Anpassningsträning för vuxna med epilepsi | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna med epilepsi

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om du har epilepsi och din funktionsförmåga är tillräcklig för att du ska kunna delta i kursprogrammet.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”epilepsi”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • personer i åldern 18–29 år som har svår epilepsi*
  • personer över 30 år som har svår epilepsi*
  • personer i åldern 18–29 år, vars epilepsi är i god terapeutisk balans
  • personer över 30 år, vars epilepsi är i god terapeutisk balans.

*Svår epilepsi är ett tillstånd, där patienten trots ändamålsenlig läkemedelsbehandling har betydande epilepsirelaterade symtom som stör vardagen, såsom återkommande anfall, kognitiva eller beteendemässiga problem, fördröjningar i utvecklingen eller biverkningar av behandlingen.

Målet för kursen    

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen medför. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag. Kursen omfattar 5 dygn. En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 2 dygn i slutet av kursen.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en psykolog eller neuropsykolog
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2023