Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin

EU ja Iso-Britannia ovat neuvotelleet sopimuksen EU-erosta (brexit). Sopimus astuu voimaan 1.2.2020 alkaen. Erosopimus sisältää siirtymäajan 31.12.2020 saakka.

Ennen siirtymäajan päättymistä EU-maiden ja Ison-Britannian välillä liikkuvien sosiaaliturva määräytyy jatkossa erosopimuksen mukaisesti.

Tämä sivu muilla kielillä: 

Sosiaaliturva siirtymäajalla

Ison-Britannian ero EU:sta ei aiheuta muutoksia Kelan maksamiin etuuksiin siirtymäaikana. Sama koskee Isosta-Britanniasta maksettavia etuuksia. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2020 loppuun. Siirtymäaikana Suomen ja Iso-Britannian välisissä tilanteissa sovelletaan EU-lainsäädäntöä.

Sosiaaliturva siirtymäajan jälkeen

Iso-Britannian ja EU:n välisellä erosopimuksella turvataan sosiaaliturvaoikeuksia myös eron jälkeen. EU-jäsenmaiden kansalaiset, jotka ovat Ison-Britannian sosiaaliturvan piirissä eron tapahtuessa, voivat säilyttää edelleen oikeutensa sosiaaliturvaan Isossa-Britanniassa myös siirtymäajan jälkeen. Vastavuoroisesti Suomessa eron tapahtuessa laillisesti oleskelevien Britannian kansalaisten oikeudet etuuksiin Suomessa voivat säilyä siirtymäajan jälkeenkin.

Oleskeluoikeus Suomessa

Suomessa olevien Ison-Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuksiin on tullut muutoksia 1.10.2020 alkaen.

Seuraa Maahanmuuttoviraston antamia ohjeita oleskeluoikeuksista ja niiden hakemiseen liittyvistä määräajoista. Oikeus Kelan etuuksiin edellyttää pääsääntöisesti laillista maassa oleskelua. Kela saa Maahanmuuttovirastolta tiedon oleskeluoikeuksista.

Tiedon kansalaisuudesta ja sen muutoksista Kela saa Digi- ja väestötietovirastolta.

Erosopimuksen vaikutukset

Tiedot koskevat pääsääntöisesti vain erosopimuksessa määriteltyä siirtymäaikaa. Sosiaaliturvassa ei tapahdu muutoksia brexitistä johtuen siirtymäaikana. Kela täydentää tietoja myöhemmin kattamaan myös muita tilanteita sekä siirtymäajan jälkeistä aikaa.

Kansaneläkkeiden maksaminen Isoon-Britanniaan

Isossa-Britanniassa asuville eläkkeensaajille maksetaan kansaneläkettä siirtymäajalla.

Opintotuki Isoon-Britanniaan

Jos opiskelet Isossa-Britanniassa ja saat opintotukea, sen maksaminen jatkuu normaalisti siirtymäkaudella. Jos olet Suomen kansalainen, opintotuen maksaminen jatkuu myös siirtymäkauden jälkeen. Se, millainen oleskeluoikeus sinulla on Isossa-Britanniassa, ei vaikuta etuuden maksamiseen. 

Lähetettynä työntekijänä Isossa-Britanniassa

Eläketurvakeskuksen antama A1-todistus säilyy voimassa siirtymäkaudella. Oikeutesi Kelan etuuksiin säilyy ennallaan A1-todistuksen voimassaolon ajan.

Sairaanhoito Isossa-Britanniassa

Oikeutesi hoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin tilapäisen oleskelun tai asumisen aikana säilyy erosopimuksen siirtymäkauden ajan. Voit käyttää Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa hoito-oikeuden voi osoittaa myös Suomen passilla.

Katso myös: Hoitoon hakeutuminen Suomesta ulkomaille

Sairaanhoito Suomessa

Oikeus hoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin tilapäisen Suomessa oleskelun tai asumisen aikana säilyy siirtymäajalla. Ison-Britannian myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti käy Suomessa. Suomessa hoito-oikeuden voi osoittaa myös Ison-Britannian passilla.

Kelan asiakaspalvelu

Kelan kansainvälisten asioiden palvelunumero on avoinna arkisin klo 10–15 numerossa 020 634 0200 (suomeksi) ja 020 634 0300 (ruotsiksi). Molemmilta linjoilta saa palvelua myös englanniksi.

Kysy kansainvälisistä tilanteista -palstalla Kelan asiantuntijat vastaavat Kelan etuuksiin liittyviin kysymyksiin Suomeen tai ulkomaille muutettaessa. Kysymyksiin vastataan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja: