Kuka voi saada perustoimeentulotukea

Perustoimeentulotukea voi saada Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Perustoimeentulotuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule toimeen ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, etuuksien avulla tai muilla tuloillaan tai varoillaan. Se on myös tarkoitettu niille, joita elatusvelvollinen ei pysty elättämään. Jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt tuensaajan elatuksen tahallisesti, tuki tai osa siitä voidaan periä elatusvelvolliselta takaisin.

Elatusvelvolliselta saatava elatus on ensisijainen toimeentulon lähde perustoimeentulotukeen verrattuna. Aviopuolisot ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ovat velvollisia elättämään toisiaan. Elatusvelvollisuus päättyy, jos avioero astuu voimaan tai rekisteröity parisuhde purkautuu. Vanhempien velvollisuus on elättää lastaan siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Muiden etuuksien vaikutus

Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki käytettävissäsi olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet.

Perustoimeentulotuen viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että sinun pitää kykysi mukaan huolehtia omasta ja perheesi toimeentulosta sekä hakea ensin kaikki muut etuudet, joihin sinulla saattaa olla oikeus. Ensisijaisia Kelan etuuksia ovat esimerkiksi työttömyysturva, asumisen tuet, eläkkeet, opintotuki, vanhempainpäivärahat, sairauspäiväraha, lastenhoidon tuet ja elatustuki.

Voit kuitenkin hakea perustoimeentulotukea, jos et ole vielä ehtinyt saada päätöstä ensisijaista etuutta koskevaan hakemukseesi tai et ole vielä lainkaan hakenut ensisijaisia etuuksia. Perustoimeentulotuki voidaan myöntää ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan. Silloin myönnetty perustoimeentulotuki vähennetään ensisijaisesta etuudesta.

Koko perheen tulot, varat ja menot vaikuttavat

Perustoimeentulotuen määrään vaikuttavat kaikkien perheenjäsenten tulot ja varat sekä menot.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia ja vanhemman alaikäisiä lapsia ja adoptiolapsia, aviopuolisoita, avopuolisoita sekä rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Samassa asunnossa asuvat eivät aina muodosta perhettä

Samassa asunnossa asuvat voivat muodostaa yhteistalouden, mutta eivät välttämättä perhettä. Silloin he hakevat tukea omilla hakemuksillaan. Esimerkiksi yhdessä asuvat aikuiset sisarukset tai kaverukset muodostavat kukin oman perheensä ja hakevat perustoimeentulotukea omilla hakemuksillaan, vaikka he asuvat yhteistaloudessa. Heidän tulonsa, varansa ja menonsa muodostavat omat kokonaisuutensa.

Täysi-ikäinen lapsi

Täysi-ikäistä lasta ei lasketa samaksi perheeksi vanhempiensa kanssa, vaikka he asuisivat samassa asunnossa. Täysi-ikäinen lapsi hakee perustoimeentulotukea omalla hakemuksellaan.

Alaikäinen lapsi

Alaikäinen lapsi voi hakea perustoimeentulotukea omalla hakemuksellaan, jos hän asuu erillään vanhemmistaan. Kela selvittää alaikäisen hakijan vanhempien tulot ja varallisuuden sekä heidän mahdollisuutensa huolehtia elatusvelvollisuudestaan.

Lue lisää