Utlandsuppdrag i länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Utlandsuppdrag i länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med

Länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med (avtalsländer) är Australien, Chile, Förenta Staterna, Indien, Israel, Kanada (inklusive Quebec), Kina och Sydkorea. Med de här länderna har Finland bilaterala överenskommelser.

Innehållet i överenskommelserna varierar beroende på land. Pensionsskyddscentralen avgör på ansökan om en arbetstagare kan vara berättigad till de förmåner som ingår i överenskommelsen om social trygghet. 

En arbetstagare som är utsänd till ett avtalsland bibehåller sin rätt till FPA-förmåner lika länge som han eller hon har rätt till förmåner från Pensionsskyddscentralen.

Arbetstagaren bör ha med sig ett intyg för en utsänd arbetstagare. Det lönar sig att ansöka om intyget hos Pensionsskyddscentralen i god tid före flyttningen utomlands.

Arbetsgivare, gör så här:

 1. Ansök hos Pensionsskyddscentralen om ett intyg över den lagstiftning som ska tillämpas på den utsända arbetstagaren. Intyget bör sökas i god tid före utlandsuppdraget.
  • Arbetsgivaren kan också ge ett annat företag (t.ex. ett relocationföretag) fullmakt att sköta detta.
  • Det är i första hand arbetsgivarens uppgift att ansöka om intyget, men en arbetstagare som under vistelsen utomlands har flera olika arbetsgivare kan också själv ansöka om intyget.
  • Om en viss förmån inte ingår i överenskommelsen om social trygghet avgör FPA om arbetstagaren har rätt till förmåner från FPA utifrån Pensionsskyddscentralens beslut.
 2. Arbetsgivaren och arbetstagaren får var sitt exemplar av intyget.
 3. Kom överens om en försäkringslön för arbetstagaren under utlandsuppdraget. Den kan FPA använda som grund då beloppet av FPA-förmåner fastställs. Arbetsgivaren ska anmäla försäkringslönen till inkomstregistret.
 4. Betala arbetstagarens socialförsäkringsavgifter till Finland. . De sociala förmånerna för arbetstagaren bestäms enligt finsk lagstiftning.
 5. Meddela Pensionsskyddscentralen i god tid om sysselsättningslandet ändras eller anställningen upphör.  Om arbetstagaren byter sysselsättningsland ska arbetsgivaren vid behov ansöka om ett nytt intyg.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021