Det lönar sig att återbetala felaktigt utbetalt studiestöd inom april  | FPAGå till innehållet
Meddelande

Det lönar sig att återbetala felaktigt utbetalt studiestöd inom april 

Publicerad 5.4.2024

De studerande som frivilligt vill betala tillbaka studiestöd för 2023 ska göra det före utgången av april. Om den studerande inte betalar tillbaka det felaktigt utbetalade studiestödet före utgången av april, återkräver FPA stödet till ett belopp som är 7,5 procent högre.

De studerande vars inkomster översteg årsinkomstgränsen 2023 kan frivilligt betala tillbaka det felaktigt utbetalda studiestödet. Det felaktigt utbetalda studiestödet, dvs. studiepenningen och studiestödets bostadstillägg, ska återbetalas senast tisdag 30.4.2024. Årsinkomstgränserna och den frivilliga återbetalningen av stöd gäller inte det allmänna bostadsbidraget.

– I fjol betalade 26 020 studerande frivilligt tillbaka studiestöd till ett sammanlagt belopp på 21,1 miljoner euro. Vi uppskattar att det kommer att bli färre återbetalningar i år eftersom inkomstgränserna för studiestödet höjdes betydligt för 2022 och på nytt för 2023, säger Ilpo Lahtinen, specialplanerare vid FPA:s studiestödsgrupp.

Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen och den studerande inte betalar tillbaka stödet, återkräver FPA det felaktigt utbetalda stödet. Det belopp som då ska återbetalas är 7,5 procent högre än om stödet återbetalas frivilligt.

Om det är oklart för den studerande vad hens årsinkomstgräns var 2023, går det enkelt att kontrollera det i MittFPA eller via FPA:s telefontjänst. Inkomstgränserna för 2023 finns också på FPA:s webbplats.

I MittFPA kan den studerande kontrollera de preliminära uppgifterna om årsinkomsten och återbetala studiestöd

FPA får från Skatteförvaltningen uppgifter om inkomsterna enligt de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Utifrån dessa gör FPA en sammanställning i MittFPA för de studerande som får studiestöd. Den studerande kan själv kontrollera sammanställningen i MittFPA.

I början av april meddelar FPA den studerande per sms eller e-post om årsinkomstgränsen överskrids utifrån de preliminära uppgifterna om beskattningen. Meddelandet skickas till de studerande som har gett FPA sitt samtycke till att skicka meddelanden. Samtycket kan ges i MittFPA.

Studiestöd kan också återbetalas i MittFPA. Där ges anvisningar om för vilka månader den studerande kan betala tillbaka stöd och hur återbetalningen höjer årsinkomstgränsen. Återbetalningen kan göras genast i nätbanken. Alternativt kan den studerande spara de uppgifter som behövs för betalningen och göra återbetalningen före utgången av april.

FPA informerar skattemyndigheten om återbetalningarna

Skattemyndigheten skickar de skattskyldiga en förhandsifylld skattedeklaration där man har beaktat de studiepenningsbelopp som har betalats tillbaka före slutet av februari. FPA meddelar automatiskt skattemyndigheten de återbetalningar som gjorts i mars–april. Den studerande behöver inte ändra uppgifterna i skattedeklarationen. Skattemyndigheten beaktar alla återbetalningar när den fastställer den studerandes slutliga beskattning.

Närmare information för kunderna

Senast ändrad 5.4.2024