Årsrapport om bidragsfusk | Om FPA | FPAGå till innehållet

Bidragsfusk

Med bidragsfusk avses att kunden medvetet försöker få en förmån utan grund eller till ett för stort belopp. Det är fråga om bidragsfusk till exempel om kunden ger FPA felaktiga uppgifter eller förfalskar en handling. Att undanhålla uppgifter anses också vara bidragsfusk.

Principen är att den som söker en förmån är skyldig att ta reda på vilka omständigheter som inverkar på hans eller hennes rätt att få förmånen och att meddela FPA de uppgifter som behövs.

I den här rapporten presenteras statistikuppgifter för åren 2019, 2020, 2021, 2022 och 2023. I rapporterna har de misstankar om bidragsfusk statistikförts som FPA har behandlat och som lett till att kunden har hörts med anledning av misstankarna.

Läs mer

Senast ändrad 15.5.2024