Vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainvapaalla

Voit jäädä vanhempainvapaalle lapsen syntymän jälkeen. Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys tuille, joita ovat

AnkkuriVoitko saada vanhempainrahaa?

Vanhempainraha maksetaan vanhemmalle, joka on lapsen huoltaja tai henkilölle, jolle on luovutettu vanhempainrahapäiviä.

Voit saada vanhempainrahaa, jos 

 • hoidat lasta, joka on alle 2-vuotias tai 
  hoidat adoptiolasta, joka on otettu hoitoon alle 2 vuotta sitten
 • olet pois työstäsi tai
  olet työtön, opiskelija tai eläkeläinen.

Perhemuoto ei vaikuta oikeuteen saada vanhempainrahaa. Vanhempi voi olla lapsen biologinen tai adoptiovanhempi.

Jos muutat Suomeen tai tulet Suomeen töihin, voit saada vanhempainrahaa tietyin edellytyksin.

Jos olet tunnustanut vanhemmuuden ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona, saat vanhempainrahaa enintään 4 kuukauden ajan lapsen syntymästä alkaen, vaikka vanhemmuutta ei olisi vielä vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa.

AnkkuriMiltä ajalta saat vanhempainrahaa?

Vanhempainrahaa maksetaan yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Arkipäiviksi lasketaan päivät maanantaista lauantaihin paitsi pyhäpäivät, jotka sattuvat näille päiville.

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, kumpikin vanhempi saa vanhempainrahaa 160 arkipäivää. Voit luovuttaa omasta 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiöstäsi enintään 63 arkipäivää toiselle lasta hoitavalle henkilölle

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit saada raskaus- tai vanhempainrahaa samaan aikaan toisen lapsen hoitoon osallistuvan henkilön kanssa enintään 18 arkipäivän ajan.

Voit myös olla töissä osa-aikaisesti ja saada vanhempainrahan osittaisena

Voit saada vanhempainrahaa joustavasti haluaminasi ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta tai kun adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut alle 2 vuotta. Vanhempainrahaa voi saada lyhyissäkin jaksoissa tai jopa yksittäisinä päivinä.

Jos olet työsuhteessa, sovi vanhempainvapaan pitämisestä työnantajasi kanssa. Työnantajallasi voi olla oikeus rajoittaa vanhempainvapaajaksoja. Voit jäädä vanhempainvapaalle heti kun olet sopinut asiasta työnantajasi kanssa, vaikka et olisi vielä saanut Kelasta päätöstä hakemukseesi.

Yhdelle henkilölle voidaan maksaa vanhempainrahaa enintään 18 arkipäivän ajalta samaan aikaan toisen lasta hoitavan henkilön kanssa, jos

 • molemmat saavat vanhempainrahaa
 • toinen saa raskausrahaa ja toinen vanhempainrahaa
 • toinen saa vanhempainrahaa ja toinen osittaista vanhempainrahaa.

Yhdessä pidettäviä päiviä voi pitää halutessaan jaksoissa tai yksittäisinä päivinä.

Jos molemmat vanhemmat saavat vanhempainrahaa osittaisena, yhdessä pidettävät päivät eivät kulu. 

Jos hoidat lasta osan päivästä ja olet samanaikaisesti osa-aikatyössä, voit hakea vanhempainrahaa osittaisena. Päivittäinen työaikasi voi olla enintään 5 tuntia päivässä.

Jos työn tekemiseen kuluu enemmän aikaa, sinulla ei ole oikeutta vanhempainrahaan. Viiden tunnin päivittäinen enimmäistyöaika koskee sinua, jos

 • olet työsuhteessa
 • olet yrittäjä
 • teet useampaa osa-aikatyötä työsuhteessa tai yrittäjänä.

Jos olet työsuhteessa ja haluat saada osittaista vanhempainrahaa, sinulla täytyy olla työnantajasi kanssa sopimus osa-aikatyöstä.

Kun olet osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, sinulta kuluu puolikas vanhempainrahapäivä. Jos olet esimerkiksi osittaisella vanhempainrahalla 10 arkipäivää, sinulta kuluu 5 vanhempainrahapäivää.

Vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa osittaisena myös samalta ajalta. Jos molemmat ovat osittaisella vanhempainvapaalla, yhdessä pidettävät 18 päivää eivät kulu. Sen sijaan yhdessä pidettäviä päiviä kuluttaa, jos toinen vanhempi pitää täyden vanhempainrahapäivän ja toinen vanhempi osittaisen vanhempainrahapäivän samaan aikaan. 

