Annullera och betala tillbaka studiestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du vill annullera eller betala tillbaka studiestöd

Du kan frivilligt annullera eller betala tillbaka studiestöd i följande situationer:

 • Du vill höja din årsinkomstgräns.
 • Du vill minska på antalet stödmånader som beaktas i kontrollen av studieframgången för högskolestudier.
 • Du vill spara stödmånader för högskolestudier.

Du väljer själv vilka stödmånader du annullerar eller betalar tillbaka. Du ska då annullera eller betala tillbaka såväl studiepenningen som ett eventuellt bostadstillägg. Om du för någon månad fått mindre stöd än för de andra kan du välja att betala tillbaka stödet för denna månad.

Oberoende av varför du annullerar eller betalar tillbaka stöd så kommer antalet stödmånader som du har använt att minska, din årsinkomstgräns höjs och du får stödmånaden tillbaka och kan använda den på nytt. Om studiestöd har betalats ut felaktigt till dig eller betalats utan grund, återkräver FPA stödet. Då kan du inte använda stödmånaden på nytt.

Frivilliga återbetalningar av studiestöd ska göras senast den 30 april året efter stödåret. Tidsfristen för återbetalningen är inte den samma om du vill minska på antalet stödmånader som beaktas vid uppföljningen av studieframgången vid högskolestudier.

De här reglerna gäller endast studiestöd och de gäller inte allmänt bostadsbidrag.

Om du annullerar studiestöd på förhand kan du inte lyfta studielån eller låneposter för de månader du annullerat, om uttagsdagen infaller efter att ditt studiestöd annullerats eller dragits in.

Exempel

Den första dagen då studielån för vårterminen kan lyftas är den 1 januari.

 • Om du annullerar studiestödet eller studiestödsmånader för vårterminen före den 1 januari, kan du inte lyfta studielån för våren eller studielån för de studiestödsmånader som du annullerat.
 • Om du annullerar eller betalar tillbaka studiestödet för vårterminen eller studiestödsmånader för vårterminen efter den 1 januari, kan du lyfta alla studielånsposter för våren. Det är dock möjligt endast om du på förhand har kommit överens om låneuttaget med din bank och om FPA har lämnat uppgifter om statsgarantin till banken. Du kan kontrollera i MittFPA om uppgifterna om statsgarantin har lämnats till banken: Studiestöd > Studielån > Beviljade.

Du kan ändå inte lyfta studielån efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier.

Hur kan man annullera eller betala tillbaka studiestöd?

 1. Annullera eller betala tillbaka studiestödet i MittFPA med ett meddelande om ändring gällande (Meddela förändringar > Studier > Studiestöd – meddela förändringar - > Meddelande om ändring gällande studiestödet).
 2. Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Annullering, avslutande eller återbetalning av studiestöd OT 16r (pdf). Du kan skicka pappersblanketten till FPA per post eller lämna in den vid närmaste FPA-serviceställe eller servicepunkt.

Om du frivilligt har betalat tillbaka studiestöd kan du inte återfå det senare. Du kan få studiestöd på nytt tidigast från början av den månad då din ansökan inkom. Om du frivilligt betalar tillbaka t.ex. studiepenningen för december, kan den beviljas på nytt för december månad endast om din ansökan finns hos FPA senast den 31 december. 

Om du betalar tillbaka stöd i MittFPA kan du överföra pengarna genast via nätbanken. Om du vill göra återbetalningen senare får du betalningsuppgifterna i MittFPA. Om du använder pappersblanketten får du per post en giroblankett för återbetalningen. Kom ihåg att uppge referensnumret som finns på giroblanketten.

Om tidsfristen för återbetalningen börjar gå ut och du inte kan göra återbetalningen via MittFPA kan återbetalningen göras som normal kontoöverföring.

 1. Kontrollera beloppet som du ska betala tillbaka genom att ringa servicenumret för studerande (tfn 020 692 229).
 2. Skriv in ”Frivillig återbetalning av studiestöd” i meddelandefältet på giroblanketten samt ditt namn, din personbeteckning, stödåret och den månad eller de månader som du betalar tillbaka (t.ex. ”mars 2023”).
 3. Betala pengarna till FPA:s indrivningscenter på kontonummer FI06 5000 0120 4657 77 / Andelsbanken (BIC-kod: OKOYFIHH).

Betala tillbaka studiestödet till dess nettobelopp, dvs. du betalar tillbaka samma summa som du fick.

Om FPA återkräver någon förmån av dig genom att dra av den från ditt studiestöd måste du ändå betala tillbaka studiestödets hela belopp. Från beloppet som du ska betala tillbaka dras alltså inte av den andel som FPA återkrävt.

I vissa situationer betalar FPA inte din återbetalade stödmånad automatiskt till dig utan du måste ansöka separat. Ansök om tilläggsstöd i MittFPA med ett meddelande om förändringar gällande studiestödet. Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet OT 15r (pdf).

Du behöver inte meddela Skatteförvaltningen om att du frivilligt betalat tillbaka stöd. FPA uppger de återbetalda studiepenningarna för Skatteförvaltningen som beaktar dem då beskattningen fastställs.

När ska man betala tillbaka stödet?

Om du vill höja din årsinkomstgräns ska du göra så här:

 • Betala tillbaka stödet inom april året efter att du haft stödet. Till exempel ska det stöd som betalats ut 2023 återbetalas senast 30.4.2024.
 • Om du överskrider din inkomstgräns och FPA blir tvungen att återkräva studiestöd av dig kommer det belopp som återkrävs att höjas med 7,5 procent. Du kan inte heller få tillbaka en stödmånad som återkrävts.

Om den frivilliga återbetalningen har skett för sent, alltså efter 30.4 eller om beloppet var för lågt betalas det återbetalda stödet tillbaka till dig.

Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid uppföljningen av studieframgången vid högskolestudier ska du göra så här:

 • Betala tillbaka höstterminens stöd inom april året efter att du haft stödet. Till exempel måste stödet för höstterminen 2023 betalas tillbaka senast 30.4.2024.
 • Betala tillbaka stödet för vårterminen senast 10.9. samma år. Till exempel måste stödet för vårterminen 2023 betalas tillbaka senast 10.9.2024.

Om den frivilliga återbetalningen har skett för sent, alltså efter 30.4 eller om beloppet var för lågt betalas det återbetalda stödet tillbaka till dig.

Om du vill spara stödmånader för högskolestudier, gör så här:

 • Du får en redan betald stödmånad till ditt förfogande om du betalat tillbaka stödet senast slutet av april följande år. Till exempel ska det stöd som du fått 2023 betalas tillbaka senast 30.4.2024.

Om den frivilliga återbetalningen har skett för sent, alltså efter 30.4 eller om beloppet var för lågt betalas det återbetalda stödet tillbaka till dig.

Senast ändrad 15.5.2024