Raskausaikana | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Raskausaikana

Synnyttävä vanhempi voi jäädä ennen lapsen syntymää raskausvapaalle. Raskausvapaan ajalta maksetaan raskausrahaa.

Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys tuille, joita ovat

 • raskausraha ja erityisraskausraha
 • vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena
 • isyysraha (lapsen laskettu aika ennen 4.9.2022).

Jos työolosi ovat raskaudellesi haitalliset ja joudut jäämään pois työstäsi ennen raskausvapaata, voit hakea erityisraskausrahaa.

Voitko saada raskausrahaa?

Voit saada raskausrahaa, jos

 • olet lapsen synnyttävä vanhempi
 • raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää. 

Jos työnantajasi maksaa raskausvapaan ajalta palkkaa, raskausraha maksetaan työnantajallesi. Sinun on kuitenkin lähetettävä myös oma hakemuksesi raskausrahasta Kelaan.

Jos muutat Suomeen tai tulet Suomeen töihin, voit saada raskausrahaa tietyin edellytyksin.

Raskausrahaa voi saada vain lapsen synnyttävä vanhempi. Muuten perhemuoto ei vaikuta raskausrahan saamiseen.

Raskausrahaa ei koroteta eikä siihen saa pidennystä, vaikka perheeseen syntyisi kerralla useampi lapsi tai synnyttävä vanhempi olisi yksinhuoltaja.

AnkkuriMiltä ajalta saat raskausrahaa?

Voit jäädä raskausvapaalle 14–30 arkipäivää ennen lapsen laskettua aikaa. 

Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä riippumatta lapsen todellisesta syntymähetkestä. Raskausrahapäivät on pidettävä peräkkäin, eikä niitä voi siirtää myöhemmin pidettäväksi.

Jos lapsi syntyy ennen kuin olet jäänyt raskausvapaalle, raskausrahan maksu alkaa heti syntymää seuraavana arkipäivänä.

Jos olet töissä, ilmoita työnantajallesi raskausvapaastasi viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkua. Sovi työnantajasi kanssa, milloin aloitat raskausvapaan. Selvitä myös, maksaako työnantajasi raskausvapaan ajalta palkkaa.

Laske, milloin raskausvapaasi alkaa ja loppuu

Siirry laskuriin

AnkkuriKuinka paljon voit saada raskausrahaa?

Raskausrahan määrä perustuu vuosituloihisi. Vuosituloja ovat esimerkiksi palkkatulot, yrittäjän MYEL- ja YEL-tulot ja tietyt tuet. 

Esimerkkejä raskausrahan määristä

Jos palkkatulosi ovat vuodessa 20 000 euroa, raskausraha on
54,63 e/arkipäivä
Palkkatulot 30 000 euroa
81,95 e/arkipäivä
Palkkatulot 40 000 euroa
109,26 e/arkipäivä
Palkkatulot 50 000 euroa
136,58 e/arkipäivä

Jos sinulla ei ole tuloja tai tulosi ovat enintään 10 664 euroa vuodessa, saat vähimmäispäivärahaa.

Vähimmäispäiväraha on
31,99 e/päivä

Raskausrahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin, jos ne eivät satu olemaan pyhäpäiviä.

Maksat veroa raskausrahasta.

Jos lapsesi laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi täyttää 3 vuotta, voit saada raskausrahaa saman vuosi- tai työtulon mukaan kuin edellisestä lapsesta.

Kun edellisen päivärahan perusteena ollutta vuosituloa käytetään uuden päivärahan perusteena, vuositulon määrä korjataan palkkakertoimella. Vaikka siis vuositulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua hieman.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelaan, jos haluat, että päivärahasi lasketaan edellisten tulojen perusteella. Laskemme automaattisesti, onko sinun kannattavampaa saada vanhempainpäivärahat uuden vuositulon vai saman tulon mukaan kuin edellisestä lapsesta.