Osittaisen vanhempainrahan määrä on puolet täydestä vanhempainrahasta.

Jos sinulle syntyy tai jos adoptoit samalla kertaa useamman lapsen, saat vanhempainrahaa lisää 84 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohti. Esimerkiksi kaksosista vanhempainrahaa maksetaan 404 (320 + 84) arkipäivältä ja kolmosista 488 (320 + 84 + 84) arkipäivältä.

Vanhempainrahapäivät jakautuvat tasan molempien vanhempien kesken myös monikkoperheissä. Kaksosista molemmat vanhemmat saavat vanhempainrahaa 202 arkipäivältä ja kolmosten vanhemmat 244 arkipäivältä.

Yhdessä pidettävät päivät

Monikkoperheissä vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa samaan aikaan pidempään kuin yksilapsisissa perheissä, jos he hoitavat lapsia yhdessä. Yhdessä pidettäviä raskaus- tai vanhempainrahapäiviä on tavallisen 18 arkipäivän lisäksi 90 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohti. Esimerkiksi kaksosten vanhemmat voivat saada päivärahaa yhtä aikaa enintään 108 arkipäivältä (18 + 90) ja kolmosten vanhemmat 198 arkipäivältä (18 + 90 + 90).

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Voit luovuttaa kaikki vanhempainrahapäivät, jotka saat useamman lapsen samanaikaisen syntymän tai adoption perusteella. Käytännössä siis kaksosten vanhempi voi luovuttaa esimerkiksi toiselle vanhemmalle tai puolisolleen enintään 105 arkipäivää (63 + 42) ja kolmosten vanhempi 147 arkipäivää (63 + 42 + 42).

Voit käyttää yksin kaikki 320 vanhempainrahapäivää ja myös mahdolliset lisäpäivät, jotka olet saanut lapsen ennenaikaisen syntymän tai monikkoperheen perusteella. Näistä 320 päivästä voit luovuttaa enintään 126 vanhempainrahapäivää toiselle henkilölle.

Lapsella on vain yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, jos

 • toista vanhempaa ei ole vahvistettu
 • toinen vanhempi ei ole lapsen huoltaja
 • toinen vanhempi ei ole Suomessa sairausvakuutettu
 • toinen vanhempi ei pysty pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia hoitamaan lasta.

Esimerkki vanhempainrahapäivien jaksottamisesta

Ella ja Ari jakavat vanhempainrahapäivänsä tasan. Ella pitää vanhempainvapaata ensin 130 arkipäivää ja palaa sitten töihin Arin jäädessä hoitamaan kotiin perheen lasta. Kun Arin vanhempainvapaa on loppunut, Ella on sopinut työnantajansa kanssa, että hän pitää loput 30 päivää vanhempainvapaata yksittäisinä päivinä viikoittain ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Hän tekee siis nelipäiväistä työviikkoa ja on yhden päivän viikossa kotona vanhempainvapaalla hoitamassa lasta. Loput neljä päivää viikossa lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Esimerkki vanhempainrahasta osittaisena

Venla saa puolisonsa Susannan kanssa vauvan, ja he haluavat hoitaa lasta vuorotellen. He ovat sopineet osa-aikatyöstä työnantajiensa kanssa ja pitävät myös osittaisia vanhempainvapaapäiviä. Venla on lapsen synnyttänyt vanhempi, ja Susanna on tunnustanut vanhemmuutensa.

Raskausvapaan jälkeen Venla on maanantaisin koko päivän vanhempainvapaalla. Hän voi hakea vanhempainrahaa jokaiselta maanantailta. Hän on töissä tiistaista torstaihin aamupäivisin enintään 5 tuntia ja hoitaa lasta osittaisella vanhempainvapaalla iltapäivisin. Näiltä päiviltä hän voi hakea vanhempainrahan osittaisena. Perjantaisin Venla on töissä koko päivän, jolloin hän ei voi saada vanhempainrahaa. Susanna on tiistaista torstaihin töissä iltapäivisin enintään 5 tuntia ja hoitaa lasta aamupäivisin osittaisella vanhempainvapaalla. Näiltä päiviltä hän voi hakea vanhempainrahan osittaisena. Perjantaisin Susanna on koko päivän vanhempainvapaalla, jolloin hän voi hakea vanhempainrahaa. Maanantaisin hän on koko päivän töissä, jolloin hän ei voi saada vanhempainrahaa. 

