Tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin

Iso-Britannia ilmoitti 29.3.2017 aikovansa erota Euroopan unionista. Yhteisymmärrys erosopimuksesta EU:n ja Ison-Britannian välillä vahvistettiin Eurooppa-neuvostossa 25.11.2018. Ison-Britannian parlamentti ei ole kuitenkaan hyväksynyt erosopimusta. Eron määräaikaa on pidennetty Ison-Britannian ja EU:n välisellä sopimuksella kolmeen otteeseen, ja tämänhetkinen määräaika päättyy 31.1.2020.

Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta, se voi siis tapahtua joko EU:n ja Ison-Britannian neuvotteleman erosopimuksen mukaisesti tai ilman sopimusta.

Kela seuraa erovalmisteluja ja täydentää tätä sivua heti, kun lisätietoja on saatavilla.

Tämä sivu muilla kielillä: 

Sopimuksellinen ero

Ison-Britannian ja EU:n välinen erosopimus sisältää määräyksiä 31.12.2020 asti kestävästä siirtymäajasta. Siirtymäaikana maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva pysyy suurelta osin samana kuin EU-jäsenyyden aikana. Erosopimus koskee niitä henkilöitä, jotka ovat liikkuneet maiden välillä ennen siirtymäajan päättymistä tai ovat tällaisten henkilöiden perheenjäseniä.

Muutoksia tulee kuitenkin muun muassa oleskeluoikeuden rekisteröintiin. Selvitä tarvittavat toimenpiteet ja määräajat asuinmaasi oleskeluluvista vastaavilta viranomaisilta. Suomessa olevien Ison-Britannian kansalaisten on syytä noudattaa Maahanmuuttoviraston antamia ohjeita oleskeluoikeuksista.

Sopimukseton ero

Jos brexit tapahtuu ilman erosopimusta, Ison-Britannian ja EU-maiden välillä liikkuviin henkilöihin ei sovelleta enää vapaata liikkuvuutta eikä sosiaaliturvaa koskevia EU-säännöksiä. Näin ollen etuuksien maksu Ison-Britannian ja Suomen välillä liikkuville ei enää perustu EU-säännöksiin eli velvoite maksaa etuuksia maasta toiseen poistuu. Joidenkin etuuksien maksu voi kuitenkin jatkua kansallisen lain perusteella.

Suomessa oleskelevien oikeus Kelan etuuksiin ei riipu kansalaisuudesta, vaan edellyttää laillisen oleskelun lisäksi joko vakinaista asumista tai työskentelyä Suomessa. Sopimuksetonkaan brexit ei aiheuta Suomessa pitkään asuneen tai työskennelleen etuuksiin merkittäviä muutoksia. Etuuksien maksu Isosta-Britanniasta Suomeen riippuu Ison-Britannian lainsäädännöstä. Jos saat etuutta Isosta-Britanniasta, selvitä maan viranomaisilta, maksetaanko etuutta sinulle myös sopimuksettoman brexitin jälkeen.

Kelan asiakaspalvelu

Kelan kansainvälisten asioiden palvelunumero on avoinna arkisin klo 10–15 numerossa 020 634 0200 (suomeksi) ja 020 634 0300 (ruotsiksi). Molemmilta linjoilta saa palvelua myös englanniksi.

Kysy kansainvälisistä tilanteista -palstalla Kelan asiantuntijat vastaavat Kelan etuuksiin liittyviin kysymyksiin Suomeen tai ulkomaille muutettaessa. Kysymyksiin vastataan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja: 

Sopimuksellisen ja sopimuksettoman eron vaikutukset

Sopimuksellisen eron osalta alla olevat tiedot koskevat vain erosopimuksessa määriteltyä siirtymäaikaa. Jos Iso-Britannia eroaa EU:sta sopimuksellisesti, Kela tiedottaa myöhemmin etuuksien maksusta siirtymäajan jälkeen.