Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu

Tällä hetkellä työnantaja kirjautuu palveluun vahvalla Katso-tunnisteella. Joulukuussa 2019 Suomi.fi-tunniste korvaa tässä palvelussa Katso-tunnisteen. Suomi.fi on Väestörekisterikeskuksen tarjoama palvelu. Uudet Suomi.fi-valtuuskoodit julkaistaan tällä sivulla sitä ennen.

Palvelussa voit

  • hakea korvausta työnantajan työterveyshuollon kustannuksista
  • nähdä aiemmin lähetetyt verkkohakemukset ja vireillä olevan hakemuksen käsittelytilanteen
  • nähdä korvauspäätökset.

Käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Jos työnantajalla ei ole Katso-tunnistetta, työnantajan edustaja voi tilata Katso-tunnisteen osoitteesta yritys.tunnistus.fi. Jotta työnantaja voi hakea Katso-tunnistetta, yrityksellä pitää olla y-tunnus.

Organisaation Katso-käyttöoikeuksien pääkäyttäjä antaa tunnisteelle valtuudet toimia organisaation nimissä. Annettavaan valtuutukseen on kuuluttava toinen seuraavista rooleista

  • Hakemuksen muokkaus -rooli (TATTH): henkilö voi käsitellä palveluntuottajan lähettämiä tietoja ja täyttää hakemuksen
  • Hakemuksen lähetys -rooli (TATTH): henkilö voi edellä mainitun lisäksi allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen (henkilöllä on oltava organisaation myöntämä nimenkirjoitusoikeus).

Monitoimipaikkaisen yrityksen Katso-pääkäyttäjä voi määritellä tarvittavan Katso-roolin

  • koko organisaation kattavaksi, milloin työnantaja hakee korvaukset yhdellä hakemuksella kaikkien toimipaikkojen kustannuksista
  • toimipaikkakohtaiseksi alitunnisteilla, jolloin korvaushakemuksen voi täyttää ja lähettää toimipaikoittain, jos ne ovat kirjanpidollisesti omia erillisiä kokonaisuuksiaan.

Alitunnuksen käyttäjien pitää vahvistaa tunnuksensa osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Lue lisää