Esimerkki tilanteesta, jossa ei voi saada vanhempainrahaa osittaisena

Sisu työskentelee aina maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin koko päivän. Muina päivinä hän hoitaa vauvaa kotona. Työpäiviltä Sisu saa palkkaa. Niiltä päiviltä, kun Sisu ei ole töissä, hän voi hakea vanhempainrahan täysimääräisenä. Sisu ei voi hakea vanhempainrahaa osittaisena, sillä sitä voi saada vain, jos päivittäinen työaika on enintään 5 tuntia huolimatta siitä, miten monta työpäivää viikossa tekee.

Laske, miltä ajalta voit saada vanhempainrahaa

Siirry laskuriin

Kuinka paljon voit saada vanhempainrahaa?

Vanhempainrahan määrä perustuu vuosituloihisi. Saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat perustuvat samaan vuosituloon. Jos siis olet saanut ensin raskausrahaa, vanhempainrahan määrä lasketaan saman vuositulon perusteella kuin raskausraha. Jos haet vanhempainrahaa eri jaksoissa, päivärahan määrä pysyy samana siinäkin tapauksessa, että tulosi ovat muuttuneet. 

Esimerkkejä vanhempainrahan määristä 

Kun palkkatulot 20 000 e/v
vanhempainraha on 42,49 e/arkipäivä
Palkkatulot 30 000 e/v
63,74 e/arkipäivä
Palkkatulot 40 000 e/v
84,98 e/arkipäivä
Palkkatulot 50 000 e/v
104,44 e/arkipäivä

Jos sinulla ei ole tuloja tai tulosi ovat enintään 13 712 e/v, saat vähimmäispäivärahaa.

Vähimmäispäiväraha on
31,99 e/arkipäivä

Jos lapsesi laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta, voit saada raskaus- ja vanhempainrahaa saman vuosi- tai työtulon mukaan kuin edellisestä lapsesta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta.

Esimerkki päivärahasta, kun uusi lapsi syntyy ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Kertun perheeseen syntyy esikoinen vuonna 2021, seuraava lapsi v. 2023 ja seuraava lapsi v. 2025. Perheen päivärahat kaikista lapsista voidaan laskea saman tulon mukaan kuin ensimmäisestä lapsesta.

Myös adoptiovanhemmat voivat saada vanhempainrahan edellisen biologisen lapsen tai adoptiolapsen mukaan, jos lapsi otetaan hoitoon ennen kuin edellisen lapsen syntymästä tai hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Kun edellisen päivärahan perusteena ollutta vuosituloa käytetään uuden päivärahan perusteena, vuositulon määrä korjataan palkkakertoimella. Vaikka siis vuositulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua hieman.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, jos haluat, että päivärahasi lasketaan edellisten tulojen perusteella. Laskemme automaattisesti, onko sinun kannattavampaa saada vanhempainpäivärahat uuden vuositulon vai saman tulon mukaan kuin edellisestä lapsesta.

Jos vuositulosi ylittävät 10 664 euroa, voit saada vanhempainrahaa korotettuna. Jos olet saanut raskausrahaa ennen vanhempainrahaa, vanhempainrahan korotettu määrä on sama kuin raskausrahan määrä. 

Saat vanhempainrahaa korotettuna 16 ensimmäiseltä arkipäivältä. Korotettu päiväraha on enintään 90 % vuosituloista. 

Kela maksaa korotusta myös luovutettuja vanhempainrahapäiviä pitäville henkilöille.

Vuosituloihin perustuva vanhempainrahan määrä vuonna 2024

Vuositulo euroa / vuosi

Päivärahan laskentakaava euroa/arkipäivä

enintään 13 712

31,99 e 

13 713 - 43 740

0,7 x vuositulo : 300

43 741 - 67 296

102,06+ 0,40 x (vuositulo - 43 740) : 300

yli 67 296

133,47 + 0,25 x (vuositulo - 67 296) : 300

 

Vuosituloihin perustuva raskausraha ja vanhempainraha ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta vuonna 2024
Vuositulo euroa / vuosiPäivärahan laskentakaava euroa / arkipäivä
enintään 10 664vähimmäispäiväraha
10 665 - 67 2960,9 x vuositulo : 300
yli 67 296201,89 + 0,325 x (vuositulo - 67 296) : 300

