Mitt i allt | Om FPA | FPAGå till innehållet

Mitt i allt

Mittiallt.fi är en webbpublikation som är riktad till FPA-kunderna, där kunderna själva berättar om FPA:s förmåner och tjänster. Praktiska exempel och tips gör det lättare att ansöka om olika stöd. Nya artiklar, videoklipp och bloggar publiceras varje månad. Mittiallt.fi bejänar både privatpersoner och arbetsgivare.

Mittiallt.fi publiceras på finska och svenska.

På finska: Elämässä.fi
På svenska: Mittiallt.fi

Den tryckta guiden Mitt i allt publiceras inte längre 2021. 

Kontaktinformation för redaktionen

Chefredaktör
Ansvarig kommunikationsspecialist Satu Kontiainen

Redaktionens e-postadress är toimitus@kela.fi

Redigering och layout
Otavamedia OMA

Senast ändrad 22.4.2021