Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Siihen voi olla oikeus henkilöllä, joka on kokopäiväisesti eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen sairaus.

Kokopäiväisesti eläkkeellä

Eläkettä saavan hoitotukeen voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka asuu Suomessa ja joka saa joko Suomesta tai ulkomailta esimerkiksi vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai leskeneläkettä.

Jos saat pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä, sinulla ei ole oikeutta hoitotukeen. Sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen.

Vamma tai pitkäaikainen sairaus

Sinulla voi olla oikeus eläkkeensaajan hoitotukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan.

Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan, että sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista, kuten peseytymisestä, pukeutumisesta, välttämättömistä kotitaloustöistä tai kodin ulkopuolella asioinnista.

Avuntarve vaikuttaa

Oikeus tukeen arvioidaan lisäksi sen mukaan, kuinka paljon apua, ohjausta ja valvontaa tarvitset vamman tai sairauden vuoksi. Jos tarvitset apua vain kotitaloustöissä tai asioinnissa, sinulla ei ole oikeutta hoitotukeen.

Hoitotuen saaminen edellyttää, että tarvitset

  • apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa tai
  • ohjausta tai valvontaa, kuten muistuttelua, kannustusta ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Porrastettu kolmeen tasoon

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon: perushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä.

Lue lisää