Närservice till kunder | Om FPA | FPAGå till innehållet

Närservice till kunder

Resultatenheten för närservice till kunder ansvarar för kundservice i alla servicekanaler samt kundrådgivning och vägledning.

Resultatenheten omfattar fem regionala kundserviceenheter. Därutöver har resultatenheten en utvecklingsenhet.

  • Telefon, växel 020 634 11020 634 11, vardagar kl. 9–15
  • Från utlandet +358 20 634 11+358 20 634 11
  • FPA:s e-postadresser är i formatet förnamn.efternamn@fpa.fi.

Serviceställen och öppettider

Servicenummer för personkunder

Resultatenhetens ledning

Antti Jussila, servicedirektör

Regionala kundserviceenheter

Kundserviceenheten är verksam i regionerna Nyland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Gå till serviceområdet 

Södra kundserviceenhetens ledning 
Irma Parén, direktör för södra kundserviceenheten

Kundservicecentret 1 
Martta Pukki, chef för kundservicecentret

Kundservicecentret 2  
Susanna Hytönen, chef för kundservicecentret

Kundservicecentret 3 
Mari Harju, chef för kundservicecentret

Förvaltningscentret för kundservicen
Jaana Himilä, chef för förvaltningscentret

Servicegruppen Kampen 1 
Hanna Dogan, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kampen 2 
Anna Kylander (tf 31.8.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Östra centrum 1
Jukka Häkkinen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Östra centrum 2 
Heidi Myllyniemi (tf 31.8.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Malm 1
Johanna Apajalahti, chef för servicegruppen

Servicegruppen Malm 2
Ninna Tolvanen, chef för servicegruppen

Gruppen International House Helsinki
Jonna Luomala, chef för servicegruppen

Servicegruppen Myrbacka
Sanna Piironen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Dickursby
Anssi Lammi (tf 31.8.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Alberga 
Maura Walther (tf 31.8.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Alberga 2 
Timo Heinonen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Mattby
Sanna-Kaisa Koivistoinen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Södra Karelen
Annika Kumlin, chef för servicegruppen

Servicegruppen Hyvinge 
Jarmo Aspela, chef för servicegruppen

Servicegruppen Träskända
Anu Laitinen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kyrkslätt
Axel Roselius, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kymmenedalen
Kaisa Holappa, chef för servicegruppen

Servicegruppen Lojo 
Hanna Mäkelä, chef för servicegruppen

Servicegruppen Borgå
Tiiu Paavola (tf 31.8.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Päijänne-Tavastland
Maila Masalin, chef för servicegruppen

Kundserviceenheten är verksam i regionerna Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen. Gå till serviceområdet

Ledningen för östra kundserviceenheten
Pirjo Myyry,
direktör för östra kundserviceenheten

Kundservicecenter 1 
Janne Nissinenchef för servicecentret

Kundservicecenter 2 
Jaana Onnela-Turunen, chef för servicecentret
 
Kundservicecenter 3 

Kaija Kotisaari, chef för servicecentret
 
Servicegruppen Södra Savolax

Sari Kokkonen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Mellersta Savolax
Mari Hautalampi, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kuopio
Katja Winter, chef för servicegruppen

Servicegruppen Norra Savolax
Ritva Ronkainen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Norra Karelen 
Päivi Valkonen, chef för servicegruppen

Kundserviceenheten är verksam i regionerna Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Birkaland.  Gå till serviceområdet

Ledningen för Mellersta kundserviceenheten
Petteri Taponen, direktör för Mellersta kundserviceenheten

Kundservicecenter 1 
Minna Mäkitalo-Laihorinne, chef för servicecentret

Kundservicecenter
Pia Härkönen, chef för servicecentret

Servicegruppen Södra Österbotten 
Merja Ala-Ikkelä, chef för servicegruppen

Servicegruppen Egentliga Tavastland
Elina Rautio, chef för servicegruppen

Servicegruppen Mellersta Finland
Minna Tapanila, chef för servicegruppen

Servicegruppen Jyväskylä 1 
Heli Ahokas, chef för servicegruppen

Servicegruppen Birkaland 
Lauri Eloranta, chef för servicegruppen

Servicegruppen Tammerfors 1
Susanne Heikkonen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Tammerfors 2 
Juha Lehtonen, chef för servicegruppen

Kundserviceenheten är verksam i regionerna Mellersta Österbotten, Österbotten, Satakunda och Egentliga Finland.  Gå till serviceområdet

Åland betjänas av FPA Åland

Ledningen för Västra kundserviceenheten 
Kaisa Mäkitalo, direktör (tf.31.5.24) för Västra kundserviceenheten

Kundservicecenter 1 
Sari Tanskanen (tf.31.5.24), chef för servicecentret

Kundservicecenter 2 
Johanna Wentin, chef för servicecentret

Servicegruppen Mellersta Österbotten
Jenni Mäki, chef för servicegruppen
 
Servicegruppen Österbotten 
Kirsi Koskela (tf 31.7.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Jakobstad 1
Cecilia Hellman-Salmi, chef för servicegruppen

Servicegruppen Jakobstad 2
Jenni Blomqvist, chef för servicegruppen

Servicegruppen Raumo 
Marjo-Riitta Sarmet, chef för servicegruppen

Servicegruppen Raisio 
Sanna Haapala, chef för servicegruppen

Servicegruppen Björneborg
Marjo Sarmet (tf.31.5.24), chef för servicegruppen

Servicegruppen Åbo
Satu Osola, chef för servicegruppen

Servicegruppen Egentliga Finland  
Laura Uusitupa (tf.31.5.24), chef för servicegruppen

Kundserviceenheten är verksam i regionerna Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland. Gå till serviceområdet

Ledningen för Norra kundserviceenheten 
Anne Penttilä, direktör för Norra kundserviceenheten

Kundservicecenter 1 
Outi Hyrkäs, chef för servicecentret

Kundservicecenter 2 - ansvarar för myndigheters och arbetsgivares riksomfattande tjänster
Hanna Riipi, chef för servicecentret

Servicegruppen Kajanaland 
Tommi Korhonen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kemijärvi 1
Satu Kallunki, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kemijärvi 2
Pirjo Väänänen, chef för servicegruppen

Servicegruppen Kemi-Torneåregionen
Kirsi Krum, chef för servicegruppen

Servicegruppen Nordöstra Österbotten  
Arja Harjuautti, chef för servicegruppen

Servicegruppen Uleåborg
Sari Hedemäki, chef för servicegruppen

Servicegruppen Norra Lappland
Pauliina Pyykölä, chef för servicegruppen

Servicegruppen Norra Österbotten
Jatta Rajaniemi, chef för servicegruppen

Pirkko Kilpeläinen, chef för enheten för utveckling av kundrelationstjänster

Gruppen för utveckling av servicekanalerna
Riikka Alho, gruppchef

Gruppen för utveckling av e-tjänster
Mari Kannisto, gruppchef

Gruppen för utveckling av förmånshandlingsproduktionen
Anu Lantonen, gruppchef

Gruppen för utveckling av förmånshandläggningen
Pauliina Ikävalko, gruppchef

Gruppen för utveckling av pensionsförmåner och förmåner vid arbetsoförmåga
​​​​​​Anne Ilvonen, gruppchef

Gruppen för utveckling av studie- och familjeförmånerna
Anne-Maj Glad, gruppchef

Gruppen för utveckling av grundtrygghetsförmånerna
Eva Funck, gruppchef

Gruppen för utveckling av hälso- och sjukvårdsförmåner och försäkring
Marjo Turkulainen, gruppchef

Senast ändrad 21.3.2024