Arvioi päivärahan määrä omilla vuosituloillasi

Siirry laskuriin

Arvioi, miten perhevapaiden jakaminen vaikuttaa perheen kokonaistuloihin

Siirry laskuriin

Näin haet vanhempainrahaa

 1. Hae vanhempainrahaa OmaKelassa. Jokaisen vanhempainrahaa hakevan henkilön täytyy tehdä oma hakemuksensa.

  Hakemuksella voit
  • hakea vanhempainrahaa ja vanhempainrahaa osittaisena
  • hakea sinulle luovutettuja vanhempainrahapäiviä
  • luovuttaa toiselle hoitajalle vanhempainrahapäiviä.
 2. Jos adoptoit lapsen, toimita todistus SV 94 (pdf). Voit ottaa todistuksesta kuvan ja lähettää sen OmaKelassa.
 3. Ilmoita, jos työnantajasi maksaa palkkaa vanhempainvapaasi ajalta. Maksamme vanhempainrahan siltä ajalta työnantajallesi. Työnantajan täytyy toimittaa Kelaan oma hakemuksensa. Hakemuksesi käsitellään vasta kun työnantajasi on toimittanut hakemuksensa.
 4. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, minkä verran tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta lomake Vanhempien etuushakemus SV 15 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae vanhempainrahaa

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet vanhempainrahaa

Synnyttävä vanhempi voi hakea vanhempainrahaa jo ennen lapsen syntymää eli samaan aikaan, kun hän hakee raskausrahaa. Vanhempainrahaa voi hakea myös erikseen.

Toinen vanhempi, vanhemman puoliso tai lapsen muu huoltaja voi hakea vanhempainrahaa vasta lapsen syntymän jälkeen.

Jos haet vanhempainrahaa sellaisilta päiviltä, jotka lapsen toinen vanhempi on luovuttanut sinulle, voit tehdä hakemuksen heti, kun hän on luovuttanut päivät. Luovutetut päivät eivät näy sinulle OmaKelassa, ennen kuin olet hakenut niiltä vanhempainrahaa.

Jos pidät vanhempainvapaata useissa jaksoissa, voit hakea vanhempainrahaa eri jaksoille yhtä aikaa tai jakso kerrallaan.

Hae vanhempainrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa kunkin vanhempainvapaajakson alkamisesta.

Selvitä työnantajasi kanssa, saatko vanhempainvapaan ajalta palkkaa. Tarvitset tiedon vanhempainrahahakemukseen. 

Jos työnantajasi maksaa vanhempainvapaan ajalta palkkaa, työnantajan on haettava vanhempainraha itselleen omalla hakemuksellaan. Kela ei anna päätöstä vanhempainpäivärahoista, ennen kuin se on saanut sekä sinun että työnantajasi hakemuksen.

Yleensä työnantaja voi toimittaa oman hakemuksensa vasta sen jälkeen, kun se on maksanut palkan vanhempainvapaan ajalta. Voit jäädä vapaalle, kuten olet työnantajasi kanssa sopinut. Sinun ei siis tarvitse odottaa päätöstä vanhempainrahasta ennen vanhempainvapaalle jäämistä.

Et voi saada vanhempainrahaa siltä ajalta, jona olet palkallisella vuosilomalla tai muulla työsuhteeseen kuuluvalla palkallisella vapaalla. Jos pidät vuosilomaa kesken vanhempainvapaan, keskeytä vanhempainvapaasi ja aloita uusi vanhempainrahajakso loman jälkeen. Toinen vanhempi voi olla palkallisella vuosilomalla samaan aikaan, kun toinen vanhempi on vanhempainvapaalla.

Milloin vanhempainraha maksetaan?

Vanhempainrahaa maksetaan jälkikäteen enintään 25 arkipäivän maksuerissä. Näet tarkan maksupäivän OmaKelassa, kun olet saanut päätöksen vanhempainrahasta.

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat vanhempainrahaan

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista elämäntilanteessasi, jotta voimme maksaa vanhempainrahan sinulle oikein. Vanhempainrahan saamiseen vaikuttaa esimerkiksi työssäkäynti vapaan aikana. Ilmoita muutoksista OmaKelassa tai puhelimitse 020 692 206puhelimitse 020 692 206.

Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti. Silloin tukea joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Tilanteita vanhempainvapaan aikana

Jos lapsesi syntyy yli 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, vanhempainrahaa voi saada pidempään. Lisäpäivien määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monta arkipäivää aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa lapsi syntyi. Kumpikin vanhempi voi käyttää puolet näistä vanhempainrahan lisäpäivistä tai luovuttaa osan tai kaikki lisäpäivistä toiselle henkilölle

Esimerkiksi, jos lapsi syntyy 42 arkipäivää ennen laskettua aikaa, saavat vanhemmat vanhempainrahaa yhteensä 12 arkipäivää pidempään. Päivät jaetaan tasan molemmille vanhemmille, joten molemmat saavat vanhempainrahaa 6 päivää lisää.

