Erityiskustannukset eläkettäsaavan hoitotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityiskustannukset

Jos sinulla on oikeus perustukeen ja jos sairaudesta tai vammasta aiheutuu tietty määrä erityiskustannuksia, voit saada korotettua tukea.

Erityiskustannusten tulee olla:

Sairaudesta tai vammasta aiheutuvia
Ne aiheutuvat siitä toimintakykyä heikentävästä sairaudesta tai vammasta, jonka perusteella sinulla on oikeus hoito- tai vammaistukeen.

Ylimääräisiä
Sinulla ei ole ollut näitä kustannuksia ennen sairastumistasi. Arvio siitä, ovatko kustannukset ylimääräisiä, tehdään aina yksilöllisesti.

Jatkuvia
Kustannukset jatkuvat vähintään 6 kuukauden ajan.

Tarpeellisia
Kustannukset aiheutuvat esimerkiksi sairauden vaatimien palveluiden hankkimisesta tai hyvän hoitokäytännön mukaisten lääkkeiden ostamisesta.

Sellaisia, joista vastaat itse
Et saa muualta korvausta kustannuksista.

Erityiskustannuksia ovat

 1. Kotipalvelut, tukipalvelut ja kotisairaanhoito
  Sairauden tai vamman vuoksi tarpeellisten palveluiden kustannukset voivat olla erityiskustannuksia. Kodinhoitopalvelujen kustannukset yleensä jaetaan samassa asunnossa asuvien täysi-ikäisten kesken.
 2. Palveluasuminen ja tuettu asuminen
  Palvelu- ja tukiasumisen kuukausimaksuja ei huomioida kokonaan. Erityiskustannuksina huomioidaan tarpeellisten hoiva- ja kodinhoitomenojen osuus kustannuksista. Hoivakustannuksia ovat menot, jotka aiheutuvat henkilökohtaisissa toiminnoissa tarvittavasta avusta, ohjauksesta tai valvonnasta. Henkilökohtaisia toimintoja ovat esimerkiksi peseytyminen, pukeutuminen, syöminen ja liikkuminen.
 3. Laitos- ja sairaalahoito
  Sairaalahoitoon liittyvät menot ovat erityiskustannuksia yleensä vain silloin, jos ne jatkuvat 6 kuukauden ajan. Hoidon tulee liittyä siihen sairauteen, jonka perusteella hoito- tai vammaistuki myönnetään.

  Intervallihoidosta aiheutuvat kustannukset voidaan huomioida erityiskustannuksena. Edellytyksenä on, että intervallihoitoa annetaan säännöllisesti vähintään 6 kuukauden ajan tai että se toistuu vuosittain. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut eivät ole erityiskustannuksia.

  Se, onko kyseessä erityiskustannus, harkitaan aina tapauskohtaisesti.
 4. Lääkärin ja hammaslääkärin palkkiot
  Lääkärin ja hammaslääkärin palkkiot ovat erityiskustannuksia, jos ne aiheutuvat sairaudesta tai vammasta, jonka perusteella hoito- tai vammaistuki myönnetään. Myös näiden kustannusten tulee olla jatkuvia.

  Tavanomaiset terveydenhoitomenot, kuten näöntarkastuksen tai tavanomaisen hammaslääkärihoidon kustannukset, eivät ole erityiskustannuksia.
 5. Kuntoutus
  Kuntoutuksesta aiheutuvat menot ovat erityiskustannuksia, jos kuntoutus on lääkärin määräämää, hyvän hoitokäytännön mukaista ja jos se kestää vähintään 6 kuukautta.

  Liikunnan harrastamisesta aiheutuvia menoja (kuten kuntosali- tai vesijumppa) ei yleensä hyväksytä erityiskustannuksiksi.
 6. Matkakustannukset
  Matkoista sairaanhoitoon ja kuntoutukseen voidaan huomioida sairausvakuutuslain mukaiset omavastuut. Erityiskustannuksina huomioidaan kuitenkin korkeintaan vuosiomavastuun eli matkakaton verran.
 7. Lääkekustannukset
  Kustannusten tulee aiheutua sairaudesta tai vammasta, jonka perusteella hoito- tai vammaistuki myönnetään.

  Reseptilääkkeistä huomioidaan asiakkaan omavastuu. Myös sellaisten lääkkeiden kustannuksia voidaan huomioida, joista ei saa sairasvakuutuslain mukaista korvausta. Tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.

Erityiskustannuksia eivät ole

Hoiva, vaatteet, ruoka ja terveys:

 • hoitotarvikkeet ja -välineet
 • apuvälineiden hankinta ja käyttö
 • henkilökohtainen hygienia
 • erityisvaatteet ja ylimääräiset vaatekulut
 • erityisruokavalio
 • turvapuhelimen hankinta ja käyttö
 • luontaistuotteet ja homeopaattiset valmisteet.

Liikkuminen, koti ja vapaa-aika:

 • kunnan järjestämien kuljetuspalveluiden omavastuut
 • ulkomaan- ja lomamatkat
 • puutarhanhoito, pihatyöt ja remontit
 • harrastusluonteinen toiminta
 • auton hankinta ja ylläpito.

Palkat, palkkiot ja matkakorvaukset:

 • oma ansionmenetys (esim. sairauden tai lapsen hoitamisen vuoksi saamatta jäänyt palkka tai sijaisen palkkakulut)
 • edunvalvojan palkkio
 • palkatulle hoitajalle tai henkilökohtaiselle avustajalle maksettu matkakorvaus
 • vammaispalvelulain nojalla myönnetyn henkilökohtaisen avustajan palkka
 • pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu
 • omaiselle, läheiselle tai tuttavalle maksettavat palkkiot
 • päivätoimintamaksut, kun kyseessä ei ole lääkärin määräämä kuntoutus
 • muut kuin lääkärin määräämään hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät matkakustannukset
 • omaishoitosopimuksen tehneen omaishoitajan vapaapäivistä aiheutuvat kustannukset
 • omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaapäivistä aiheutuvat kustannukset
 • kuntouttavan päivähoidon maksut. 

Lue lisää