Beställ publikationer | Om FPA | FPAGå till innehållet

Beställ publikationer

Broschyrer

Broschyrer och guider kan avhämtas från FPA-serviceställen. Större broschyrpartier kan beställas från adressen lomakevarasto@kela.fi och på telefonnumret 020 634 7703 måndag-fredag kl. 12–14. Uppge ditt namn, din adress, önskad broschyr och mängd.

Forskningspublikationer

Du kan beställa tryckta forskningspublikationer

  • via webbtjänsten HELDA
  • per e-post julkaisut@kela.fi.

Statistiska publikationer

Du kan beställa tryckta statistiska publikationer

  • via webbtjänsten HELDA
  • per e-post julkaisut@kela.fi.

Leveransvillkor

Beställda publikationer skickas till kunden inom ungefär en vecka.

Statistikpublikationerna är gratis. Inga expeditionskostnader tillkommer.

I priserna för forskningspublikationer ingår moms 10 %. Leveranskostnader läggs till priset. Räkningen sänds till den person som angivits som betalare på beställningsblanketten. Betalningstiden är 14 dagar netto, dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Leveranskostnader (inkl. moms) för forskningspublikationer bestäms efter vikt:

  • under 0,5 kg: 4,00 €
  • 0,5–1,0 kg: 7,00 €
  • 1,0–2 kg: 7,40 €
  • 2,0–5,0 kg: 8,80 €.

Det är 14 dagars returrätt på de avgiftsbelagda publikationerna. Beställaren står för returkostnaderna.

Senast ändrad 5.6.2024