Den studerandes egna inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Den studerandes egna inkomster

Dina inkomster inverkar på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns.

FPA beaktar dina skattepliktiga bruttoinkomster och inkomster från utlandet.

Hur stora inkomster får du ha?

Om du lyfter studiestöd under året har du en personlig årsinkomstgräns för kalenderåret. Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalenderåret.

Du kan kontrollera din årsinkomstgräns i MittFPA. Logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan också uppskatta din årsinkomstgräns med beräkningsprogrammen för den studerandes egna inkomster.

Du kan ha inkomsterna när som helst under kalenderåret men de får inte överskrida årsinkomstgränsen.

Om din årsinkomstgräns emellertid överskrids enligt den förhandsifyllda skattedeklarationen, dvs. förhandsuppgifterna om beskattningen, kan du bli tvungen att återbetala studiestöd. I så fall skickar FPA dig ett meddelande där det också berättas om tidsfristen för återbetalningen. Meddelandet skickas i april till de studiestödstagare som har gett FPA tillåtelse att skicka meddelanden. Du kan ge ditt tillstånd i MittFPA under Uppdatera dina uppgifter.

Har du inlett dina studier eller utexaminerad?

Läs mer om hur FPA beaktar inkomster under det första studieåret och utexamineringsåret.

Årsinkomstgränserna 2023 och 2024
Stödmånader under kalenderåretÅrsinkomstgräns (euro/kalenderår)
135 360
233 280
331 200
429 120
527 040
624 960
722 880
820 800
918 720
1016 640
1114 560
1212 480

Årsinkomstgränsen beräknas så att du kan ha en inkomst på 1 040 euro per stödmånad och en inkomst på 3 120 euro per månad utan studiestöd.

Om dina inkomster överskrider årsinkomstgränsen med högst 348 euro (2023 och 2024) behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller betala det tillbaka senare vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Årsinkomstgränserna 2022
Stödmånader
under kalenderåret
Årsinkomstgräns
(euro/kalenderår)
129 470
227 740
326 010
424 280
522 550
620 820
719 090
817 360
915 630
1013 900
1112 170
1210 440

Årsinkomstgränsen beräknas så att du kan ha en inkomst på 870 euro per stödmånad och en inkomst på 2 600 euro per månad utan studiestöd.

Om dina inkomster överskrider årsinkomstgränsen med högst 290 euro (2022) behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller betala det tillbaka senare vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Vad är en stödmånad?

En stödmånad är en månad då du haft studiepenning, läromaterialstillägg, försörjarförhöjning till studiestödet eller studiestödets bostadstillägg. Som stödmånad räknas också en månad då du har mindre stöd än normalt, t.ex. eftersom du tillfälligt bor hos din förälder.

Det allmänna bostadsbidraget påverkar inte årsinkomstgränsen för studiestöd. Du ska inte beakta bostadsbidrag som inkomst under stödmånader eller som en inkomst som påverkar studiestödet.

En stödfri månad är en månad, då du inte haft studiepenning, läromaterialstillägg, försörjarförhöjning till studiestödet eller studiestödets bostadstillägg. Som en stödfri månad räknas också en månad då

  • du endast lyfter studielån
  • du får endast allmänt bostadsbidrag
  • du annullerat eller betalat tillbaka hela stödet
  • du inte har haft rätt till det stöd som betalats ut till dig. FPA kan i så fall återkräva hela stödet eller avstå från återkrav.

Hur kan du höja din årsinkomstgräns?

Du måste själv se till att dina inkomster inte stiger över årsinkomstgränsen. Om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns kan du höja årsinkomstgränsen genom att

  • ansöka om stöd för endast en del av studiemånaderna
  • annullera stödmånader på förhand
  • frivilligt betala tillbaka stödmånader som redan betalats till dig.

Studiestöd måste betalas tillbaka före utgången av april månad följande år. Återbetalningarna för stödåret 2023 ska betalas senast 30.4.2024. Om du återbetalar studiestödet frivilligt kan du inte göra upp en betalningsplan med FPA. Om den frivilliga återbetalningen har skett för sent, alltså efter 30.4 eller om beloppet var för lågt betalas det återbetalda stödet tillbaka till dig.

Det lönar sig för dig att annullera eller betala tillbaka stödmånader om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns. Annars kommer FPA senare att återkräva det felbetalda stödbeloppet med en höjning på 7,5 procent. Om du är högskolestuderande kan du inte heller få tillbaka de stödmånader som återkrävts.

Du väljer själv vilka stödmånader du annullerar eller betalar tillbaka. Det lönar sig för dig att annullera eller betala tillbaka stödet för den månad som du får eller har fått minst stöd för. Om du t.ex. under en månad fått enbart studiepenning eller en lägre studiepenning kan du betala tillbaka stödet för den månaden.

Det allmänna bostadsbidraget påverkar inte årsinkomstgränsen för studiestöd. Du behöver inte annullera eller återbetala bostadsbidrag när du vill höja din årsinkomstgräns.

Kontrollera de preliminära uppgifterna om dina årsinkomster i e-tjänsten. Funktionen är i bruk i april. Du kan också kontrollera beloppet av dina årsinkomster med hjälp av den förhandsifyllda skattedeklarationen.