesi tässä tilanteessa:

 • tuomioistuimen päätöksessä tai kunnan tai hyvinvointialueen vahvistamassa elatussopimuksessa on vahvistettu elatusavun määräksi työttömyysturvan lapsikorotus
 • päätöksessä tai sopimuksessa ei kuitenkaan ole ilmoitettu elatusavun euromäärää.

Tässä tilanteessa Kela ei voi maksaa sinulle elatustukea 1.4.2024 jälkeen. Työttömyystuen lapsikorotusten poistuminen 1.4.2024 aiheuttaa sen, että vahvistettua elatusapua ei enää ole.

Voit neuvotella uuden elatussopimuksen laatimisesta lapsen elatusvelvollisen kanssa. Ota tätä varten yhteyttä hyvinvointialueesi lastenvalvojaan.

Jos saamasi elatusavun määrää muutetaan uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, toimita uusi asiakirja Kelaan elatustuen tarkistamista varten.

Jos sinulla on kysyttävää elatustuestasi, voit lähettää viestin OmaKelassa tai soittaa Kelan Vanhemmuus- palvelunumeroon 020 692 206 (suomenkielinen palvelu) tai 020 692 226 (ruotsinkielinen palvelu).

Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan työttömyystuen muutosten vuoksi.

Jos sinulla on kysyttävää Kelan maksamista työttömyystuista, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä viestin OmaKelassa tai soittamalla palvelunumeroihimme.

Jos tulosi eivät muutoksen jälkeen riitä menojesi maksamiseen, voit selvittää toimeentulotuen laskurin avulla, voisitko saada toimeentulotukea.

Toimeentulotukea voi hakea silloin, jos kaikki käytettävissä olevat rahat ja varat eivät riitä välttämättömiin arjen menoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja lääkkeisiin.

Selvitä aina ennen toimeentulotuen hakemista, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi yleistä asumistukea. Hae ensin kaikki muut etuudet, joihin olet oikeutettu, mukaan lukien opintolaina.

Arvioi työttömyystuen määrä laskurilla

Siirry laskuriin

Näin toimeentulotuki muuttuu

Myös toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin on tulossa muutos 1.4.2024.

Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee voimaan lainmuutos 1.4.2024. Muutos vastaa pitkälti Kelan nykyistä käytäntöä: Asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäisrajat. Jos toimeentulotuen saajan asumismenot ylittävät nämä rajat, Kela ohjaa asiakasta etsimään edullisemman asunnon kolmen kuukauden sisällä, jollei hänellä ole erityistä perustetta jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan.

Jos asiakas ei muuta edullisempaan asuntoon, hyväksytään asumismenot jatkossa kuntakohtaisten rajojen mukaisina eli toimeentulotukea maksetaan vähemmän. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää perustellusta syystä.

Jos asiakas jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan, hän maksaa itse asumismenojen enimmäismäärän ylittävän osan.

Lainmuutos ei tuo suuria muutoksia nykyiseen käytäntöön. Se ennen kaikkea selkeyttää asumismenojen hyväksymistä säätämällä siitä lain ja asetuksen tasolla. Muutos kuitenkin myös tiukentaa joiltakin osin niitä perusteita, joiden mukaan asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä kuntakohtaisia rajoja suurempina.

Lue tarkemmin muutoksesta Kelan tiedotteesta: Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee lainmuutos – Yhä useampi asiakas ohjataan etsimään edullisempaa asuntoa

Ovatko asumismenosi aiemmin ylittäneet toimeentulotuen kuntakohtaisen asumismenojen rajan ja onko Kela hyväksynyt menot kokonaan? Jos sinulla ei ole 1.4.2024 alkaen laissa määriteltyä erityistä perustetta asua kuntakohtaista rajaa kalliimmassa asunnossa, huomioimme 3 kuukauden määräajan jälkeen asumismenosi toimeentulotuessa enintään kuntakohtaisen rajan mukaisesti. Saamasi toimeentulotuen määrä voi silloin pienentyä. Voit arvioida toimeentulotuen määrän laskurin avulla.

Erityisiä perusteita asua kuntakohtaista rajaa kalliimmassa asunnossa ovat esimerkiksi

 • tuensaajan tai hänen perheenjäsenensä korkea ikä tai heikentynyt terveydentila
 • etävanhemman tarve lisätilalle lapsen tapaamisten vuoksi
 • kouluikäinen lapsi, jolla on erityisen tuen tarve, ja siksi nykyisen koulupaikan säilyttäminen on lapsen edun mukaista.

