Ilmoitin.fi-palvelu työnantajille

Ilmoitin.fi on Verohallinnon ylläpitämä verkkopalvelu, johon voi kirjautua 22.4.2020 alkaen Suomi.fi-tunnistuksella (xml-tiedostot) ja toistaiseksi myös Katso-tunnisteella. Katso-tunnistautuminen ja peräkkäistiedostojen vastaanotto päättyy vuoden 2020 aikana.

Voit kerätä palkkajärjestelmästänne usean työntekijän tiedot ja lähettää ne Ilmoittimessa yhdellä kertaa Kelaan. Ilmoitin.fi on maksuton ja sitä voivat käyttää yritykset, joilla on käytössään ilmoitustiedostoja tuottava palkkaohjelmisto.

Ilmoitin.fi

Kirjaudu sisään Ilmoitin.fi-palveluun Katso-tunnisteella (22.4.2020 alkaen myös Suomi.fi-tunnisteella). Palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi.

Kirjaudu palveluun

Palvelussa voit ilmoittaa

 • työnantajan maksamista palkoista sairaus-, osasairaus-, kuntoutus-, tartunta-, luovutus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahakauden sekä erityishoitorahakauden ajalta
 • vuosilomakustannuksen korvaushakemuksia vanhempainpäiväraha-ajan palkasta (SV18)

Miksi palvelua kannattaa käyttää?

 • Voit lähettää usean henkilön ilmoitukset ja hakemukset kerralla.
 • Palveluun sisältyy tarkistuksia.
 • Tiedot poimitaan ohjelmallisesti palkkaohjelmasta.

Ennen palvelun käyttöä

 • Varmista järjestelmätoimittajaltasi, että palkkaohjelmalla saa tehtyä ilmoitustiedoston

Näin lähetä ilmoituksia ja hakemuksia

 • Poimi työntekijöitä koskevat tiedot palkkajärjestelmästä tiedostoksi.
 • Tarkista Ilmoitin.fi-palvelussa, ettei tiedostossa ole virheitä.
 • Lähetä tiedosto Kelaan Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat lähetyksestä vastaanottokuittauksen.
 • Ilmoitin.fi-palvelu siirtää tiedot Kelaan ja Kela käsittelee tiedostot seuraavana yönä. Seuraavana päivänä voit tarkistaa Kelan vastaanottamat asiakirjat Työnantajan asiointipalvelun Aiemmin lähetetyt -toiminnolla.
 • Palvelun Arkisto-valinnalla voit tarkistaa aiemmin lähettämäsi tiedostot.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Ilmoitin.fi-palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnisteella, joka poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana, tai 22.4.2020 alkaen vaihtoehtoisesti Suomi.fi-tunnistautumisella.

 • Katso-tunnisteen voi tilata Verohallinnolta. Tiedoston lähettäjällä tulee olla työnantajan pääorganisaation valtuutus, Kelan rooli "Hakemukset, maksut ja päätökset" ja vahva Katso-tunniste.
 • Suomi.fi-tunnistautumiseen palvelun käyttäjä tarvitsee valtuuden "Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen", joka annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa (xml-tiedostot). Suomi.fi-tunnistautuminen on Digi- ja väestötietoviraston hallinnoima palvelu.

 

Lue lisää