Hur får jag utkomststöd? - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Ansökan och utbetalning

Ansök om grundläggande utkomststöd på nätet: www.fpa.fi/mittfpa

Läs i ansökan vilka bilagor som du måste lägga till din ansökan. Du kan skicka bilagorna på nätet.

Du kan också ansöka om stöd med en pappersblankett. Du kan hämta blanketten på en FPA-byrå eller skriva ut den på nätet: www.fpa.fi/blanketter

FPA:s postadress är
FPA
PB 10
00056 FPA

Om du inte kan ansöka om grundläggande utkomststöd på nätet eller med en pappersblankett kan du göra din ansökan muntligt. Ring i så fall FPA eller besök en FPA-byrå.

Hur lång tid tar det att behandla en ansökan?

Kom ihåg att fylla i din ansökan noggrant. Lämna också in alla de bilagor som behövs för ansökan. Gör du det får du beslutet snabbare.

Om din ansökan innehåller all den information som behövs får du ett beslut från FPA inom 7 vardagar. Om både du och FPA anser att din ansökan är brådskande fattar FPA ett beslut redan samma dag eller nästa vardag.

Läs mer om ansökan om utkomststöd på FPA:s webbplats (på standardspråk).

När betalas stödet ut?

När FPA har behandlat din ansökan får du ett beslut per post. I beslutet står det hur mycket stöd du får, motiveringarna för beslutet och när stödet betalas ut. Du får ett beslut även om du inte kommer att få något utkomststöd.

FPA betalar ut det grundläggande utkomststödet till ditt bankkonto den första bankdagen i månaden.

Om FPA inte hinner betala ut ditt stöd på den normala betalningsdagen betalas det ut genast efter att beslutet har fattats. I så fall är pengarna på ditt bankkonto inom 2 bankdagar från det att FPA har fattat beslutet.

Om du vill kan FPA betala ditt utkomststöd direkt till hyresvärden så att hyran blir betald. FPA kan också betala din elräkning eller din hemförsäkring direkt till faktureraren om du vill det.

FPA kan också betala andra räkningar som du får efter att du har fått beslutet om grundläggande utkomststöd. Förfallodagen på räkningen måste vara under den tid som beslutet gäller. Detta gäller förfallodagen på den ursprungliga räkningen, inte förfallodagen på en betalningspåminnelse. Med beslutet får du närmare information om vilka räkningar du kan skicka till FPA.

Betalningsförbindelse

Du kan få en del av ditt grundläggande utkomststöd som en betalningsförbindelse. Med betalningsförbindelsen kan du skaffa till exempel glasögon.

Du får betalningsförbindelsen tillsammans med beslutet. På betalningsförbindelsen står det vad du kan betala med den.

När din ansökan godkänns får du samtidigt en betalningsförbindelse som gäller på apoteket. Med betalningsförbindelsen kan du skaffa de receptbelagda mediciner som du behöver.

FPA skickar betalningsförbindelsen till apoteket via nätet. Du behöver bara visa upp ditt FPA-kort eller ett identitetsbevis när du besöker apoteket.

Läs mer om ansökan om stöd på FPA:s webbplats.

Behöver du hjälp?

FPA ger personlig rådgivning per telefon eller på en FPA-byrå. Servicenumret är 020 692 227.

Om du eller din familj också har behov av att diskutera med socialtjänsten i ditt välfärdsområde kan FPA och välfärdsområdet samarbeta enligt dina behov.

Senast ändrad 16.9.2022