Tietoa brexitistä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista 1.2.2020. Eroa kutsutaan brexitiksi. Tällä sivulla Isolla-Britannialla tarkoitetaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa eli Isoa-Britanniaa ja Pohjois-Irlantia.

Erosopimus

EU ja Iso-Britannia ovat tehneet erosopimuksen, jota on sovellettu 1.2.2020 alkaen. Erosopimukseen sisältyi siirtymäkausi vuoden 2020 loppuun saakka.

Erosopimus turvaa EU-lainsäädäntöön perustuvat sosiaaliturvaoikeutesi, jos olet muuttanut Suomesta Isoon-Britanniaan asumaan, töihin tai opiskelemaan ennen vuotta 2021. Sopimus turvaa sosiaaliturvaoikeutesi myös, jos olet muuttanut Isosta-Britanniasta Suomeen asumaan, töihin tai opiskelemaan ennen vuotta 2021.

Kumppanuussopimus

Erosopimuksen jälkeen EU ja Iso-Britannia ovat neuvotelleet uuden sopimuksen, jota kutsutaan kumppanuussopimukseksi.

Kumppanuussopimus turvaa vuonna 2021 ja sen jälkeen Suomen ja Ison-Britannian välillä liikkuvien sosiaaliturvaoikeuksia. Kela täydentää tälle sivulle tietoa uuden sopimuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan.

Suomeen tai Isoon-Britanniaan asumaan, työhön tai opiskelemaan ennen vuotta 2021

Tässä osiossa kerrotaan, miten brexit vaikuttaa sosiaaliturvaasi, jos olet muuttanut Isosta-Britanniasta Suomeen tai Suomesta Isoon-Britanniaan ennen vuotta 2021. 

Jos olet muuttanut Suomeen tai Isoon-Britanniaan ennen vuotta 2021, sinua ja perheenjäseniäsi koskevat yleensä samat EU:n sosiaaliturvasäännökset kuin ennen brexitiä. Erosopimus turvaa sosiaaliturvaoikeutesi eliniäksi tai niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteidesi perusteella erosopimus soveltuu.

Suomessa asuvien ja työskentelevien Ison-Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus Kelan etuuksiin edellyttää yleensä laillista oleskelua Suomessa. Noudata Maahanmuuttoviraston (migri.fi) antamia ohjeita oleskeluoikeuden hakemisesta ja hakemisen määräajoista.

Kela saa Maahanmuuttovirastosta (migri.fi) tiedon oleskeluoikeudestasi. Tiedon kansalaisuudesta ja sen muutoksista Kela saa Digi- ja väestötietovirastolta.

Jos olet asunut Isossa-Britanniassa vuoden 2020 lopussa ja saanut Kelan kansaneläkettä, sen maksu jatkuu myös siirtymäkauden jälkeen. 

Jos opiskelet Isossa-Britanniassa ja saat opintotukea, sen maksu jatkuu myös siirtymäkauden jälkeen. Sillä ei ole merkitystä, millainen oleskeluoikeus sinulla on Isossa-Britanniassa. 

Jos työskentelet lähetettynä työntekijänä Isossa-Britanniassa, Eläketurvakeskuksen antama A1-todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta pysyy voimassa myös siirtymäkauden jälkeen. Ennen vuotta 2021 myönnetty A1-todistus pysyy voimassa sen päättymispäivään saakka, jos työskentelet Isossa-Britanniassa keskeytyksettä.

Lisätietoa on Eläketurvakeskuksen sivulla Brexit ja ulkomaantyö (etk.fi). 

Jos sinulla on Eläketurvakeskuksen antama A1-todistus, sinulla on oikeus Kelan etuuksiin myös siirtymäkauden jälkeen. Oikeutesi säilyy todistuksen päättymispäivään saakka.

Jos olet muuttanut Suomesta Isoon-Britanniaan asumaan ennen vuotta 2021 ja Suomi vastaa eläkkeen tai työskentelyn perusteella sairaanhoitosi kustannuksista, sinun ja perheenjäsentesi oikeus hoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin säilyy ennallaan myös vuonna 2021 ja sen jälkeen.

Jos oleskelet Isossa-Britanniassa tilapäisesti, voit osoittaa oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen väliaikaisesti korvaavalla todistuksella.

Jos olet muuttanut Isosta-Britanniasta Suomeen ennen vuotta 2021, oikeutesi sairaanhoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin säilyy ennallaan myös vuonna 2021 ja sen jälkeen. Jos olet sairausvakuutettu Suomessa, sinulla on edelleen oikeus käyttää Kela-korttia. 

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi matkailijana tai opiskelijana, voit osoittaa oikeutesi hoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin

Kortilla tai todistuksella saat lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon julkisessa terveydenhuollossa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos käyt yksityisessä terveydenhuollossa, saat korvausta hoidosta, lääkärin määräämistä lääkkeistä ja sairauden hoidon vuoksi tekemistäsi matkoista.

