Genomsnittlig handläggningstid i utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Genomsnittlig handläggningstid

FPA handlägger i regel ansökan inom 7 vardagar (mån–fre) från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. Om din ansökan är bristfällig blir du ombedd att lämna in de bilagor som behövs för att FPA ska kunna handlägga den. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar (mån–fre) från det att bilagorna har kommit in.

Kolla genomsnittlig handläggningstid för ansökningar här. 

Handläggningstiden är ett medeltal som är beräknat utifrån uppgifterna om handläggningen under de senaste sju dagarna gällande de ansökningar som inte har krävt tilläggsutredningar.

Kontrollera uppgifterna om handläggningen av din ansökan i e-tjänsten

I MittFpa kan du kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Det går inte att påskynda handläggningen av ansökan genom att besöka ett FPA:s serviceställe eller ringa FPA:s servicenummer. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in.

Senast ändrad 28.9.2023