Jos vanhempainrahaan oikeutettuja vanhempia on vain yksi, hän voi käyttää lisäpäivät kokonaan itse.

Jos sinun on osallistuttava lapsen sairaalahoitoon, voit hakea erityishoitorahaa. Vanhempainrahaa ja erityishoitorahaa ei voi saada samalta ajalta, mutta voit perua vanhempainrahapäiviä ja käyttää ne myöhemmin. Jos siirrät vanhempainvapaatasi, sovi asiasta myös työnantajasi kanssa.

Työskentely vanhempainvapaalla

Vanhempainrahaa ei makseta sellaisilta päiviltä, kun olet täysipäiväisesti töissä. Voit kuitenkin tehdä töitä sunnuntaisin tai arkipyhinä, sillä vanhempainrahaa maksetaan vain arkipäiviltä (ma–la). Voit myös hakea vanhempainrahan osittaisena, jos työskentelet enintään 5 tuntia päivässä ja olet sopinut osa-aikatyöstä työnantajasi kanssa.

Työskentelyä on kaikki ansiotyö ja esimerkiksi

 • kotona tehtävä etätyö
 • päivystys- ja varallaoloaika
 • työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä
 • maa- tai metsätaloustyö
 • itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen, kun se liittyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkio.

Sinun ei kuitenkaan katsota työskentelevän, jos toimit kuntalaissa tarkoitettuna kunnan luottamushenkilönä. Jos toimit tehtäväsi perusteella kunnan toimielimen jäsenenä, sinun katsotaan työskentelevän. Lue lisää kuntalaista (finlex.fi).

Sinun ei myöskään katsota työskentelevän, jos olet omaishoitaja tai toimit perhehoitolakiin perustuvana perhehoitajana (finlex.fi). Tämä ei kuitenkaan koske ammatillista perhehoitoa eikä tukiperheenä toimimista.

Jos menet töihin vanhempainvapaalla, peru hakemasi vanhempainraha OmaKelassa. Työpäivät, joilta vanhempainrahaa ei makseta, eivät kuluta käytettävissä olevien vanhempainrahapäivien määrää. Ilmoittamasi päivät jäävät sinulle siis myöhemmin käytettäväksi.

Opiskelu vanhempainvapaalla

Voit saada vanhempainrahaa, vaikka opiskelisit samanaikaisesti, kunhan pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta. Voit saada opintotukea ja vanhempainrahaa samaan aikaan, eikä opintotuki vaikuta maksettavan vanhempainrahan määrään.

Jos opiskelet kokoaikaisesti eli opiskelu ei tapahdu lapsen hoitamisen ohessa, ilmoita opiskelustasi OmaKelassa. Jos pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta, sinun ei tarvitse ilmoittaa opiskelusta Kelaan.

Perheeseen voi syntyä uusi lapsi siinä vaiheessa, kun vanhempainrahapäiviä vanhemmasta lapsesta on vielä käyttämättä. Vanhempi ei voi silloin saada vanhempainpäivärahaa samaan aikaan kahdesta eri lapsesta. Voit valita, kumman lapsen perusteella haluat hakea tukea.

Toinen vanhempi voi saada vanhempainrahaa vanhemman lapsen perusteella samaan aikaan, kun toinen vanhempi pitää vanhempainrahapäiviä nuoremmasta lapsesta.

Jos vanhemmat antavat lapsensa adoptoitavaksi, heidän on otettava yhteyttä oman kuntansa sosiaalitoimeen tai Pelastakaa Lapset ry:hyn. Jos synnyttänyt vanhempi ei ole töissä, hän voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti vähintään 105 arkipäivää. Perheen kannattaa ilmoittaa adoptiosta Kelaan, jotta tukea ei makseta liikaa.

Jos lapsi otetaan huostaan tai sijoitetaan kiireellisesti laitos- tai perhehoitoon, vanhempi voi saada vanhempainrahaa vain, jos hän hoitaa lasta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kotiloman aikana.

Synnyttänyt vanhempi voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti vähintään 105 arkipäivää, jos hän ei ole työssä.

Sosiaalitoimi ilmoittaa Kelaan huostaanotosta tai kiireellisestä sijoituksesta sekä siitä, osallistuuko vanhempi lapsen hoitamiseen.

