Hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen

Voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos saat siihen luvan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ohjeita valitusluvan hakemiseen saat päätöksen antaneesta hallinto-oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Jos asiasi koskee toimeentulotuen takaisinperintää, et tarvitse valituslupaa.

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
p. 029 56 40 200