FPA bidrar till reformen av den sociala tryggheten | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA bidrar till reformen av den sociala tryggheten

FPA hjälper till att bygga upp framtidens sociala trygghet. Vi deltar aktivt i reformen av den sociala tryggheten och producerar forsknings- och statistikinformation för en bättre social trygghet.

Kommittén för social trygghet

Kommittén för social trygghet är en parlamentarisk kommitté som inrättades våren 2020 med syfte att genomföra en reform av den sociala tryggheten i Finland senast 2027.

I kommittén ingår en riksdagsledamot från alla riksdagsgrupper. Kommittén har också permanenta sakkunniga.

Kommitténs arbete stöds av fem sektioner:

  • sektionen för sysselsättning och kompetens
  • sektionen för arbets- och funktionsförmåga
  • sektionen för boende
  • förvaltningssektionen och sektionen för
  • forskning och utvärdering.

FPA:s generaldirektör Outi Antila är permanent sakkunnigmedlem i kommittén för social trygghet. Varje sektion i kommittén har en medlem från FPA. Tre av sektionerna har en sakkunnigsekreterare från FPA. De av våra sakkunniga som deltar i reformarbetet har lång erfarenhet av verkställandet av förmåner samt av utveckling av lagstiftningen om social trygghet och av de tjänster som erbjuds kunderna.

Forskning kring social trygghet

FPA bedriver omfattande forskning som syftar till att skapa en tydligare helhet av den sociala tryggheten. År 2022 lanserades webbplatsen FPA:s faktaportal. Den svarar mot våra organisationskunders och samarbetspartners informationsbehov, medan webbplatsen fpa.fi är riktad till privatpersoner. 

Innehållet i faktaportalen riktar sig till alla som är intresserade av och som i sitt arbete behöver den information som FPA producerar, dvs. beslutsfattare, forskare och medier. 

Webbpublikationen Sosiaalivakuutus

Webbpublikationen Sosiaalivakuutus (på finska) ger information om och insikt i utvecklingen av den sociala tryggheten. Den riktar sig till beslutsfattare och sakkunniga, FPA:s intressentgrupper och samarbetspartner och alla andra som är intresserade av den sociala tryggheten.

Läs mer

Senast ändrad 14.5.2024