Kuka voi saada perustoimeentulotukea

Perustoimeentulotukea voi saada Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule toimeen ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, sosiaalietuuksien avulla tai muilla tuloillaan tai varoillaan. Se on myös tarkoitettu heille, joita elatusvelvollinen ei pysty elättämään.

 

Jos olet työtön 17–64-vuotias, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Muussa tapauksessa perustoimeentulotuen perusosan määrää voidaan joutua alentamaan.

TE-toimistoon ei tarvitse ilmoittautua, jos

 • olet työssä palkansaajana tai yrittäjänä
 • opiskelet päätoimisesti
 • olet työkyvytön, eläkkeellä, vanhempainvapaalla, maatalouden luopumisen tuilla oleva henkilö tai saat kuntoutusrahaa tai ansiomenetyskorvausta kuntoutuksen perusteella
 • et pysty vastaanottamaan työtä laitoshoidon tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi
 • et pysty vastaanottamaan työtä muusta hyväksyttävästä syystä:
  • toimit perhehoitajana vähintään 4 tuntia päivässä
  • toimit omaishoitajana vähintään 4 tuntia päivässä
  • suoritat asevelvollisuutta
  • hoidat alle kolmevuotiasta lasta kotona.

Koko perheen tulot, varat ja menot vaikuttavat

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia ja vanhemman alaikäisiä lapsia ja adoptiolapsia, aviopuolisoita, avopuolisoita sekä rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Samassa asunnossa asuvat eivät aina muodosta perhettä

Samassa asunnossa asuvat voivat muodostaa yhteistalouden, mutta eivät välttämättä perhettä. Silloin he hakevat tukea omalla hakemuksellaan. Esimerkiksi yhdessä asuvat aikuiset sisarukset muodostavat kukin oman perheensä ja hakevat perustoimeentulotukea omalla hakemuksellaan, vaikka ovat yhteistaloudessa asuvia. Heidän tulonsa, varansa ja menonsa muodostavat omat kokonaisuutensa.

Täysi-ikäinen lapsi

Täysi-ikäistä lasta ei lasketa samaksi perheeksi vanhempiensa kanssa, vaikka he asuisivat samassa asunnossa. Täysi-ikäinen lapsi hakee perustoimeentulotukea omalla hakemuksellaan.

Alaikäinen lapsi

Alaikäinen lapsi voi hakea perustoimeentulotukea omalla hakemuksellaan, jos hän asuu erillään vanhemmistaan. Alaikäisen hakijan kohdalla Kela selvittää hänen vanhempiensa tulot ja varallisuuden sekä heidän mahdollisuutensa huolehtia elatusvelvollisuudestaan.

Lue lisää