Voit arvioida laskurilla tarkemmin, mikä on raskausrahan määrä omilla vuosituloillasi.

Arvioi raskausrahan määrä laskurilla

Siirry laskuriin

AnkkuriMilloin raskausraha maksetaan?

Raskausraha maksetaan jälkikäteen 25 päivän maksuerissä. Näet tarkan maksupäivän OmaKelassa, kun olet saanut päätöksen raskausrahasta.

AnkkuriNäin haet raskausrahaa

 1. Käy ensin neuvolassa ja pyydä raskaustodistus, josta selviää, että raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää. Jos olet toimittanut raskaustodistuksen jo äitiysavustushakemuksessa, sitä ei tarvitse toimittaa Kelaan uudestaan.
 2. Hae raskausrahaa OmaKelassa. Samalla hakemuksella voit hakea raskausrahan jälkeen maksettavaa vanhempainrahaa.
 3. Ota raskaustodistuksesta kuva ja lähetä se OmaKelassa.
 4. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen myös kotiisi, jos et ole luopunut paperipostista.

  Jos työnantajasi maksaa palkkaa raskausvapaasi ajalta, saat päätöksen hakemukseesi vasta sitten, kun työnantajasi on toimittanut Kelaan oman hakemuksensa.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta Vanhempien etuushakemus SV 15 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae raskausrahaa

Kirjaudu OmaKelaan

AnkkuriMuista nämä, kun haet raskausrahaa

Voit hakea raskausrahaa, kun raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää ja olet saanut raskaustodistuksen.

Hae tukea viimeistään 2 kuukauden kuluttua raskausvapaan alkamisesta.

Selvitä työnantajasi kanssa, saatko raskausvapaan ajalta palkkaa. Tarvitset tiedon raskausrahahakemukseen.

Jos työnantaja maksaa raskausvapaan ajalta palkkaa, työnantajasi on haettava raskausrahaa itselleen omalla hakemuksellaan. Kela ei anna päätöstä raskausrahasta, ennen kuin se on saanut sekä sinun että työnantajasi hakemuksen.

Yleensä työnantaja voi toimittaa oman hakemuksensa vasta sen jälkeen, kun se on maksanut palkan raskausvapaan ajalta. Voit jäädä vapaalle, kuten olet työnantajasi kanssa sopinut. Sinun ei siis tarvitse odottaa päätöstä raskausrahasta ennen raskausvapaalle jäämistä.

Et voi saada samaan aikaan raskausrahaa ja toisen lapsen perusteella maksettavaa vanhempainrahaa. Voit valita, kumman lapsen perusteella haet tukea.

Raskausrahan määrästä vähennetään samalta ajalta myönnetyt tietyt tuet, kuten kuntoutusraha ja eläke.

AnkkuriSairausloma ennen raskausvapaata

Jos joudut jäämään sairauslomalle ennen raskausvapaan alkua, selvitä työnantajalta, saatko sairausloman ajalta palkkaa.

Jos saat palkkaa, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi. Jos et saa palkkaa, hae sairauspäivärahaa Kelasta

AnkkuriMuita tilanteita raskausrahan aikana 

Jos lapsi syntyy yli 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, saat raskausrahaa syntymää seuraavasta arkipäivästä lähtien. Tällaisessa tilanteessa voit saada raskausrahan jälkeen maksettavaa vanhempainrahaa pidempään. 

Voit saada raskausrahaa myös silloin, kun raskautesi on kestänyt vähintään 154 päivää ja raskaus päättyy keskenmenoon tai se keskeytetään.

Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivältä. Sen lisäksi sinulla on oikeus vanhempainrahaan, jota maksetaan heti raskausrahan jälkeen 65 peräkkäiseltä arkipäivältä.

Raskaus- tai vanhempainrahaa ei kuitenkaan makseta, jos olet töissä.

Raskausrahaa ei makseta sellaisilta päiviltä, kun olet töissä. Vaikka raskausrahaa ei makseta, raskausrahapäivät kuitenkin kuluvat eivätkä päivät siirry myöhemmin käytettäväksi.

