FPA:s nyhetsbrev för samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA:s nyhetsbrev för samarbetspartner

FPA publicerar flera nyhetsbrev riktade till samarbetspartner. De innehåller nyheter och aktuella frågor om FPA:s förmåner och tjänster. Nyhetsbreven utkommer 4–11 gånger per år och de har information på finska, svenska och samiska. Nyhetsbreven är listade på den här sidan i alfabetisk ordning.

Tyck till om våra nyhetsbrev!

Prenumererar du på FPA:s nyhetsbrev? Berätta för oss hur vi borde utveckla dem! 

Svara på vår enkät

Bekanta dig med nyhetsbreven

FPA-info innehåller nyheter om FPA:s förmåner och tjänster på svenska.

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om Kanta-tjänsterna samt om digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården. Nyhetsbrevet är avsett för yrkesutbildade personer och beslutsfattare inom social- och hälsovården samt för datasystemutvecklare och andra som är intresserade av ämnet. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om samarbetet mellan FPA och välfärdsområdena, anvisningar för yrkesutbildade personer inom välfärdsområdena och information för planering av verksamheten. Nyhetsbrevet publiceras på finska och svenska.

KV-info informerar om FPA-ärenden med anknytning till internationell social trygghet.  Nyhetsbrevet är avsett särskilt för dem som arbetar med migrationsärenden och för personer som sköter internationella personalfrågor. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet Lääkeinfo berättar om ändringar i rättigheterna till ersättning för läkemedel och om aktuella frågor om läkemedelsersättningar. Nyhetsbrevet är avsett för läkare, sakkunniga inom farmaci och övriga som är intresserade av ämnet. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet innehåller nyheter och tips för samiskspråkiga kunder och intressentgrupper. Nyhetsbrevet är flerspråkigt och i det används både finska samt nord-, enare- och skoltsamiska.

Nyhetsbrevet Terveysinfo sprider kunskap om förändringar som gäller hälsorelaterade förmåner samt om andra aktuella frågor. Nyhetsbrevet är avsett för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet Toimeentuloturvainfo innehåller aktuell information om utkomststöd, arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag. Nyhetsbrevet är avsett för yrkesutbildade personer inom socialvården och anställda vid arbets- och näringsbyråerna. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Beställ nyhetsbrev

Senast ändrad 21.12.2023

Vad tycker du om sidan?