Jos sinä tai puolisosi olette saaneet perhe-etuuksia, kuten lapsilisää, lastenhoidon tukea tai vanhempainpäivärahaa vuoden 2020 lopussa, niiden maksu jatkuu myös siirtymäkauden jälkeen.

Suomeen tai Isoon-Britanniaan asumaan, töihin tai opiskelemaan vuonna 2021 tai sen jälkeen

Tässä osiossa kerrotaan, miten brexit vaikuttaa sosiaaliturvaasi, jos muutat Isosta-Britanniasta Suomeen tai Suomesta Isoon-Britanniaan vuonna 2021 tai sen jälkeen. Sosiaaliturvaoikeutesi määräytyvät EU:n ja Ison-Britannian solmiman kumppanuussopimuksen mukaan.

Suomessa asuvien ja työskentelevien Ison-Britannian kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus Kelan etuuksiin edellyttää yleensä laillista oleskelua Suomessa. Hae oleskeluoikeutta Maahanmuuttovirastosta (migri.fi).

Jos muutat Isoon-Britanniaan vuonna 2021 tai sen jälkeen ja saat Kelasta vanhuuseläkettä tai perhe-eläkettä, eläkkeen maksaminen jatkuu myös muuton jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen riippuu siitä, sovelletaanko tilanteessasi erosopimusta vai kumppanuussopimusta. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä ja suunnittelet muuttoa Isoon-Britanniaan, ole ennen muuttoa yhteydessä Kelaan eläkeoikeutesi selvittämiseksi.

Jos työskentelysi lähetettynä työntekijänä Isossa-Britanniassa alkaa vuonna 2021 tai sen jälkeen, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan enintään 2 vuoden ajan.

Sinun täytyy hakea Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistus. Kela saa Eläketurvakeskuksesta tiedon todistuksesta.

Lisätietoa on Eläketurvakeskuksen sivulla Brexit ja ulkomaantyö (etk.fi).

Jos muutat lapsesi kanssa Isosta-Britanniasta Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen, voit saada lapsilisää tai kotihoidon tukea. Jos lapsesi jää Isoon-Britanniaan ja haet etuutta alkavaksi vuonna 2021 tai sen jälkeen, et yleensä voi saada lapsilisää tai kotihoidon tukea.

Varmista Kelasta, onko sinulla oikeus perhe-etuuksiin.

Voit saada vanhempainpäivärahoja samoin kuin ennen brexitiä. Vanhempainpäivärahakausi maksetaan siis jatkossa loppuun asti, jos muutat Suomesta Isoon-Britanniaan. Vanhempainpäivärahoja maksetaan myös Isosta-Britanniasta Suomeen muuttavalle samoin perustein kuin EU-maasta muuttavalle.

Jos muutat Suomesta Isoon-Britanniaan vuonna 2021 tai sen jälkeen, oikeutesi sairaanhoitoon määräytyy samalla tavalla kuin ennen brexitiä.

Jos oleskelet tilapäisesti Isossa-Britanniassa, voit osoittaa oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon Suomen myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen väliaikaisesti korvaavalla todistuksella.

Jos olet muuttanut Isosta-Britanniasta Suomeen vuonna 2021 tai sen jälkeen, oikeutesi sairaanhoitoon määräytyy samalla tavalla kuin ennen brexitiä.

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, voit osoittaa oikeutesi hoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin

Kortilla tai todistuksella saat tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon julkisessa terveydenhuollossa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos käyt yksityisessä terveydenhuollossa, saat korvausta hoidosta, lääkärin määräämistä lääkkeistä ja sairauden hoidon vuoksi tekemistäsi matkoista.

Jos lähdet Suomesta Isoon-Britanniaan tilapäisesti etkä työskentele siellä, voit saada työttömyysetuutta Suomesta. 

Jos työskentelet osa-aikaisesti tai keikkatyössä Isossa-Britanniassa ja asut Suomessa, et voi saada työttömyysetuutta Suomesta. Jos osa-aikatyön tai keikkatyön ajalta maksetaan soviteltua työttömyysetuutta, se maksetaan työskentelymaasta.

Kun haet työttömyysetuutta Suomesta, työssäoloehtoon voidaan laskea työskentelyjaksot Isossa-Britanniassa.

Isossa-Britanniassa tapahtuvaan työnhakuun ei pääsääntöisesti enää makseta työttömyyspäivärahaa Suomesta 1.1.2021 jälkeen. Lisätietoa työnhausta voit kysyä TE-toimistosta.

Jos työskentelet Suomessa osa-aikaisesti tai keikkatyössä ja asut Isossa-Britanniassa, et voi saada työttömyysetuutta Isosta-Britanniasta. Jos osa-aikatyön tai keikkatyön ajalta maksetaan soviteltua työttömyysetuutta, se maksetaan työskentelymaasta.

Kun haet työttömyysetuutta Isosta-Britanniasta, Suomessa suoritetut työskentelyjaksot voidaan ottaa huomioon Ison-Britannian työttömyysetuudessa.

Sivu päivitetty 8.11.2023