Työskentelyä on kaikki ansiotyö ja esimerkiksi

 • kotona tehtävä etätyö
 • päivystys- ja varallaoloaika
 • työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä
 • maa- tai metsätaloustyö
 • itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen silloin, kun se liittyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkio.

Sinun ei kuitenkaan katsota työskentelevän, jos toimit kuntalaissa tarkoitettuna kunnan luottamushenkilönä. Jos toimit tehtäväsi perusteella kunnan toimielimen jäsenenä, sinun katsotaan työskentelevän. Lue lisää kuntalaista (finlex.fi).

Sinun ei myöskään katsota työskentelevän, jos olet omaishoitaja tai toimit perhehoitajana toimeksiantosopimuksen perusteella. Tämä ei kuitenkaan koske ammatillista perhehoitoa.

Jos menet töihin raskausvapaalla, peru hakemasi raskausraha OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan oikein raskausrahaa ja vältyt takaisinperinnältä. Palkkatietoja tai työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Voit saada raskausrahaa, vaikka opiskelisit samanaikaisesti. Opintorahan saaminen ei estä raskausrahan maksamista.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa Kelaan opiskelustasi.

Et voi saada raskausrahaa siltä ajalta, jona olet palkallisella vuosilomalla tai muulla työsuhteeseen kuuluvalla palkallisella vapaalla. Tältä ajalta työnantaja maksaa sinulle palkkaa, minkä takia sinulle ei aiheudu lapsen hoitamisesta ansionmenetystä.

Jos vapaasi tai poissaolosi työstä on palkatonta, voit saada sen ajalta raskausrahaa.

Jos pidät vuosilomaa raskausvapaan aikana, raskausrahapäivät kuitenkin kuluvat etkä voi siirtää niitä myöhemmin pidettäväksi. Ilmoita muutoksesta OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan raskausrahaa oikein ja vältyt takaisinperinnältä.

Jos sairastut raskausrahapäivien aikana, et voi siirtää raskausrahaa toiselle vanhemmalle. Tämä johtuu siitä, että raskausrahaa maksetaan vain raskaana olevalle vanhemmalle.

Jos et sairautesi vuoksi pysty hoitamaan lasta, toinen vanhempi voi kuitenkin saada lapsesta vanhempainrahaa. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä Kelaan.

Sairauden ajalta voi saada myös erilaisia sairausajan tukia, jotka korvaavat sairaudesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetystä. Et voi kuitenkaan saada samalta ajalta sairauspäivärahaa ja raskausrahaa. Kuntoutusrahaa voi saada, mutta sen määrä vähennetään raskausrahastasi.

Jos olet työsuhteessa ja sairastut, kun saat raskausrahaa, keskustele tarvittaessa työnantajasi kanssa siitä, muuttuuko raskaus- tai vanhempainvapaasi sairauslomaksi. Tämä voi vaikuttaa muun muassa mahdolliseen työstä poissaoloajalta maksettavan palkkaan.

AnkkuriIlmoita muutoksista, jotka vaikuttavat raskausrahaan

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista elämäntilanteessasi, jotta voimme maksaa raskausrahan sinulle oikein.

Raskausrahan saamiseen vaikuttaa esimerkiksi työssäkäynti raskausvapaan aikana. Ilmoita muutoksista OmaKelassa tai puhelimitse 020 692 206puhelimitse 020 692 206.

Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti. Silloin tukea joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

AnkkuriRaskausvapaan jälkeen

Raskausvapaan jälkeen voit jäädä vanhempainvapaalle, jonka ajalta saat vanhempainrahaa.

Vanhempainvapaalle voi jäädä myös toinen lasta hoitava vanhempi. Voit myös työskennellä osa-aikaisesti ja saada vanhempainrahaa osittaisena.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 206
020 692 206

Sivu päivitetty 14.6.2024