Jatkossa erityisenä perusteena ei kuitenkaan enää hyväksytä sitä, että tuensaajan paikkakunnalla ei ole tarjolla asuntoa, jonka asumismenot ovat kuntakohtaisten rajojen mukaiset. Asiakkaan täytyy voida osoittaa, että hän on etsinyt edullisempaa asuntoa kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla. Jos asiakas ei aktiivisista yrityksistään huolimatta löydä edullisempaa asuntoa 3 kuukauden kuluessa, voidaan määräaikaa pidentää.

Aiemmin Kela on voinut käyttää harkintaa sellaisissa tilanteissa, joissa asumismenot ovat ylittäneet kuntakohtaisen rajan vähäisesti. Ylitys on tulkittu vähäiseksi, jos se on ollut noin 5 %. Jatkossa tätä harkintaa ei voida enää tehdä.

Syynä kehotukselle on se, että asumismenosi ovat ylittäneet toimeentulotuessa hyväksyttävät kuntakohtaiset rajat eikä selvityksestäsi ole ilmennyt erityistä perustetta ylitykselle.

Voit etsiä edullisempaa asuntoa esimerkiksi asuinkuntasi tai yksityisten vuokranantajien vuokra-asunnoista. Jos tarvitset apua edullisemman asunnon etsimiseen, voit ottaa yhteyttä asuinkuntasi tai muiden tahojen tarjoamaan asumisneuvontaan. Kelan toimeentulotuen asiakkaana voit saada muuttoavustusta ja vuokravakuuden uuteen asuntoon, jos sen vuokra ei ylitä kuntakohtaisia rajoja.

Jos et muuta edullisempaan asuntoon, huomioimme asumismenosi jatkossa kuntakohtaisten rajojen suuruisena. Sinun ei siis tarvitse muuttaa pois, mutta sinun pitää silloin maksaa asumismenojen loppuosa itse.

Jos sinulla on vaikeuksia selvitä arjessa tai sinulla on sosiaalisia ongelmia, sinun kannattaa ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi sosiaalitoimistoon. Tarvittaessa voit myös hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalitoimistosta.

Voit aina olla yhteydessä myös Kelaan, jos sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista tai haluat keskustella tilanteestasi. Voimme myös järjestää keskustelun yhdessä hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiantuntijan kanssa.

 

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki

Toimeentulotuki korvaa yleisen asumistuen ja työttömyystuen leikkaukset kaikkein pienituloisimmille. Kelan laskelmien mukaan perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvaa noin 25 000 kotitaloudella vuoden 2024 aikana. Toimeentulotukeen on oikeus silloin, kun kaikki käytettävissäsi olevat rahat ja varat eivät riitä välttämättömiin arjen menoihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin.

Lue lisää: Mihin menoihin toimeentulotukea voi saada

Toimeentulotukeen vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat rahat ja varat

Selvitä aina ennen toimeentulotuen hakemista, voitko saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyystukea tai asumistukea. Hae ensin kaikki muut etuudet, joihin sinulla on oikeus.

 

Mitä teen, jos rahani eivät riitä, kun tukia leikataan?

 • Toimi näin, jos saat jo toimeentulotukea

  Toimeentulotukesi määrä voi nousta, jos saamasi yleisen asumistuen tai työttömyystuen määrä pienenee. Tarkista tuen uusi määrä toimeentulotuen laskurilla ja hae toimeentulotukeen tarkistusta.

  Onko sinulla sellaisia menoja, joihin et voi saada Kelasta toimeentulotukea? Hyvinvointialueesi sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. 

 • Toimi näin, jos et vielä saa toimeentulotukea

  Voit arvioida toimeentulotuen laskurilla, olisiko sinulla oikeus toimeentulotukeen. Muista, että toimeentulotukeen vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat.

  Tee toimeentulotukihakemus huolellisesti ja liitä siihen tiliotteet sekä muut tarvittavat liitteet.

  Lue myös: Toimeentulo­tuen hakija, älä unohda tiliotetta!

 • Kuinka nopeasti toimeentulotukihakemukseni käsitellään?

  Käsittelemme toimeentulotuen hakemukset Kelassa normaalisti 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet meille.

  Jos hakemuksesta puuttuu tietoja tai liitteitä, pyydämme sinua toimittamaan ne, jotta voimme ratkaista hakemuksen. Tällöin hakemus ratkaistaan 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun liitteet ovat saapuneet.

  Lue myös: Toimeentulotukihakemuksen käsittely

Jäikö jotain epäselväksi?

Soita Kelaan

Kumppaneille: Apua ohjaukseen

Työskenteletkö esimerkiksi sosiaalihuollossa tai työllisyyspalveluissa ja autatko asiakkaitasi Kela-asioissa? Kela.fin yhteistyökumppanit-osiosta löydät eväitä asiakasohjaukseen, kun etuudet muuttuvat.

Tutustu materiaaliin