Enheten för ledningsstöd | Om FPA | FPAGå till innehållet

Enheten för ledningsstöd

  • Telefon, växel 020 634 11, vardagar kl. 9–15
  • Från utlandet +358 20 634 11
  • E-postadresserna för FPA-anställda är i formen fornamn.efternamn@fpa.fi

Direktör för enheten för ledningsstöd
Heli Korhola, strategidirektör

Teamet för strategitjänster och verksamhetsorgan
Leena Uikkanen, chef för juridiska ärenden

Teamet för resurs- och ekonomistyrning
Kai Ollikainen, ekonomidirektör

Teamet för personalplanering och arbetsgivarfunktioner
Pasi Lankinen, personaldirektör

Teamet för digitalisering och dataförvaltning
Ari Vähä-Erkkilä, dataförvaltningschef

Dataskyddsansvarig
Raila Brummer

Senast ändrad 11.1.2024