Riksomfattande kundrelationstjänster | Om FPA | FPAGå till innehållet

Riksomfattande kundrelationstjänster

Resultatenheten för riksomfattande kundrelationstjänster omfattar 4 serviceenheter, en sakkunnigläkarenhet, enhet för planering av förmåner och tjänster samt en kundrelationsenhet.

  • FPA:s växel 020 634 11, vardagar kl. 9-15
  • När du ringer från utlandet +358 20 634 11
  • Personalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn@fpa.fi.

Resultatenhetens ledning

  • Sari Hänninen, servicedirektör
  • Noora Piironen, assistent

Riksomfattande serviceenheter

Serviceenheten ansvarar för handläggning av studie-, familje- och arbetslöshetsförmåner samt allmänt bostadsbidrag.

Serviceenhetens ledning
Kimmo Ruuskanen,
direktör för serviceenheten

Handläggningscentret för studieförmåner
Marianne Schauman-Lindberg
, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för familjeförmåner
Timo Lunden
, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för arbetslöshetsförmåner
Sarita Alarotu
, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för bostadsbidrag
Tiina Ahponen
, chef för handläggningscentret

Stödcentret för bostadsbidrag, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner
Eija Aarnio
, chef för stödcentret

Serviceenheten ansvarar för handläggning av sjukdagpenning, rehabiliterings- och handikappförmåner, sjukvårdsersättning och sjukpension.

Serviceenhetens ledning
Tommi Hallikainen, direktör för serviceenheten

Handläggningscentret för rehabiliteringsförmåner
Kristiina Harsu, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för sjukdagpenningar
Katriina Santanen, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för handikappförmåner
Markku Lappalainen, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för läkemedelsersättningar
Sam Korhonen, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för sjukvårdsersättningar
Marja Ylitalo-Kudjoi, chef för handläggningscentret

Multiprofessionella handläggningscentret
Heikki Heilä, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för sjukpension
Matti Hynninen, chef för handläggningscentret

Stödcentret för hälsorelaterade förmåner
Antero Risto, chef för stödcentret

Serviceenheten ansvarar för handläggningen av utkomststöd i hela landet.

Serviceenhetens ledning
Petri Hannula
, direktör för serviceenheten

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden 1
Sari Kenttä,
chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden 2
Katja Nikkanen, chef för handläggningscentret

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden 3
Anita Vohlonen
, chef för handläggningscentret

Stödcentret för grundläggande utkomststöd
Riitta Hanka,
chef för stödcentret

Planering och utveckling

Planeringsenhetens ledning
Mia Helle
, chef för enheten 

Kompetenscentret för utkomstskyddsärenden
Pasi Pajula, chef för kompetenscentret

Kompetenscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner 
Heli Hänninen, chef för kompetenscentret

Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
Mikko Toivanen, chef för kompetenscentret

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
Reija Jääskeläinen, chef för kompetenscentret

Kompetenscentret för internationella ärenden
Suvi Rasimus, chef för kompetenscentret

Gruppen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Marika Lahtivirta,
förmånschef 
Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Centret för omprövning av utkomstskyddsärenden
Jenni Mäkelä,
chef för centret

Kundrelationsenhetens ledning
Soili Orre, chef för enheten

Gruppen för ledningsstöd
Noora Isokangas
, gruppchef

Gruppen för hantering av kundrelationer
Sirpa Oksman
, gruppchef

Servicekanalgruppen
Anna Pellinen, gruppchef

Kvalitetsgruppen
Sari Pitkämäki,
gruppchef

Gruppen för ledningsstöd
Heidi Turkia
, gruppchef

Chef för kundupplevelser
Hanna Kropsu-Vehkaperä

Sakkunnigläkarenhetens ledning
Janne Leinonen, ledande överläkare

Sakkunnigläkarcenter 1
Marjo Parkkila-Harju, överläkare

Sakkunnigläkarcenter 2
Katja Paakkola, överläkare

Sakkunnigläkarcenter 3
Leena Forss-Latvala, överläkare

Sakkunnigläkarcenter 4
Helena Kastarinen, överläkare

Sakkunnigläkarcenter 5
Jyrki Riihijärvi, överläkare

Försäkringsmedicinska centret
Kirsi Vainiemi, överläkare

Åland

Enheten ansvarar för service till invånare på Åland. Åland har en egen lagstiftning som stiftas av landskapsregeringen. Enheten verkar inom Ålands kommuner.

Serviceområden

Besök FPA

Chef för enheten Hillevi Smeds

 

Senast ändrad 15.4.2024