Jos lapsella on sairaus tai vamma ja sinun on osallistuttava lapsen sairaala- tai kotihoitoon, voit hakea erityishoitorahaa. Vanhempainrahaa ja erityishoitorahaa ei voi saada samalta ajalta, mutta voit perua vanhempainrahapäiviä ja käyttää ne myöhemmin. Jos siirrät vanhempainvapaatasi, sovi asiasta myös työnantajasi kanssa.

Jos lapsen toinen vanhempi sairastuu vakavasti tai vammautuu ja hän ei pysty hoitamaan lasta ennen kuin tämä täyttää 2 vuotta, voi toinen vanhempi hakea käyttämättömiä vanhempainrahapäiviä itselleen. Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan lääkärinlausunto, josta käy ilmi, miten sairaus tai vamma vaikuttavat vanhemman kykyyn hoitaa lasta.

Sairauspäivärahat

Lapsi kuolee

Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä tai pian sen jälkeen, lapsen synnyttänyt vanhempi voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa. Raskaus- tai vanhempainrahaa voi saada yhtäjaksoisesti 105 arkipäivää. Tuen saamisen edellytyksenä on, että raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (22 raskausviikkoa). 

Lapsen toisen vanhemman oikeus vanhempainrahaan voi alkaa lapsen kuolinpäivästä. Toinen vanhempi voi saada vanhempainpäivärahaa yhteensä 25 päivää (kuolinpäivä + 24 arkipäivää).

Jos lapsi kuolee myöhemmin mutta alle 2-vuotiaana, molemmat vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa voi saada kuolemaa seuraavasta päivästä alkaen 24 arkipäivää, jos vanhemmalla on vanhempainrahapäiviä riittävästi jäljellä.

Vanhemmat voivat pitää kaikki 24 vanhempainrahapäivää samanaikaisesti, vaikka muuten yhtä aikaa pidettävät päivät olisi jo käytetty.

Vanhemman täytyy olla poissa töistä, jotta hän voi saada vanhempainrahaa.

Vanhempi kuolee

Jos lapsen vanhempi kuolee ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta, voi toinen vanhempi tai muu lasta hoitava henkilö saada vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa voidaan maksaa niin monelta päivältä kuin kuolleella vanhemmalla on jäänyt käyttämättä.

Lapsesta huolehtivan henkilön ei tarvitse olla lapsen juridinen huoltaja.

Lapsen toinen vanhempi tai muu lapsesta huolehtiva henkilö voi hakea lapsilisää itselleen. Lapsilisään voi siihen yksinhuoltajakorotuksen, jos hakija ei asu avo- tai avioliitossa.

Jos lapsen vanhemmista toinen tai molemmat kuolevat, lapsi saa lapseneläkettä. Leskeneläkettä maksetaan leskelle. Leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvahinkovakuutuksesta.

Jos lapsen vanhempi on saanut vankeusrangaistuksen, on toisella vanhemmalla oikeus saada käyttöönsä se määrä vanhempainrahapäiviä, jotka vankilaan joutuneella vanhemmalla on jäänyt käyttämättä. Ehtona on, että vankeusrangaistus ei pääty ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta.

Vanhempainvapaan jälkeen

Voit saada vanhempainrahan jälkeen kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Perhe voi saada kotihoidon tukea esimerkiksi silloin, kun lapsen toinen vanhempi on käyttänyt kaikki omat vanhempainrahapäivänsä ennen kuin lapsi menee päivähoitoon ja toinen vanhempi aikoo käyttää hänelle kuuluvat vanhempainrahapäivät vasta myöhemmin. 

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lapsesi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai olet palkannut hänelle hoitajan.

Jos teet töitä korkeintaan 30 tuntia viikossa ja hoidat lopun aikaa alle 3-vuotiasta lastasi, voit hakea joustavaa hoitorahaa.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 206
020 692 206

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Opiskeletko lapsen hoidon ohella?

  Opintotuen saaminen ei estä vanhempainrahan saamista eikä vaikuta maksettavan vanhempainrahan määrään.

 • Tarvitseeko lapsesi tavanomaista enemmän huolenpitoa?

  Lapsi voi saada vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa ja kuntoutusta.

 • Kaipaatko apua asumismenoihin?

  Asumistuki voi paikata pienentyneitä tuloja ja auttaa asumismenoissa. Lue, mihin menoihin asumistukea voi saada.

Sivu päivitetty 28.6.2024